Ü. Gülsüm POLAT Yazıları

Ü. Gülsüm POLAT

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Doç. Dr. olarak akademik yaşantısını sürdüren Ü. Gülsüm Polat, Osmanlı Devleti son dönemi, Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Makaleleri
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun