Mesut UYAR Yazıları

Mesut UYAR

Savaş çalışmaları, özellikle savaş dışı harekât üzerine uzmanlaşan Mesut Uyar, on bir boyunca Kara Harp Okulu'nda uluslararası ilişkiler yardımcı doçenti çalışmıştır. Ayrıca beş yıl boyunca Harp Okulu Arşivi ve Müze Bölümü küratörlüğünü yapmıştır. Osmanlı askeri tarihi ile ilgili araştırmalarına bu dönemde başlamıştır. Bosna-Hersek'teki Barışı Destekleme Eğitim Merkezi'nde bir yıl öğretim görevlisi ve akademik danışman olarak görev yaptı. University of New South Wales Canberra-Avustralya’da Osmanlı askeri tarihi doçenti olarak beş yıl çalıştı. Halen Antalya Bilim Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olarak görev yapmaktadır.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun