Mesut UYAR Yazıları

Mesut UYAR

Savaş çalışmaları, özellikle savaş dışındaki operasyonlar üzerine uzmanlaşan Mesut Uyar , on yıl boyunca Kara Harp Okulu'nda uluslararası ilişkiler yardımcı doçentliği yaptı. Ayrıca beş yıl boyunca Harp Akademisi Arşivi ve Müze Bölümü küratörlüğünü yaptı ve Osmanlı askeri tarihi ile ilgili araştırmasına başladı. Bir yılını Bosna-Hersek'teki Barış Destek Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi ve akademik danışman olarak geçirdi. Beş yıl boyunca Yeni Güney Galler, Canberra-Avustralya Üniversitesi'nde Osmanlı askeri tarihinin doçent olarak çalıştı. Antalya Bilim Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olarak görev yapmaktadır.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun