Dilek YİĞİT Yazıları

Dilek YİĞİT

Yüksek lisans derecelerini İngiltere Essex Üniversitesi Avrupa Politikası Anabilim Dalında ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında alan Dilek Yiğit, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalında almıştır. Avrupa Birliği alanında Başkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinde yüksek lisans dersleri veren Dilek YİĞİT’in çalışmaları Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı, Avrupa’da demokrasi, Avrupa Birliği tarihi ve ayrıca Britanya tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun