Ahmet YURTTAKAL Yazıları

Ahmet YURTTAKAL

Araştırmacı yazar ve tarihçi Ahmet Yurttakal Çanakkale Muharebeleri ve askeri tarih üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazarın uzmanlık alanına dair farklı yayınlarda çok sayıda makalesi bulunurken yine Çanakkale Savaşlarını konu alan araştırma kitapları bulunmaktadır.

Makaleleri
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun