TARİH

Tarih Nedir?

Tarih, tanımı hala yapılagelen bir sosyal bilim alanıdır. Bilim olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etse de bu alanın savunucuları sosyal olmasından dolayı bu adı verdiler. Tarihin ne olduğu ya da tanımının nasıl yapılacağı hususunda tam bir anlaşma olmasa da içinde insanın olduğu geçmiş olayları inceleyen alan olarak adlandırabiliriz. Tarih biliminin çıkış noktası daima insan ve onun etrafında şekillenen dünyadır. İnsan öğesinin bulunması tarih için önemlidir zira kayaların geçmişini inceleyen alan tarih değil, jeolojidir.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun