TARİH

Beyaz Tarih ve Tarih

Gerçekleri ortaya çıkarıyoruz gibi iddialı kelimeler tarih mesleği için içi doldurulamayan ifadelerdir. Nitekim tarihte bir doğru yada bir yanlış yoktur. Olayların sebep sonuçlarını analiz ederken sürekli yapılan yanlışlardan biri olarak neden-sonuç ilişkisinde okumak da bir hakikat sunmaz aslında. Çünkü her olayın bir nedeni ve bir sonucu yoktur. Tarihi yapan ve yazan da nihayetinde beşerdir. Ve bu çok katmanlı 'yaratık' elinden yapılan ve yazılan tarih için çok yönlü analizler yapmak ve perspektifi her zaman farklı tutmak gerekir. Beyaz Tarih doğru ve hakikati sunar iddiasında da değiliz. Burada hakikat ve doğrunun ne olduğu gibi sorular ile karşılaşmak ve bunları anlamlandırmak gerekiyor. Beyaz Tarih'in iddialı olduğu alan; yazıları okunsun diye yapılan kelime oyunları ve ideolojilerin olmamasıdır. Aynı zamanda ilmi metodolojiye sadık kalınacağıdır. Burada her fikirdeki akademisyenin yazılarını okuyabilir münazara şeklinde yapılan tartışmalara şahit olabilirsiniz. Unutmayın! Tarih'te tek doğru yoktur. Tarihçinin geçmiş zamandan kalan bilgi-belge-materyaller üzerinde yaptığı yolculukların tarih okuyucusuna anlatılması vardır.

Saygılarımızla
Beyaz Tarih

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun