Sarı Saltuk nerelerde yaşadı?

Talip TUĞRUL cevapladı

Sarı Saltuk nerelerde yaşadı?

Sarı Saltıkla ilgili ilk bilgileri veren İbn-i Serrâc’ın Tuffâhul’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh isimli eseridir. Bu kaynağa göre Sarı Saltık, Deşt-i Kıpçak bölgesine gitmeden önce Şam yöresinde bulunmuştur. İbn-i Serrâc, Şam’da Sarı Saltık ile mülaki de olmuştur. İbn-i Serrâc onu: “Şeyh Saltuk, evliyanın büyüklerinden, tarikat önderlerinden ve seçkinlerden olup, pek çok kerametleri, açık burhanları, muazzam halleri, sayısız ve her zaman geçerli güzel menkıbeleri vardır”, ifadeleriyle tanıtır.

Şam bölgesinden sonra Batı Karadeniz yöresinde geçtiği, burada bir müddet yaşadıktan sonra ise şöhretini asıl kazandığı Deşt-i Kıpçak’a bugünkü Romanya’nın Dobruca bölgesine bir grup Türkmen ile birlikte göç etmiştir. Bu bölgede Sarı Saltık’ın aslî rolü, gazi dervişlik olup Sarı Saltık, Balkanlarda İslâm yayılması için önemli gayretler göstermiştir. Özetle Sarı Saltık Şam, Batı Karadeniz ve Deşt-i Kıpçak bölgelerinde yaşamıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun