Sarı Saltuk efsanesi var mıdır?

Talip TUĞRUL cevapladı

Sarı Saltuk efsanesi var mıdır?

Evet, Sarı Saltık aynı zamanda efsaneleşmiş bir şahsiyettir. Ebü’l-Hayr-i Rumî tarafından Cem Sultanın emri üzerine Anadolu’nun çeşitli yerlerin dolaşılarak Sarı Saltuk’a âit menkıbelerin telif edildiği, Saltuk-nâme’de onun on iki dili yazıp okuduğu kayıtlıdır. Ayrıca İncil’i okuyup, Hıristiyanlara vaaz ettiğinde onları kendinden geçirecek derecede usta birisi olduğu ifade edilmiştir. Sarı Saltık’ın menkıbevî şahsiyetinde en fazla ön plana çıkan husus onun, tahta kılıçlı bir gazi ve evliyâ oluşudur. Yeryüzünde Sarı Saltık’ın gaza etmediği hemen hemen hiçbir yer yoktur. Hacı Bektâş-ı Velî’nin Vilâyetnâmesi’ne göre, Hünkâr’ın müridi olan Sarı Saltık, İslâm’ı yaymak üzere Rumeli’ye gönderilen bir zattır.

Rivayete göre Sarı Saltık, ölümünden sonra yedi tane tabut hazırlanmasını, bunları talep eden krallara verilmesini ancak naaşının hangi tabutta olduğunun bilinmemesini vasiyet etmiştir. Sarı Saltık’ın vefatından sonra Moskova, Polonya, Danimarka, Çekoslovakya ve İsviçre kralları birer tabut istemiş ve aldıkları tabutları kendi topraklarına gömmüşlerdir. Sarı Saltık’ın makamlarının  (on altı) bu kadar yaygın olmasının sebebi, onun etrafında oluşan kült olsa gerektir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun