Osman Gazi ilk akınlarını nereye yaptı?

Selahattin DÖĞÜŞ cevapladı

Osman Gazi ilk akınlarını nereye yaptı?

Osman Gazi basit bir aşiret reisi iken çevresindeki siyasi gelişmelerin de yardımıyla Türkmen savaşçıları ile Ankara’nın batısından daha batıya doğru ilerleyerek Söğüt ve Domaniç’ten Bilecik, Eskişehir, Bursa çevresine ganimet ve yağma akınlarına başlamıştır. Sakarya vadisini takip eden Osmanlı akıncıları kuzeyde Karadeniz güneyde de Marmara sahillerine doğru hızla yayılıyordu. Bitinya bölgesi başlıca faaliyet alanı olmuştu. Eskişehir, Yarhisar, Karacahisar kaleleri fethedilmiş, 1300’lerde gerçek fetihlere başlamıştı. Ele geçirdiği ilk büyük kent Yenişehir alınarak Osman’ın ilk başkenti yapılmıştır. Osman Gazi sürekli akınlarda bulunarak Bursa-İznik karayolunu kontrolü altına almıştır. 1321’de Mudanya limanını da ele geçirerek denizden gelecek Bizans yardımını önlemeye çalıştı. Ölümünden sonra Oğlu Orhan başa geçtiğinde göçebe uc beyliğinden yerleşik düzene ve düzenli bir orduya sahip devlet bırakmıştı. Osman’ın eski bir Selçuklu başkenti olan İznik’i kuşatması İmparatorluk ordusunu harekete geçirmiş ve Bafeus savaşındaki başarısı ve bir İmparatorluk ordusunu yenmesi ile karizmatik bir bey statüsüne geçmiştir. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin gerçek kuruluşunu 1302 tarihindeki İznik kuşatması ile başlatır. Osman Gazi bu başarılarında Ahilerin, gönüllü savaşçılar gazi zümrelerin, Türkmen şeyh ve dervişlerin desteğini arkasına almıştır. Anadolu içlerinden Moğol-Selçuklu baskılarıyla gelen göçleri çok iyi değerlendirerek onları sürekli gaza ve ganimet akınlarıyla doyurmuştur. Böylece Osmanlı toprakları Selçuklu şehirlerinden ve Anadolu içlerinden çeşitli sebeplerle gelen yoğun nüfusu stratejik bir şekilde kullanabilme kabiliyet ve teşkilatçılığını kullanmıştır. Osman Gazi bu fetihleri gerçekleştirirken hiçbir zaman diğer Türkmen beylikleri ile sürtüşmeye girmemiş sadece batıya ve gaza bölgesine yönelmiştir. 1326 yılında öldüğünde oğlu Orhan Ahilerin ve fakıların desteği ile tartışmasız başa geçmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Cevaplayan Hakkında
Selahattin DÖĞÜŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Osmanlı sosyal tarihi üzerine çalışmalar sürdüren Selahattin Döğüş profesör doktor olarak öğretim üyeliği yapmaktadır.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun