Kavalalı Mehmet Ali Paşa nasıl başarılı oldu?

Fatih GENCER cevapladı

Kavalalı Mehmet Ali Paşa nasıl başarılı oldu?

Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın başarılı olmasının en önemli sebebi Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu kriz haliydi. Her şeyden önce Babıâli’nin Kavalalı'yı durdurabilecek bir ordusu yoktu. Sultan Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldıysa da Mansure Ordusu'nu güçlendirmeye fırsat bulamadı. Üstelik 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında var olan derme çatma birliklerin önemli bir kısmı kaybedilmişti. Bunun yanında Navarin Baskını sonrasında Osmanlı Devleti neredeyse donanmasız kaldı. Tüm bu olumsuz gelişmeler yaşanırken ölüm kalım mücadelesi veren Babıâli, halkından her defasında daha çok vergi ve daha çok asker talep etmiş, yetkililerin sonu gelmeyen istekleri neticesinde insanlar ellerindeki ve avuçlarındaki her şeyi yitirmişlerdi. Dahası eyaletleri yöneten valilerin önemli bir kısmı liyakat sahibi olmadığından fakir ahaliyi olabildiğince ezmiş, kişisel çıkarlarını devlet menfaatinin ve milletin refahının üstünde tutmuşlardı. Kısacası Kavalalı isyan ettiği zaman, Osmanlı Devleti ordusunu, donanmasını, parasını ve hatta halkının muhabbetini bile kaybetmiş bir durumdaydı. Dikkat edilirse Kavalalı harekete geçmek için mükemmel bir zamanlama seçmişti. Disiplinli ordusu ve eğitimli topçularıyla her defasında karşısına çıkarılan ve orduya benzetilmeye çalışılan insan kalabalığını kısa sürede dağıtmayı başardı. Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa propagandaya çok önem vererek gittiği her yerde her kesin üç yıl boyunca vergiden muaf tutulacağını vaat etti. Bu nedenle Mısır birlikleri ilerledikçe ağır vergilerden dolayı yatak ve yorganlarını bile satmak zorunda kalan ahali, Osmanlı yönetimine başkaldırarak Anadolu'nun hemen her yerinde isyanlar çıkardı. Bu açıdan bakıldığı zaman Mısır ordusunun kısa sürede Bursa önlerine kadar ulaşmasını sadece İbrahim Paşa'nın marifetiyle açıklamak doğru olmaz. Kavalalı'nın başarılı olmasını Osmanlı Devleti'nin yeterli derecede askeri güce sahip olmamasıyla ve Anadolu ahalisinin Babıâli’ye başkaldırmasıyla izah etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Cevaplayan Hakkında
Fatih GENCER

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun