UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Yer Alan 15 Kültür Varlığımız

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun