Osmanlı'da Tılsımlı Gömlek Geleneği

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun