Osmanlı'da Bir Eğitim Geleneği: Amin Alayı

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun