Nuri Demirağ Tayyare Atölyesi: Kurulması Faaliyetleri ve Kapanması

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun