İtalya'da 300 Yıllık Geçmişe Sahip Türk Köyü: Moena

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun