İstanbul Vapur Kültürünün Mimarı: Şirket-i Hayriye

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun