İngiliz Mimar Thomas Allom'un Renkli Gravürleriyle Osmanlı İstanbul'u

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun