Çok Yönlü Bir Osmanlı Aydını olan Osman Hamdi Bey’in İlkleri

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun