Bir Kadın Osmanlı Paşası: Emine Valide Paşa

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun