Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimaride Süsleme

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun