7 Maddede Türklerin Ata Sporu Güreşin Serüveni

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun