7 Maddede Osmanlı Askeri Gücünün Öncüleri: Akıncılar

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun