7 Maddede Kültürümüze İşleyen Mimari Yapı: Haydarpaşa Garı

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun