7 Maddede İlk Türk Kadın Doktor Safiye Ali’nin Mesleki Serüveni

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun