7 Maddede Derinin Türk Kültüründeki Yeri ve Önemi

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun