7 Maddede Atatürk’ün Türk Tarih Çalışmalarına Katkıları

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun