7 Maddede Adı Kadar Şirin Köy: Şirince

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun