5 Maddede Bosna’daki Türk Sembolü: Drina Köprüsü

DİĞERLERİ
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun