Milli Mücadele'de Doğu ve Güney Cepheleri Komuta Kadrosu

Milli Mücadele'de Doğu ve Güney Cepheleri Komuta Kadrosu

Milli Mücadele süreci kadın, erkek, çocuk, yetişkin fark etmeksizin ortaya koyulan bağımsızlık iradesiyle memleketin farkı yerlerinden, çeşitli kahramanlık öykülerine sahne olan bir dönemdi. Memleketin farklı yerlerinde ve farklı cephelerinde isimsiz binlerce kahraman bu uğurda canını feda etti. Sağ kalanlar ise ideallerini gerçekleştirmek adına mücadele etmeye devam ediyordu. Her ne kadar bu süreçte kendini feda eden isimsiz binlerce kahraman olsa da sürecin askeri düzenini sağlayan komuta kadrosu da üzerine düşeni yapmaya çalışıyordu. Aşağıda detaylarını paylaştığımız Doğu ve Güney cepheleri komutanları da bunlardan bazılarıydı. Bu yazımızda sizlere Doğu ve Güney cephelerinde mücadele eden askeri komuta kadrosundaki askerlerin adlarını, rütbelerini, son rütbelerini ve sicil numaralarını aktaracağız.

BEYAZ TARİH / MAKALE

Milli Mücadele bilindiği üzere Osmanlı Devleti tarih sahnesinden ayrılırken, Türk milletinin maruz kaldığı iç ve dış saldırılara karşı bütünlük içerisinde var olma yolunca vermiş olduğu eşsiz bir mücadele örneğidir. Çeşitli şehirlerde, farklı şekillerde ve stratejilerle düşman karşısına duvar gibi dikilen Türk halkı bu süreçte birbirinden önemli zaferler kazanarak bağımsızlığa giden yolu tırnaklarıyla inşa etti. Bu süreçte bağımsızlık adına verilen mücadelenin kırılma noktasının yaşandığı yerlerden bazıları ise Milli Mücadele’nin Doğu ve Güney cephelerinde yaşandı. Şüphesiz ki burada verilen mücadele iradesinin sürekliliği halkın ortaya koyduğu tavır kadar Doğu ve Güney cephelerini idare eden komuta kadrosunun tutumuyla da sağlandı. Bu çalışmamızda da Doğu Cephesi(1919-1921 Dönemi), Doğu Cephesi(1 Ekim 1922 Durumu), Adana Cephesi, El Cezire Cephesi, İzmir’in İşgali Sırasında 17. Kolordu, Bursa Savunması ve İşgali, Milne Hattı Yunan Taarruzu, Trakya Harekatı, Gediz Muharebesi, Ahıska-Ahıfelek Muharebesi ve Batum’un geri alınması için yapılan harekatın komuta kadrosunu paylaşacağız.

 

DOĞU CEPHESİ  (1919-1921 DÖNEMİ)

Görevi  Rütbesi /   Adı Soyadı                   Son Rütbesi  Sicil No
DOĞU CEPHESİ KOMUTANI  (Tümg.) M. Kâzım KARABEKİR (Korg.) 1318-P.1  
15. KOLORDU KOMUTANI  (Tümg.) M. Kâzım KARABEKİR   (Korg.)

1318-P.1 

15. Kolordu Kurmay Başkanı  (Alb.) Mehmet Kâzım ORBAY        (Org.)  1320-Sah.Top.1 
15. Kolordu Kurmay Başkanı  (Yb.) Kadri DEMİRKAYA  (Tümg.)   1318-İs.1  
Doğu Cephesi Topçu Müfettişi  (Alb.) Hasan KIPÇAK  (Tümg.)   1310-Sah.Top.2  
Doğu Cephesi Topçu Müfettişi  (Alb.) M. Tevfik S. KEREMZADE  (Alb.) 1310-Ağ.Top.3  
ERZURUM MÜSTAHKEM MEVKİ KOM. (Alb.) Mehmet Kâzım DİRİK  (Korg.)  1315-P.87  
3. KAFKAS PİYADE TÜMEN KOM. (Alb.) Rüştü (Tümg.)  1309-Sah.Top.8  
3. Kafkas PİYADE TÜMEN KOM. (Alb.) Nazif KAYACIK  (Tümg.)   1306-P.29  
3. Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı  (Bnb.) Yusuf Kemal  ? ?
7. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ali Rıza BENLİ  (Alb.)   1323-Sv.6  
8. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Atıf ULUSOĞLU  (Alb.)   1316-P.54  
11. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ahmet Şükrü OĞUZ  (Bnb.)   1319-P.474  
3. Topçu Alay Komutanı  (Bnb.) Emin    ? ?
       
9. KAFKAS PİYADE TÜMEN KOM.          (Yb.) Halit KARSIALAN  (Tümg.)   1319-P.257  
9. KAFKAS PİYADE TÜMEN KOM. (Alb.) Rüştü  (Tümg.)   1309-Sah.Top.8  
9. Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı  (Bnb.) Fahri ULUĞ (Tuğg.)   ?
9. Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı      (Bnb.) İsmail Hakkı AKOĞUZ  (Org.)  1321-P.94  
17. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Mustafa Saffet  (Alb.)   1314-P.65  
28. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ali Rıza  (Alb.)   1314-P.380  
28. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Emin DALKILIÇ  (Alb.)   1312-P.80  
29. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ali Rıza  (Bnb.)   1312-P.148  
29. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Mehmet Tevfik  (Alb.)    ?
29. Piyade Alay Komutanı  Necmettin SARANA  (Yb.)   1318-P.301  
Oltu Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) İbrahim  (Bnb.)    ?
9. Topçu Alay Komutanı  (Bnb.) Ragıp  (Alb.)   1316-e.Top.9  
       
11. KAFKAS PİYADE TÜMEN KOM.  (Yb.) Cavit ERDELHUN       (Tümg.)   1317-P.14  
11. KAFKAS PİYADE TÜMEN KOM.        (Alb.) İ. Hakkı VALİDEÇEŞMELİ  (Alb.)  

1317-P.59 

11. KAFKAS PİYADE TÜMEN KOM. (Yb.) Reşat ÇİĞİLTEPE  (Alb.)   1311-c.P.80  
11. Kafkas Piyade Tümen Kom.Vek.  (Yb.) Mehmet Ziya YERGÖK  (Tümg.)   1315-P.30  
11. Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı  (Bnb.) Veysel ÜNÜVAR  (Tümg.)   1322-P.7  
18. Kafkas Piyade Alay Komutanı      (Bnb.) Ali Rıza TOKUŞ  (Yb.)   1318-P.478  
18. Kafkas Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ömer Hilmi GÜR  (Yb.)   1316-P.104  
33. Kafkas Piyade Alay Komutanı      (Bnb.) Firuz HATUNOĞLU  (Alb.)   1317-P.203  
33. Kafkas Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ali Demir (Alb.)   1316-P.242  
34. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Hüseyin Hasbi PİRSELİM  (Alb.)   1313-P.413  
11. Kafkas Topçu Alay Kom.Vekili  (Bnb.) Mahmut Cemal  (Alb.)   1318-Sah.Top.35  
       
12. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Osman Nuri KOPTAGEL  (Tümg.)   1311-b.P.17  
12. Tümen Kurmay Başkanı  (Yzb.) Yusuf Kamil AKTUĞ  (Tuğg.)   1322-Top.12  
12. Tümen Kurmay Başkanı  (Yzb.) Mehmet Fahri BELEN  (Korg.)  1328-c.P.41  
       
12. PİYADE TUGAY KOMUTANI  (Yb.) Reşat ÇİĞİLTEPE  (Alb.)   1311-c.P.80  
34. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ali Demir  (Alb.)   1316-P.242  
35. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Mehmet Talat OĞAN  (Tuğg.)   1319-P.120  
36. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Hasan Tahsin ALPAGUT  (Tuğbay)   ?
36. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Mehmet ŞAHİN  (Alb.)   1315-Sah.Top.23  
12. Topçu Alay Komutanı  (Bnb.) Abdülkerim SUNDAY             (Alb.)  

1316-Top.12 

15. Süvari Alay Komutanı  (Yb.) Ahmet Vefik ALANKUŞ  (Alb.)   1313-Sv.18  
15. Topçu Alay Komutanı  (Yb.) Ömer Faruk  (Alb.) ?
       

 


DOĞU CEPHESİ (01 EKİM 1922 DURUMU)

 Görevi Rütbesi /   Adı Soyadı Son Rütbesi          Sicil No
DOĞU CEPHE KOMUTANI  (Korg.) Kâzım KARABEKİR  (Korg.) 

1318-P.1 

Doğu Cephe Kurmay Başkanı  (Alb.) Şevket Seyfi DÜZGÖREN  (Tümg.)   1318-P.14  
       
9. KOLORDU KOMUTANI  (Tuğg.) Rüştü  (Tümg.)   1309-Sah.Top.8  
9. KOLORDU KOMUTANI  (Tümg.) Ali Sait AKBAYTUGAN  (Org.)  1311-c.P.1  
9. Kolordu Kurmay Başkanı  (Bnb.) Mustafa Sabri ERTUĞ  (Tümg.)   1321-P.12 
9. Kolordu Topçu Komutanı  (Alb.) Edip   ? ?
       
9. KAFKAS PİYADE TÜMENİ KOM.  (Yb.) İshak  ? 1310-P.163  
9. Kafkas Tümen Kurmay Başkanı  (Bnb.) İsmail Hakkı AKOĞUZ  (Org.)  1321-P.94 
       
13. PİYADE TÜMENİ KOMUTANI             (Yb.) Ali Galip TÜRKER  (Korg.)  1321-P.13  
13. Tümen Kurmay Başkanı  (Bnb.) Mehmet   ? ?
       
6. SÜVARİ TÜMENİ KOMUTANI (Alb.) Ali Sami Sabit KARAMAN  (Tümg.)  

1312-Sv.10 

6. Süvari Tümeni Kurmay Başkanı  (Bnb.) Kemal   ? ?
       
ERZURUM MÜSTAHKEM MEVKİ KOM.  (Yb.) Şevket AKALIN  (Alb.)   1313-Top.8  
ERZURUM MÜSTAHKEM MEVKİ KOM. (Alb.) M. Emin ÇOLAKOĞLU  (Tümg.)   1314-Top.4  
Erzurum Müstahkem Mevki Kurmay Başkanı  (Bnb.) Hasan Rıfat MATARACI  (Korg.)  1322-P.5 
       
KARS MÜSTAHKEM MEVKİ KOM. (Alb.) M. Emin ÇOLAKOĞLU  (Tümg.)    1314-Top.4  
KARS MÜSTAHKEM MEVKİ KOM. (Alb.) İ. Hakkı VALİDEÇEŞMELİ  (Alb.)  1317-P.59  
Kars Müstahkem Mevki Kurmay Başkanı  (Yzb.) Hayri   ? ?
Sınır Komiseri  (Yb.) Haydar   ? ?
       

 

 

ADANA CEPHESİ (1919-1921)

Görevi Rütbesi /   Adı Soyadı         Son Rütbesi          Sicil No
2. KOLORDU KOMUTANI  (Alb.) Mehmet Selahattin Adil  (Tümg.)   1315-b.Top.2  
2. Kolordu Kurmay Başkanı  (Yb.) Mehmet Hayri TARHAN           (Tümg.)   1317-P.4  
2. Kolordu Kurmay Başkanı  (Yb.) Burhanettin DENKER  (Tümg.)   1320-P.28  
Adana Cephesi Topçu Komutanı  (Yb.) Recep Vehbi  (Alb.)   1312-Top.22  
       
41. PİYADE TÜMEN KOMUTANI             (Yb.) Mehmet Hayri        (Yb.)   1316-Ağ.Top.2  
41. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Mehmet Nuri CONKER  (Alb.)   1318-P.15  
41. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Şerif YAÇAĞAZ  (Alb.)   1314-P.94  
41. Tümen Kurmay Başkanı  (Bnb.) Salim Cevat AYALP  (Tümg.)   1318-P.13 
139. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Ahmet Şemsettin SALUR  (Tuğb.)  1311-c.P.201  
Sinan Bey Bölgesi Komutanı  Ali Sinan TEKELİOĞLU  (Bnb.)  1327-?  
41. Topçu Alay Komutanı  (Yb.) Mehmet Sabri ERÇETİN  (Tümg.)   1313-Top.17  
       
9. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Mehmet Hayri TARHAN  (Tümg.)   1317-P.4  
9. Tümen Kurmay Başkanı      (Bnb.) Faik ? ?
9. Piyade Tugay Komutanı  (Yb.) Talat SÜALP  (Tuğg.)   1313-P.178  
25. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Mahmut Nedim BENER       (Bnb.)   1311-c.P.112  
26. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Recep YAZICIOĞLU  (Alb.)   1314-P.71  
26. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Celal ÖNGEN  (Alb.)   1312-P.327  
27. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Ali  ? ?
9. Topçu Alay Komutanı  (Bnb.) Nazım  ? ?
Mürettep Süvari Alay Komutanı  (Bnb.) İbrahim   ? ?
       

 

EL-CEZİRE CEPHESİ (1919-1922)

Görevi Rütbesi /   Adı Soyadı Son Rütbesi          Sicil No
EL-CEZİRE CEPHESİ KOMUTANI  (Tümg.) Nihat ANILMIŞ  (Korg.)  1312-P.4  
EL-CEZİRE CEPHESİ KOMUTANI  (Korg.) Cevat ÇOBANLI  (Org.)  1307-P.4  
El-cezire Cephesi Kurmay Başkanı  (Yb.) Alaeddin KOVAL  (Tümg.)   1319-P.8  
El-cezire Cephesi Kurmay Başkanı  (Yb.) Hasan Basri SARAN  (Korg.)  1321-P.8 
El-cezire Cephesi Topçu Komutanı  (Yb.) İsmail Hayri  (Alb.)   1318-Sahra Top.18  
       
13. KOLORDU KOMUTANI  (Alb.) Ahmet Cevdet  (Alb.)   1309-P.7  
13.Kolordu Kurmay Başkanı  (Bnb.) Halit AKMANSÜ  (Alb.)   1322-Top.2
1. Süvari Alay Komutanı  (Bnb.) Hüseyin Nuri BALCI  (Yb.)   1311-c.Sv.19
1. Süvari Alay Komutanı  (Bnb.) Salih Zeki SERTİN  (Alb.)   1309-Sv.26
12. Süvari Alay Komutanı  (Bnb.) Yakup Cemil  (Alb.)   1311-c.Sv.29  
       
2. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Akif ERDEMGİL  (Tümg.)   1312-Sv.46
2. PİYADE TÜMEN KOMUTANI VEKİLİ  (Yb.) Mehmet Ali AKÇA  (Alb.)   1311-c.P.69
2. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Şerif YAÇAĞAZ  (Alb.)   1314-P.94
2. PİYADE TÜMEN KOMUTANI    (Alb.) Ahmet Kâzım KIVILCIM  (Tümg.)   1311-c.P.14  
2. Tümen Kurmay Başkanı  (Bnb.) Hayri ? ?
1. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Yusuf Nazım  (Alb.)   1313-P.479
1. Piyade Alay Komutanı Vekili  (Bnb.) Ahmet Ziya  (Yb.)   1314-P.391  
6. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ahmet Nuri PEHLİVANZADE  (Alb.)   1313-P.262
6. Piyade Alay Komutanı Vekili  (Bnb.) Mustafa Hayrettin  (Alb.)   1313-P.327
6. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Reşit PALABIYIKOĞLU  (Yb.)   1311-b.P.203
6. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Hafız Cevdet BİLGE  (Alb.)   1312-P.37
18. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Mehmet Ali AKÇA  (Alb.)   1311-c.P.69  
       
5. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  Yb.) Mehmet Kenan DALBAŞAR  (Korg.)  1318-Sv.7  
5. Tümen Kurmay Başkanı  (Bnb.) İsmail Hakkı ULUÇINAR (Tuğb.)  1311-P.86
5. Tümen Kurmay Başkanı  (Yzb.) İshak Avni AKDAĞ  (Org.) 1323-P.11
14.Piyade Alay Komutanı   (Bnb.) M. Arif  ? ?
14.Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Ahmet Ziya  (Yb.)   1314-P.391
15. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) İlyas Zeki AYDEMİR  (Tümg.)   ?
24.Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) A. Nuri PEHLİVANZADE  (Alb.)   1313-P.262
5. Topçu Alay Komutanı  (Bnb.) M. Münir ALTUĞ (Tuğg.)   1314-Seyyar Top.10  

 

İZMİR’İN İŞGALİ SIRASINDA 17. KOLORDU (18 MAYIS 1919)

          Görevi   Rütbesi /   Adı Soyadı Son Rütbesi Sicil No
17. KOLORDU KOMUTANI  (Tuğg.) Ali Nadir  (Tuğg.) 1885-P.?   
17. Kolordu Kurmay Başkanı  (Bnb.) Abdülhamit Bağdatlı (Bnb.)    ?
17. KOLORDU KOMUTANI  (Alb.) Bekir Sami GÜNSAV  (Alb.)  1315-P.17  
       
56. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Hürrem  (Yb.)  1319-P.3  
Kurmay Başkanı  (Bnb.) Halit (Bnb.)   ?
56. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Alb.) Bekir Sami GÜNSAV  (Alb.)  1315-P.17  
172. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Ali ÇETİNKAYA  (Alb.)   1314-P.345  
173. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Mehmet Kâzım (Alb.)   1310-P.14
174. Topçu Alay Komutanı  ? ? ?
56. Topçu Alay Komutanı  ? ? ?
       
57. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Alb.) Mehmet Şefik AKER  (Alb.)   1312-P.84
Kurmay Başkanı  (Yzb.) Selahattin  (Yzb.)    ?
135. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Mehmet Mazhar  (Alb.)   1308-P.74
175. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Hacı Şükrü AYDINDAĞ  (Tuğb.)  1316-P.380
176. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Abdülkerim Vehbi  (Yb.)     1309-P.86
57. Topçu Alay Komutanı  (Yzb.) Selahattin  (Alb.)  1316-Top.16

 

BURSA SAVUNMASI VE İŞGALİ (8 TEMMUZ 1920)

20. KOLORDU KOMUTANI

(Alb.) Bekir Sami GÜNSAV

(Alb.) 

1315-P.17 

20. Kolordu Kurmay Başkanı

(Bnb.) Hüseyin Rahmi APAK

(Alb.) 

1322-P.28 

20. Kolordu Emir Subayı

(Yzb.) Selahattin YURTOĞLU

(Yzb.) 

1328-P.? 

56. PİYADE TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Hüseyin Nazmi SOLOK

(Korg.)

1314-P.44 

Harekât Şube Müdürü

(Yzb.) Vehbi BİLİMER

(Bnb.) 

?

Karargâh Subayı

(Ütğm.) Vefik OMAY

(Alb.) 

?

2. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Mehmet Emin YAZGAN

 (Tümg.) 

1311-b.P.88 

173. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Mehmet Kâzım

(Alb.) 

1310-P.14 

1. Tabur Komutanı

(Bnb.) İshak Kemal

(Yb.) 

?

2. Tabur Komutanı

(Yzb.) Halis

?

?

3.Tabur Komutanı

(Yzb.) Kemalettin

(Yb.) 

?

174. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Şevki SAVAŞÇI

(Tuğb.)

1315-P.428 

1. Tabur Komutanı

(Bnb.) Sefer ÇETİNTAŞ

(Tuğb.)

1319-P.380 

2. Tabur Komutanı

(Bnb.) Münir

?

?

3.Tabur Komutanı

(Bnb.) Hasan Kâzım

(Yb.) 

1313-P.461 

 

MİLNE HATTI YUNAN TAARRUZU (22 HAZİRAN 1920)

Görevi

Rütbesi /   Adı Soyadı        

Son Rütbesi 

Sicil No

CEPHE KOMUTANI 

(Tümg.) Ali Fuat CEBESOY 

(Korg.) 

1317-P.28  

Cephe Kurmay Başkanı 

(Bnb.) Saffet ARIKAN 

(Alb.)  

1323-P.2  

İstihbarat Şube Müdürü 

(Bnb.) Baki VANDEMİR 

(Korg.) 

1324-Sv.3  

 

 

 

 

İZMİR KUZEY CEPHESİ KOMUTANI 

(Alb.) Kâzım Fikri ÖZALP 

(Org.) 

1318-P.29  

Akhisar Bölgesi Cephe Komutanı 

(Bnb.) Ahmet Derviş 

(Korg.) 

1322-P.26  

14.Süvari Alay Komutanı 

(Bnb.) Hacı Remzi ÖZALP 

(Yb.)  

?

Soma Bölgesi Komutanı 

(Yzb.) M. Kemal BALIKESİR 

(Tümg.)  

1325-P.57  

İvrindi Bölgesi Komutanı 

(Yzb.) Halit BAYRAK 

(Bnb.)  

1330-Top.1 

Ayvalık Bölgesi Komutanı 

(Yb.) Seyfullah 

(Alb.)  

1307-P.75  

189. Piyade Alay Komutanı 

(Yb.) Seyfullah 

(Alb.)  

1307-P.75  

190. Piyade Alay Komutanı 

(Yb.) Hüseyin Hüsnü 

(Alb.)  

1312-P.113  

 

 

 

 

BİGA BÖLGESİ KOMUTANI        

(Alb.) Hüseyin Avni ZAİMLER 

(Tümg.) 

1311-P.209

2. Piyade Alay Komutanı 

(Yb.) Mehmet Emin YAZGAN 

(Tümg.)  

1311-b.P.88

 

 

 

 

23. PİYADE TÜMEN KOMUTANI 

(Yb.) Aşir ATLI 

(Tümg.)  

1319-P.23  

Marmara Gölü Kuzey Bölgesi Komutanı 

(Bnb.) Şakir

?

?

159. Piyade Alay Komutanı 

(Bnb.) Şükrü 

?

?

68. Piyade Alay Komutanı Vekili 

(Bnb.) Hafız Cevdet BİLGE 

(Alb.)  

1312-P.37  

Kiraz Bölgesi Komutanı 

(Yzb.) Yusuf Ziya 

?

?

 

 

 

 

57. PİYADE TÜMEN KOMUTANI 

(Alb.) Mehmet Şefik AKER 

(Alb.)  

1312-P.84  

57. PİYADE TÜMEN KOMUTANI Vekili 

(Yb.) Mehmet Mazhar 

(Alb.)  

1308-P.74  

Balyanbolu Bölgesi Komutanı Vekili 

(Yzb.) Mehmet Nuri 

(Alb.)  

?

176. Piyade Alay Komutanı 

(Yb.) Hasan Galip 

(Yb.)  

1312-P.257  

135. Piyade Alay Komutanı 

(Bnb.) İhsan Adil 

(Yb.)  

1312-P.90  

175. Piyade Alay Komutanı 

(Bnb.) Mehmet Murat 

(Yb.)  

1315-P.51  

Aydın Bölgesi Komutanı 

(Bnb.) Mehmet Nazım YÜCEL 

(Alb.)  

1323-P.3  

Söke Bölgesi Komutanı 

(Bnb.) Saip 

?

?

Kuşadası Bölgesi Komutanı 

? Mahmut Esat BOZKURT  

?

?

 

TRAKYA HAREKÂTI  (20 – 25 TEMMUZ 1920)

Görevi  Rütbesi /   Adı Soyadı                   Son Rütbesi Sicil No
TRAKYA MİLLÎ KOMUTANI  (Alb.) Cafer Tayyar EĞİLMEZ  (Tümg.)  1316-Sv.4 
1. KOLORDU KOMUTANI  (Alb.) Mehmet Muhittin KURTİŞ  (Tümg.)   1312-P.14  
1. Kolordu Kurmay Başkanı  (Yb.) Abdurrahman Nafiz GÜRMAN (Org.)  1319-P.5  
       
49. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Şükrü Naili GÖKBERK  (Korg.)  1314-P.13  
1. Kolordu Kurmay Başkanı  (Yb.) Abdurrahman Nafiz GÜRMAN  (Org.)  1319-P.5
153.Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Çallı E. Necdet KARABUDAK (Alb.)   1318-P.31
154.Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Kamil YASAN  (Yb.)   1310-P.84  
155. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Mehmet Yümnü EĞİLMEZ Yb.)   1312-P.62  
       
60. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Mehmet Cemil UYBADIN  (Yb.)   1317-P.6  
185. Piyade Alay Komutanı  (Bnb.) Abdülcelil (Yb.)   1314-P.455
186. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) İsmail Süreyya  ? 1310-P.155
187. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Mustafa Saffet (Yb.)   1309-P.63
60. Topçu Alay Komutanı Yardımcısı  (Bnb.) Ahmet Zeki  (Bnb.)   1312-Top.17  
       
55. PİYADE TÜMEN KOMUTANI  Yb. Alaeddin KOVAL  (Tümg.)   1319-P.8
55. PİYADE TÜMEN KOMUTANI V. (Yb.) Mehmet Yümnü EĞİLMEZ   (Yb.)   1312-P.62  
55. Tümen Kurmay Başkanı  (Yzb.) Yusuf Ziya YAZGAN  (Tümg.)   1323-P. 16
168. Piyade Alay Komutanı     (Yb.) Mehmet Küşat YAZICIOĞLU  (Tuğg.)   1307-P.15
170. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Ahmet Faik ÖZTUNÇ  (Yb.)   1311-b.P.49
170. Piyade Alay Komutanı Yardımcısı  (Bnb.) Muhittin TAYANÇ  (Yb.)   1313-P.55
171. Piyade Alay Komutanı  (Yb.) Şakir Fuat  (Alb.)   1311-c.P.128
55. Topçu Alay Komutanı  (Bnb.) Mehmet Rıza  (Bnb.)   1314-Top.9
55. Topçu Alay Komutanı  (Yzb.) Sami TOPÇU  (Korg.)  1328-Top.? 

 

GEDİZ MUHAREBESİ  (24 EKİM 1920)

 

 Görevi Rütbesi/ Adı Soyadı Son Rütbesi  Sicil No 

BATI CEPHESİ KOMUTANI

(Tümg.) Ali Fuat CEBESOY 

(Korg.)

1317-P.28 

BATI CEPHESİ KOMUTANI YRD.

(Tümg.) Kâzım İNANÇ

(Korg.)

1315-P.29

Batı Cep. Kur.Bşk. 

(Bnb.) Saffet ARIKAN

(Alb.) 

1323-P.2

Batı Cep. Kur.Yarbşk.

(Bnb.) Muzaffer ERGÜDER

(Org.)

1319-P.37

Harekât Ş.Md.

(Bnb.) Tevfik BIYIKLIOĞLU

(Alb.) 

1324-Top.2

İstihbarat Ş.Md. 

(Bnb.) Baki VANDEMİR

(Korg.)

1324-Sv.3

Topçu K.

(Yb.) Halit Galip TEKAK

(Tuğg.) 

1311-b.Top.9

ERTUĞRUL GRUBU KOMUTANI

(Alb.) Kâzım Fikri ÖZALP 

(Org.)

1318-P.29 

Ertuğrul Grubu Kur.Bşk. 

(Bnb.) Ahmet Derviş

(Korg.)

1322-P.26

61. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) İzzettin ÇALIŞLAR 

(Org.)

1319-Top.2 

61. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Tahsin

?

?

61. Tüm. Emir Sb.

(Ütğm.) Behçet TÜRKMEN

(Korg.)

?

189. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Avni ARIDURU

(Alb.) 

1316-P.94

174.Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Şevki SAVAŞÇI

(Tuğb.)

1315-P.428

190. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Ahmet Nazım ÖNEY

(Yb.) 

1311-c.P.377

159. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Sait ARAP

(Yb.) 

1314-P.85

Gökbayrak Tb.K.

(Ütğm.) Cemal GÖKBAYRAK 

?

?

Millî Sv.A.K.

? Kırşehirli Rıza Bey

?

?

Vardar Müfrezesi K.

? Ali Bey

?

?

Yörük Mustafa Müfrezesi K.

? Yörük Mustafa

?

?

61. Topçu Alay Komutanı

(Bnb.) Hasan Kâzım ERAK

(Alb.) 

1319-Top.9 

11. TÜMEN KOMUTANI

Mehmet Arif (Ayıcı)

(Alb.) 

1317-P.17 

11. Tüm.Kur.Bşk.

Hüseyin Rahmi APAK

(Alb.) 

1322-P.28 

70. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Hafız Halit UZEL

(Tuğb.)

1314-P.43

126. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) İsmail Rüştü ALAGÜR

(Alb.) 

1309-P.124

127. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Osman Nuri TUFAN

(Tümg.) 

1322-P.138

11. Topçu Alay Komutanı

(Bnb.) Eyüp Sami

(Alb.) 

1312-Top.28 

24. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Mehmet Atıf ATEŞDAĞLI  (Yb.) 

 

1314-Sv.48 

24.Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Cemil

?

?

1. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Nuri

?

?

32. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Mümtaz KAYNAK

(Alb.) 

1314-P.55

143.Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Şerif

(Bnb.) 

1319-P.70

143.Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Ahmet Rafet TANSU

(Yb.) 

1317-P.216 

24. Topçu Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Sabri

?

?

Geyve ve Havalisi ve 2. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Ali Niyazi 

(Bnb.) 

1314-P.642 

Fatih Tb.K.

Metozade Hüseyin

  ?

?

Osmancık Tb.

(K. Yzb.) Ali Rıza

?

?

Sapanca Müfreze K.

(Yzb.) Yusuf

?

?

Mehmet A. Müfreze K.,

? Hacı Hamza

?

?

Arnavut Kâzım Müfreze K.

? Mehmet Abdüllatif

?

?

Ziver Bey Müfrezesi

? K. Kâzım

?

?

Mustafa Çavuş Müfrezesi

? Mustafa Çavuş

?

?

1. KUVVE-İ SEYYARE KOMUTANI

? Çerkez Ethem 

?

?

1. KUVVE-İ SEYYARE K.VEKİLİ

?Tevfik Vekili 

?

?

1. Kuv.Syy.Kur.Bşk.

(Yzb.) Halil

?

?

159. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Sait ARAP

(Yb.) 

1314-P.85 

Kuşçubaşı Eşref Müfrezesi

?

?

?

Sarı Mehmet Müfrezesi

?

?

?

Halit Müfrezesi

?

?

?

Alaca Müfrezesi

?

?

?

Hamza Kaptan Müfrezesi

?

?

?

Arif Kaptan Müfrezesi

?

?

?

Kaplan Naci Müfrezesi

?

?

?

Tahsin Müfrezesi

?

?

?

Parti Pehlivan Müfrezesi

?

?

?

Makedonya Müfrezesi

?

?

?

Kamil Çavuş Müfrezesi

?

?

?

Manyaslı Şevket Müfrezesi

?

?

?

Recep Kaptan Müfrezesi

?

?

?

Bolşevik Tb.

?

?

?

Dr. Fazıl Müfrezesi

?

?

?

12. KOLORDU KOMUTANI

(Alb.) Fahrettin ALTAY 

(Org.)

1315-P.1

12. Kor.Kur.Bşk.

(Bnb.) Yusuf Ziya EKİNCİ

(Tümg.) 

1323-Top.3 

12. Kor.Kur.Bşk.Vek.

(Bnb.) Rüştü AKIN

(Korg.)

1322-P.15 

12. Kor. Emir Sb.

(Ütğm.) Fevzi UÇANER

(Org.)

1334-Hv.125

Kh.Sb.

(Ütğm.) M. Nurettin ALTUĞ

(Alb.)

?

Harekât Ş.Md.

(Bnb.) Dursun ATATUNÇ

(Alb.)

?

23. TÜMEN KOMUTANI

(Bnb.) Ömer Halis BIYIKTAY 

(Korg.)

1321-P.44

23. TÜMEN KOMUTANI VEKİLİ

(Yb.) Osman Kasap

(Alb.) 

1315-P.256

23.Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Şemsettin TANER

(Korg.)

1325-Sv.2 

Harekât Ş.Md.

(Yzb.) Cemal AKDOĞU

(Alb.)

?

31. Piyade Alay Komutanı

?

?

?

68. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Hafız Cevdet BİLGE

(Alb.) 

1312-P.37 

69. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Mehmet Ali

?

?

23. Topçu Alay Komutanı

(Yb.) İsmail Hakkı METE

(Alb.) 

1312-Sahra Top.39 

57. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Hüseyin Nazmi SOLOK 

(Korg.)

1314-P.44 

57. Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Kurtcebe NOYAN

(Org.)

1325-P.6 

Harekât Ş.Md.

(Yzb.) Vehbi BİLİMER

(Bnb.) 

?

37. Piyade Alay Komutanı

?

?

?

39. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Saip

(Bnb.) 

1312-P.285

Denizli Millî Alay K.

?

?

?

57. Topçu Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) İsmail Hakkı AYTUNA

(Alb.) 

1316-Top.16 

MÜRETTEP TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Mehmet Sabri ERÇETİN

(Tümg.) 

1313-Top.17 

131. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Ahmet Hakkı ÖZGENER

(Tümg.) 

1319-P.278 

135. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Ahmet Müfit ÖZDEŞ

(Yb.) 

1317-P.9 

8. Topçu Alay Komutanı

(Yb.) Mehmet Zekeriya AKGÜN

(Alb.) 

1309-Ağ.Top.3 

 

AHISKA - AHILFELEK MUHAREBESİ  (MART - NİSAN 1921)

6. SÜVARİ TÜMENİ KOMUTANI

(Alb.) Ali Sami Sabit KARAMAN

(Tümg.)  

1312-Sv.10 

6. Süvari Tümen Kurmay Başkanı

(Bnb.) Mehmet AĞUSTOS

(Alb.)  

?

15. Süvari Alay Komutanı

(Bnb.) Necmettin DOĞULU

(Alb.)

1314-Sv.37 

16. Süvari Alay Komutanı

(Bnb.) İsmail Hakkı KOÇ

(Yb.)  

1312-Sv.44 

17. Süvari Alay Komutanı

(Yb.) Celal BORAZAN

(Yb.)  

1314-Sv.68 

2. MÜRETTEP TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Reşat ÇİĞİLTEPE (Şehit)

(Alb.)  

1311-c.P.80 

3.Mürettep Tugay Komutanı

(Yzb.) Musa Kâzım

?

?

4.Mürettep Tugay Komutanı

(Bnb.) Raif 

?

?

5. Mürettep Tugay Komutanı

(Sivil) Hamit 

?

?

2. PİYADE TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Ziya 

?

?

8. Piyade Alay Komutanı

(Yb.) Atıf ULUSOĞLU

(Alb.)  

1316-P.54 

29. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Mehmet Tevfik

?

?

15. Süvari Alay Komutanı

(Alb.) Mehmet

(Alb.)  

?

Ahıska Piyade Milis Alay Kom.

(Sivil) Yahşi 

?

?

 

BATUM'UN GERİ ALINMASI İÇİN YAPILAN HAREKÂT (MART 1921)

13. PİYADE TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Şevket Seyfi DÜZGÖREN

(Tümg.)  

1318-P.14 

KARS MÜSTAHKEM MEVKİ KOM.

(Tuğg.) Rüştü

(Tümg.)

1309-Sah.Top.8

KARS MÜSTAHKEM MEVKİ KOM.

(Alb.) M. Emin ÇOLAKOĞLU

(Tümg.)  

1314-Top.4 

Kars Müstahkem Mevki Kurmay Başkanı

(Yb.) Veysel ÜNÜVAR

(Tümg.)  

1322-P.7 

Kars Müstahkem Mevki Topçu Alay Kom.

(Yb.) Adem Sabri YURDASİN

(Alb.)

 1312-Top.21 

7. SÜVARİ PİYADE TÜMENİ KOM.

(Yb.) Süleyman Sabri

(Tuğg.)  

1311-b.Sv.50 

7. Süvari Tümeni Kurmay Başkanı

(Yzb.) Şefik ÇAKMAK

(Tümg.)  

Hv.1327-Sv.1

Van Bağımsız Aşiret Tugay Komutanı

(Yb.) Veysel ÜNÜVAR

(Tümg.)  

1322-P.7 

7. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Ali Rıza BENLİ

(Alb.) 

1323-Sv.6 

Çoruh Grubu Kurmay Başkanı

(Yzb.) Talat 

?

?

2. Tabur Komutanı

(Yzb.) Abdüllatif Şehit

(Yzb.) 

1325-P.105 

3.Tabur Komutanı

(Yzb.) Talat 

?

?

11. Piyade Alay Komutanı

(Bnb.) Ahmet Şükrü OĞUZ

(Bnb.) 

1319-P.474

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakça
Kaynakça

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., Ankara 2003.

Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt.1,2,3, Gnkur. Basımevi, Ankara 2009.

Cepheden Meclise, Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999.

Mustafa Kemal Atatürk,. Nutuk(1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yay.,Ankara 1997.

Nusret Baycan, Türk İstiklâl Harbin'de Şehit Düşen Subaylar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: IV/ Temmuz 1988 / Sayı: 12.

Nusret Baycan, Türk İstiklâl Harbin'de Terfi veya Takdirname ile Taltif Edilen Subaylar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: IX / Kasım 1992 / Sayı: 25.

Nusret Baycan, Büyük Taarruz'da Komuta Kademelerinde Görev Alanlarla Üst Düzey Karargâh Subayları, TTK Basımevi, Ankara 1993.

İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, TTK Yayınlar, Ankara 1993.

İzzettin Çalışlar,  İstiklâl Harbi Hatıraları 5. Ks.,Sakarya'dan İzmir' e Kadar 1. Kolordu, Gnkur. Basımevi, Ankara 2007.

Serpil Sürmeli, “Yüzbaşı Mustafa Nazım (Evren) Bey’in Hatıralarında II. İnönü Savaşı ve 5. Kafkas Tümeni ile Dört Gün.” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 47, Bahar 2011.

TBMM Zabıt Cerideleri 10.03.1921, 20.09.1922, 14.08.1923, 26.09.1923, 02.01.1924, 22.05.1926 Tarihli TBMM Tutanakları.

TBMM Milletvekilleri Albümü (1920-2010) cilt.1,4, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.

Türk İstiklâl Harbi'ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Gnkur. Basımevi, Ankara 1989.

Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri cilt.1,2, Gnkur. Basımevi, Ankara 2010.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 3, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri (09 Kasım 1920-15 Nisan 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1974

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2, kısım 4, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (15 Mayıs 1921-25 Temmuz 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1974.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 5, kitap.1, Sakarya Meydan Muharebesinin Başlangıç Dönemindeki Olaylar ve Harekât (25 Temmuz - 22 Ağustos 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 5, kitap.2, Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 18 Eylül 1921) ve Sonraki Harekât (14 Eylül - 10 Ekim 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1973.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 1 Büyük Taarruz' a Hazırlık ve Büyük Taarruz (10 Ekim 1921 - 31 Temmuz 1922), Gnkur. Basımevi, Ankara 1994.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 2 Büyük Taarruz (01-31 Ağustos 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 3 Büyük Taarruz' da Takip Harekâtı (31 Ağustos-18 Eylül 1922), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 4 İstiklâl Harbinin Son Safhası, Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi cilt.5, Deniz Cephesi Hava Harekatı, Gnkur. Basımevi, Ankara 1964.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.7, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-02 Kasım 1923), Gnkur. Basımevi, Ankara 1975.

Uğur Üçüncü- Sadık Sarısaman Arşiv Belgelerine Göre Büyük Taarruz Tarih Okulu Dergisi (TOD) Mart 2016, Yıl 9, Sayı XXV, ss. 269-310.

www.geliboluyuanlamak.com

www.canakkaleaynalıpazar.com

www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr

https://www.dumlupinardandumlupinara.org.tr/biyografiler-2/

www.bakisarısakal.com/9eylul.pdf

kaynakca.hacettepe.edu.tr

https://www.tsk.tr

DİĞER MAKALELER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun