I.-II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Aslıhanlar, Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebesi Komuta Kadrosu

I.-II.  İnönü, Kütahya-Eskişehir, Aslıhanlar, Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebesi Komuta Kadrosu

Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle hayat bulan Milli Mücadele süreci gerek ekonomik gerekse teknik açıdan ciddi sorunların yaşandığı bir süreçti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen girişilen bu cesurca mücadelenin amacına ulaşması için herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyordu. Şüphesiz ki bu savaş sürecini yönetmek için elini taşın altına sokan komutanlar mücadelenin seyri adına büyük önem taşıyordu. I. ve II. İnönü'den Kütahya-Eskişehir'e, Aslıhanlar'dan Dumlupınar'a ve Sakarya görev alan bu isimler ise gösterdikleri kararlı ve başarılı mücadeleden ötürü tarihe adlarını yazdırdılar. Milli Mücadele sürecinde meydana gelen bu mühim savaşlarda görev alan komutanları, rütbelerini ve sicil numaralarını Beyaz Tarih okurları için hazırladık.

BEYAZ TARİH / MAKALE

Milli Mücadele sürecinde cereyan eden Birinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi sırasında görev alan komuta kadrosu aşağıdaki başlıklarda gösterildiği gibi şekillenmiştir.

 

BİRİNCİ İNÖNÜ MUHAREBESİ (6-11 Ocak 1921)

6 Ocak 1921 günü Bursa’dan Eskişehir yönüne, Uşak’tan Afyon yönüne iki kol hâlinde ileri harekâta başlayan Yunanlılar, 9 Ocak`ta İnönü mevzilerine kadar geldiler. 9 Ocak 1921 günü mevzii ilerisindeki Türk emniyet kuvvetleriyle Yunan öncü kuvvetleri arasındaki muharebeler karanlık basıncaya kadar bütün şiddetiyle devam etti. Yunan kuvvetleri 10 Ocak 1921 günü saat 06.30’da Adalar Tümeni ile Kovalca-Akpınar, İzmir Tümeni ile de Yeniköy-Teke-Hayriye savunma hattına taarruza başladı. Bir kısım kuvvetleriyle de Söğüt-Gündüzbey doğrultusunda ilerliyordu. Havanın çok sisli olmasından faydalanan Yunan birlikleri, özellikle demir yolu güneyindeki 11. Tümen bölgesinde hızla ilerleyerek İntikam Tepe’yi ele geçirdi. Buradaki muharebeler saat 14.00’e kadar devam etti.

10 Ocak 1921 günü saat 16.00’da Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın teklifi ve Fevzi Paşa’nın emriyle Türk birlikleri Beşkardeşdağı-Zemzemiye-Oklubalı hattına alındılar. Cephe karargâhı da Çukurhisar’a taşındı. Aynı saatlerde 4. Tümenin 132. Alayı Çukurhisar İstasyonu’na indirilmişti. Bu saatlerde durum gerçekten endişe vericiydi. Özellikle halk, zafer haberleri beklerken iki günden beri süregelen muharebelerde sahra ve ağır topların gürültüleri, Eskişehir’de heyecanla izleniyordu. Akşam karanlığı ile beraber cephedeki muharebe faaliyeti durmuş ve top sesleri kesilmişti.

Yunan birlikleri Akpınar-Kovalca hattını işgal ettikten sonra taarruzlarını durdurarak bu hatta kaldılar. Cephenin 61. Tümenle takviye edilmeye başlanması Türklerin ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceklerini göstermişti. Bu durum karşısında Yunan kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapılacak taarruzlardan bir netice alamayacakları düşüncesine kapıldılar. Yunanlılar muharebe meydanında Türk Ordusu karşısında tutunamayacaklarını anlayınca 11 Ocak 1921 sabahı İnönü mevzilerinden çekilmek zorunda kaldılar.

Bu muharebede Türk Ordusu’ndan; 4 subay, 117 er şehit; 12 subay, 85 er yaralı; 5 subay 29 er esir olmak üzere toplam 252 kişi kayıp verilmiştir. Birinci İnönü Muharebesi’nin önemli askerî ve siyasi sonuçları olmuştur. Düzenli ordunun ilk zaferi olduğundan Kuvay-ı Milliye’den düzenli orduya geçiş süreci hızlanmış, halkın yeni kurulan Orduya güveni artmıştır. Bu zaferin önemini Mustafa Kemal Paşa şöyle ifade etmiştir: 

“Yeni Türkiye Devleti’nin küçük, fakat millî ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat üstün düşmanı İnönü Meydan Muharebesi’nde mağlup etti. Strateji sanatının en nazik icabatını isabetle uyguladı. İç hatların kullanılmasında harp tarihine parlak bir misal yazdı.”

“...Birinci İnönü Meydan Muharebesi’ni kazanan Türk Ordusu’nun bütün mensupları, dünya tarihinde unutulmaz şanlı bir menkıbe sahibi olarak ebediyyen yaşayacaklardır. Bu münasebetle Türk Ordusu gazilerini hürmet ve minnetle yad ederim. Ve şehitlerimizin aziz ruhlarına takdisatımı takdim eylerim.”

Görevi Rütbesi /   Adı Soyadı Son Rütbesi Sicil No
BATI CEPHESİ KOMUTANI (Alb.) Mustafa İsmet İNÖNÜ (Org.) 1319-Sah.Top.1
Cephe Kurmay Başkanı Bnb.Muzaffer ERGÜDER  (Org.) 1319-P.37
Top.Mft (Yb.) Halit Galip TEKAK (Org.) 1311-b.Top.9
Harekât Ş.Md. (Bnb.) Tevfik BIYIKLIOĞLU (Tuğg.) 1324-Top.2
İstihbarat Ş.Md. (Bnb.) Baki VANDEMİR (Korg.) 1324-Sv.3
Levazım Ş.Md.  (Bnb.) Hasan Tahsin KONYALI ? 1321-P.423
Kh.Sv.Müf.K.  (Yzb.) M. Kemalettin BALIKESİR (Tümg.)  1325-P.57
Kh.Sb.  (Yzb.) Cevdet Kerim İNCEDAYI (Bnb.)  1330-b.P.24 
Kh.Sb.  (Yzb.) Hasan Fehmi ATAKAN (Org.) 1328-b.P.9 
       
15 lik Ağ.Ob.Bt.K. (Yzb.) Ali Besim BESİN (Tümg.)  1327-Top.1
Geyve ve Havalisi 2.P.A. (Bnb.) Ali Niyazi (Bnb.) 1314-P.642
2.P.A./1.Tb.K. (Yzb.) Hüsamettin ? ?
2.P.A./2.Tb.K. (Yzb.) Ali Rıza ? ?
2.P.A./3.Tb.K Yzb.) Şükrü ? ?
Gökbayrak Tb.K (Ütğm.) Cemal GÖKBAYRAK (Dağıstanlı) ? ?
       
24. TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Mehmet Atıf ATEŞDAĞLI (Yb.) 1314-Sv.48
Kurmay Başkanı (Yzb.) Cemil ? ?
İs.Bl.K. (Ütğm.) Mekkî (Yzb.)  1330-c.İs.20
       
24.  Piyade Tugay Kom.  (Yb.) Mehmet Şevki DOĞAN (Tuğg.) 1314-P.69
143.  Piyade Alay Kom. (Bnb.) Ahmet Rafet TANSU (Yb.)  1317-P.216
1.Tb.K. (Bnb.) Osman Rauf EBEKÖY (Alb.)  ?
1.Bl.K. (Ütğm.) Mehmet Arif ÖZDEŞ (Alb.)  Lv.1333-P.379
2.Tb.K. Yzb.) Feridun (Bnb.) ?
3.Tb.K. (Bnb.) Mehmet Rıfat ÇULPAN (Yb.)  1318-P.449
       
32.  Piyade Alay Kom. (Bnb.) İsmail Hakkı (Alb.)  1315-P.297
1.Tb.K. (Yzb.) Mehmet Rasim (Bnb.)  ?
2.Tb.K. (Yzb.) Mehmet Beşir TOKALIN (Alb.)  1324-P.239
3.Tb.K. (Bnb.) İ. Hakkı ÖNGEL (Alb.)  ?
Bl.K. (Ütğm.) Halil Nuri YURDAKUL (Alb.)  1333-P.69
       
24. Topçu Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Sabri ? ?
24. Topçu Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Şerif (Alb.)  1313-Sah.Top.37
1.Tb.K. Ütğm.Kemal DEMİROBÜS (Yrb.)  1313-N.Sah.Top.32
11. TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Mehmet Arif Ayıcı (Alb.)  1317-P.17
Kurmay Başkanı (Yzb.) Ali Rıza (Yzb.)  1325-Sv.21
Baştbp.Yrd. (Yzb.) Ziyaeddin ? ?
       
126. Piyade Alay Kom. (Yb.) İsmail Rüştü ALAGÜR           (Alb.)  1309-P.124 
126. Piyade Alay Kom.Yrd. (Bnb.) Hüseyin Avni (Bnb.) ?
1.Tb.K.  (Bnb.) Mehmet Şükrü ? ?
2.Tb.K.  ? ? ?
8.Bl.K. (Ütğm.) Şükrü DUYSAK (Alb.)  1333-P.297
3.Tb.K.  (Bnb.) Hasan Hilmi ? ?
12.Bl.K. (Yzb.) H. Faik ORHUN (Yb.)  1322-P.214
       
127. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Osman Nuri TOROS (Bnb.)  1313-P.295
127. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Salim Nuri GÜREL (Bnb.)  1315-P.365
127. Piyade Alay Kom. (Yzb.) Osman Nuri TUFAN (Tümg.)  1322-P.138
1.Tb.K. (Bnb.) Recai ? ?
2.Tb.K. (Bnb.) Mehmet ? ?
3.Tb.K. (Bnb.) Asım ? ?
       
70.  Piyade Alay Kom. (Bnb.) Hafız Halit UZEL (Alb.) 1314-P.43
1.Tb.K. (Bnb.) İsmet  (Bnb.) 1323-P.50 
2.Tb.K. (Bnb.) Yusuf Nazım (Yb.)  1316-P.398
3.Tb.K. (Yzb.) Asım (Yb.)  ?
       
11. Topçu Alay Kom.  (Bnb.) Eyüp Sami (Alb.)  1312-Top.28
Batarya Kumandanı (Ütğm.) Mustafa Cevat (Yzb.)  1330-b.Ağ.Top.3
Batarya Kumandanı (Yzb.) Sadi ONUR (Alb.)  1330-b.Ağ.Top.76
       
4. TÜMEN KOMUTANI (Bnb.) Mehmet Nazım YÜCEL (Şehit) (Alb.)  1323-P.3
Kurmay Başkanı (Yzb.) Mehmet Şerafettin KARACAN (Bnb.)  ?
Emir Sb. (Ütğm.) İhsan İDİKUT (Yzb.)  1331-m.Sah.Top.70
       
58. Piyade Alay Kom.V. (Bnb.) Mehmet Rüştü TANK (Alb.)  1313-P.186
58. Piyade Alay Kom.V. (Bnb.) İsmail Hakkı ALPAN (Tuğb.) 1319-P.129
1.Tb.K.  (Bnb.) Nusret ERKAN (Tuğb.) ?
1.Tb.K.  (Yzb.) Mehmet Şükrü ? ?
2.Tb.K.  (Bnb.) İsmail Hakkı ALPAN (Tuğb.) 1319-P.129
3.Tb.K (Bnb.) Mustafa Kâmil BAŞAKÇIOĞLU (Tümg.)  1326-P.217 
       
132.  Piyade Alay Kom.  (Bnb.) Yusuf Ziya ? 1315-P.202
2.Tb.K.  (Bnb.) Tevfik (Yb.)  ?
3.Tb.K.  (Bnb.) Abdülhalim (Yb.)  1320-P.461
       
174.  Piyade Alay Kom.  (Bnb.) Şevki SAVAŞÇI (Tuğb.) 1315-P.428
1.Tb.K.  (Bnb.) Sefer ÇETİNTAŞ (Tuğb.) 1319-P.380
1.Tb.K.  (Yzb.) Mehmet Sait (Bnb.)  1327-P.242
1.Bl.K. (Ütğm.) A. Kemalettin GÜVEN (Alb.)  1335-P.13
2.Tb.K.  (Bnb.) M. Halis (Bnb.)

1319-P.287

3.Tb.K.  (Yzb.) Mehmet (Yb.)  ?
Kud.Ceb.Bt.K (Yzb.) Mehmet Ziyaeddin ÖÇALMAZ (Yb.)  1328-b.Top.59
       
5. Süvari Alay Kom.V. (Yzb.) Esat AVCI (Alb.)  1325-Sv.20
5. Süvari Alay Kom.2.K. (Yzb.) Mehmet Nafiz ? 1318-Sv.104

 

İKİNCİ İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 Mart - 1 Nisan1921)

İkinci İnönü Muharebesi, 23 Mart 1921 günü sabah erken saatlerden itibaren, 3. Yunan Kolordusu’nun Batı Cephesi’nden, 1. Yunan Kolordusu’nun da Güney Cephesi’nden ileri harekete geçmesiyle başladı. Yunan kuvvetleri 27 Mart’a kadar Türk örtme kuvvetleri ile muharebelere girişerek oyalandılar ve İnönü mevzilerine dört günde gelebildiler. 28 Mart günü Metristepe ve Kanlısırt’ı ele geçirdiler. Bu sırada yapılan Türk gece taarruzları başarılı olamadı. O sırada güneydeki 1. Yunan Kolordusu 24 Mart günü Dumlupınar mevziini ele geçirdikten sonra 28 Mart günü Afyon’u işgal etmiş ve doğuya doğru ilerlemeye başlamıştır. 3. Yunan Kolordusu da 30 Mart’ta tekrar taarruza geçmiş, ancak Türk sağ kanadı bu saldırıyı geri püskürtmüştür. Ankara’dan yetiştirilen taze kuvvetler sarsılmış bulunan Türk sağ kanadını takviye ederek Yunanlılara karşı giriştiği saldırı ile onların taarruz gücünü kırmıştır. Metristepe’ye o gün yapılan taarruz Yunan birliklerince durdurulmuş ve buradaki süvari tugayını alarak asıl Türk karşı taarruzunu beklediği batı kanadına göndermiştir. 30 Mart’ta bu taarruzu hazırlayan İsmet Paşa ertesi gün taarruza geçmeye karar verdi. Fakat daha sonra Yunan birliklerinin 1 Nisan günü sabahın erken saatlerinde geri çekilme emri verdiği anlaşıldı. 1 Nisan 1921 günü İkinci İnönü Muharebesi Türk Kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı.

Zafer haberi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa 1 Nisan 1921’de gönderdiği yazıda İsmet Paşa’yı “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz” sözleriyle kutlamıştır.

Bu muharebede Türk tarafının zayiatı 44 subay, 637 er şehit; 102 subay, 1.720 er yaralı, 10 subay ile 1.359 er kayıp ve esir olmak üzere toplam 3.875’tir.​​ Yunan tarafının zayiatı ise 53 subay, 669 er ölü, 149 subay, 2.874 er yaralı, 9 subay, 384 er esir veya kayıp olmak üzere toplam 4.148’dir.

Görevi Son Rütbesi Sicil No
GENELKURMAY BAŞKANI (Mrş.) 1311-c.P.7
BATI CEPHESİ KOMUTANI        (Org.) 1319-Sah.Top.1
Kur.Bşk. (Korg.) 1320-P.3
     
1. TÜMEN KOMUTANI (Korg.) 1321-İs.1
Kur.Bşk. ? ?
İsth.Ş.Md. (Alb.)  ?
     
1. PİYADE TUGAY KOM. (Tümg.)  1320-Ağ.Top.1
3. Piyade Alay Kom. (Tümg.)  1316-P.62
3. Tb./9.Bl.K. (Yzb.)  1316-P.345
     
4. Piyade Alay Kom. (Yb.)  ?
1/3.Bl.K. (Yzb.)  1328-P.398
2/5.Bl.K. (Yzb.)  1331-P.290
2/5.Bl.K. (Ütğm.)  ?
2/7.Bl.K. (Yzb.)  1324-P.708
3/9.Bl.K. (Ütğm.)  1325-P.496
     
5. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1312-P.173
2.Tb.K.  (Bnb.)  1318-P.182
2/7. Blk. K. (Tğm.) 1333-P.83
3.Tb.K. (Bnb.)  1313-P.198
3/9.Bl.K. (Yd. Ütğm.)  ?
5. Süvari Alay Kom. (Alb.)  1311-c.Sv.69
     
3. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI (Alb.)  1316-P.157
Kur.Bşk. ? 1319-P.46
     
27. Süvari Alay Kom. (Yb.)  1319-P.289
28. Süvari Alay Kom. (Alb.)  1319-Sv.28
29. Süvari Alay Kom. (Alb.)  1311-c.Sv.43
     
61. TÜMEN KOMUTANI (Org.) 1319-Top.2
61. TÜMEN KOMUTANI V. (Yb.) 

1320-P.15

Kur.Bşk. (Org.) 1327-Top.8
Kh.Sb. (Tümg.) 1327-P.44
Emir Sb. (Korg.) 1332-P.435
     
61. PİYADE TUGAY KOM. (Korg.) 1320-P.10
159. Piyade Alay Kom. (Bnb.)  1316-P.235
3/11.Bl.K. (Ütğm.)  1325-P.448
     
174. Piyade Alay Kom. (Bnb.)  1319-P.287
     
190. Piyade Alay Kom. (Yb.)  1314-P.85
3.Tb.K. (Bnb.)  1318-P.385
61. Topçu Alay Kom. (Alb.)  1313-Sah.Top.37
     
24. TÜMEN KOMUTANI (Alb.)  1318-P.24
Kur.Bşk (Bnb.)  1325-P.21
     
24. PİYADE TUGAY KOM. (Alb.)  1311-b.P.32
30. Piyade Alay Kom. (Tuğb.) 1313-P.403
32. Piyade Alay Kom. (Bnb.)  1311-b.P.187
     
143. Piyade Alay Kom. (Yb.)  1317-P.216
24. Topçu Alay Kom. (Alb.)  1312-Sah.Top.42
     
11. TÜMEN KOMUTANI ? 1317-P.17
Kur.Bşk. (Yzb.)  1325-Sv.21
Hrk.Ş.Md. (Yb.) 1318-P.128
     
11. PİYADE TUGAY KOM. (Tümg.)  1314-İs.505
70. Piyade Alay Kom. (Tuğb.) 1314-P.43 
     
126. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1309-P.124 
126. Piyade Alay Kom.Yrd. (Bnb.)  ?
127. Piyade Alay Kom. (Tümg.)  1322-P.138
127. Piyade Alay Kom.Yrd. (Bnb.) 

1315-P.365

2/6.Bl.K. (Yzb.) 1321-P.601
     
Topçu Alay Kom. (Alb.)  1312-Top.28
     
5. KAFKAS TÜMEN KOMUTANI (Org.) 1318-P.311
Kh.Sb. (Org.) 1323-P.11
Kh.Sb. (Org.) 1330-b.Top.26
Emir Sb. ? ?
     
10.Kaf. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1317-P.214
3.Sv.Bl.K. (Geçici görevli) (Bnb.)  1326-Sv.?
     
TBMM Muh.Tb.K. (Tümg.)  1328-c.P.344
5. Kaf.Top.Tb.K. (Tümg.)  1317-Sah.Top.18
     
GÜNEY CEPHESİ KOMUTANI (Tümg.)  1314-P.39
Kur.Bşk (Tümg.)  1321-P.5
Kh.Sb. (Tuğg.) 1323-P.6
Kh.Sb. (Org.) 1324-P.53
Kh.Sb. (Org.) 1330-c.P.1
     
1. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI (Korg.) 1322-P.26
1.Sv.Tug.K. ? ?
     
2. Süvari Alay Kom. (Bnb.)  1322-Sv.44
2.Sv.Bl.K. (Alb.)  1323-Sv.33
     
14. Süvari Alay Kom. ? 1326-Sv.89
2.Sv.Tug.K. ? ?
     
2. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI (Korg.)   1314-P.44
MENDERES GRUBU KOMUTANI (Korg.) 1314-P.44
Kur.Bşk. (Org.) 1330-c.Top.19
3.Sv.Tug.K. (Alb.)  1322-P.28
4.Sv.Tug.K. ? ?
     
4. TÜMEN KOMUTANI (Alb.)  1323-P.3
Kur.Bşk. (Bnb.)  ?
     
58. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1313-P.186
1/1.Bl.K (Yzb.)  1329-P.169
2/6.Bl.K (Yzb.)  1328-P.345
     
132. Piyade Alay Kom. (Bnb.)  1315-P.202
2/7.Bl.K.              (Ütğm.) 1331-P.607
175. Piyade Alay Kom. (Yb.)  1314-P.349
175. Piyade Alay Kom.V. (Alb.)  1325-P.192
Hüc.Tb.K. (Tümg.)  1326-P.217
     
4. Topçu Alay Kom. (Alb.)  1315-Sah.Top.8
     
12. KOLORDU KOMUTANI (Org.) 1315-P.1
Kur.Bşk. (Tümg.) 

1323-Top.3

Kur.Bşk.V. (Korg.) 1322-P.15
     
8. TÜMEN KOMUTANI (Tümg.)  1313-Top.17
Kur.Bşk. (Tümg.)  1322-P.17
Emir Sb. (Tümg.)  1330-N.Top.68
     
131. Piyade Alay Kom. (Tümg.)  1319-P.278
135. Piyade Alay Kom. (Yb.)  1318-P.449
189. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1316-P.94
     
Topçu Alay Kom. (Alb.)  1312-Sah.Top.39
     
23. TÜMEN KOMUTANI (Korg.) 1321-P.44
Kur.Bşk. (Korg.) 1325-Sv.2
Sv.Bl.K (Yb.)  1318-Sv.68
     
68. Piyade Alay Kom. ? 1311-c.P.222
69. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1311-b.P.184
     
172. Piyade Alay Kom. (Alb.)   1315-P.256
23. Top.Tb.K. ? 1328-c.Top.36
     
41. TÜMEN KOMUTANI (Alb.)  1314-P.94
Kur.Bşk. (Alb.)    1324-Sv.32 
Sv.Bl.K. (Alb.)  1331-Sv.9
     
41. PİYADE TUGAY KOM. (Tuğg.) 1314-P.69
12. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1311-c.P.82
12. Piyade Alay Kom.Yrd. ? 1311-c.P.95
16. Piyade Alay Kom. (Alb.)  1314-P.31
19. Piyade Alay Kom. (Yb.)   ?
Hüc.Tb.K. (Alb.)  1314-P.294
41. Topçu Alay Kom. (Alb.)  1313-Sah.Top.28
     
57. TÜMEN KOMUTANI (Alb.)  1309-P.99
Kur.Bşk. (Org.) 1325-P.6
Hrk.Ş.Md. (Bnb.)  ?
     
37. Piyade Alay Kom. ? ?
39. Piyade Alay Kom. (Bnb.) 1312-P.285
176. Piyade Alay Kom. (Yb.)  1312-P.257
57. Topçu Alay Kom. (Alb.)  1316-Top.13
2. Numune A.K. (Alb.)  1311-b.P.202
     
KOCAELİ GRUBU KOMUTANI (Tümg.)  1319-P.257
Kur.Bşk. (Tümg.)  1323-Top.3
Kocaeli Grp. Top.K. (Alb.)  1316-Sah.Top.Ev.18
     
MÜRETTEP TÜMEN KOMUTANI ? 1311-b.P.83 
Kur.Bşk (Korg.) 1330-c.P.5
23. Piyade Alay Kom. (Yrb.) 1314-P.191
33. Süvari Alay Kom. (Bnb.)      1318-J.?
     

 

 

ASLIHANLAR VE DUMLUPINAR MUHAREBESİ (8-15 Nisan 1921)

İkinci İnönü Zaferi’nden sonra aynı devrede Afyon'a taarruz etmiş olan Yunan kuvvetlerine kuzeyden bir darbe vurmak istendi. Bu maksatla taarruzu yapacak olan Güney Cephesi Komutanı Refet Bele emrine, kendi birliklerinden başka Batı Cephesi’nden de üç tümen verildi.

Güney Cephesi Komutanı 6 Nisan gecesi düşmanın Afyon'u tahliye ederek batıya doğru çekilmekte olduğu haberini aldı ve 4. ve 1. piyade tümenleri ile Dumlupınar istikametinde ileri harekete geçildi. İki süvari tümenini de İslâm köyüne düşmanın daha gerilerine yolladı. İlerleyen piyade tümenlerimiz Aslıhanlar'da bazı düşman kuvvetlerine rastladılar ve bunlara hemen taarruz ettiler. Bu düşman kuvvetleri, kendi büyük kısımlarının Dumlupınar'a çekilmesini himaye ediyorlardı. 8 Nisan’dan, 11 Nisan’a kadar burada şiddetli bir muharebe oldu. Bu muharebeye diğer üç tümenimiz de yetişerek girdi. İslâm köyüne giden iki süvari tümenimiz Uşak'tan Dumlupınar'a doğru yürüyüş yapan düşman piyade tümeninin taarruzu karşısında Aslıhanlar'daki kuvvetlerimizin sağ yanına çekildiler. 11 Nisan’da Aslıhanlar'daki düşman kuvvetleri taarruzumuz karşısında Dumlupınar'daki asıl savunma mevziine çekildiler.

Güney Cephesi Komutanı Dumlupınar mevziine de kat'i neticeli bir kaç taarruz yaptı ise de başarılı olamadı ve birliklerimiz çok fazla zayiata uğradı. Bunun üzerine Refet Bele görevden alındı ve Batı Cephesi’nin tamamı İsmet Paşa’nın komutasına verildi.

Görevi Rütbesi /   Adı Soyadı       Son Rütbesi     Sicil No
GÜNEY CEPHESİ KOMUTANI (Tümg.) İbrahim Refet BELE (Tümg.)  1314-P.39
Kur.Bşk (Yb.) Ahmet Zeki SOYDEMİR (Tümg.)  1321-P.5
Kh.Sb. (Bnb.) İsmail Hakkı BERKUK (Tümg.)  1323-P.6
Kh.Sb (Bnb.) Muharrem Mazlum İSKORA (Org.) 1324-P.53
Kh.Sb. (Yzb.) İzzet AKSALUR (Org.) 1330-c.P.1
       
12. KOLORDU KOMUTANI        (Alb.) Fahrettin ALTAY   (Org.) 1315-P.1
Kur.Bşk. (Bnb.) Yusuf Ziya EKİNCİ (Tümg.)  1323-Top.3
Kur.Bşk.V. (Bnb.) Rüştü AKIN (Korg.) 1322-P.15
       
23. TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Ömer Halis BIYIKTAY (Korg.) 1321-P.44
Kur.Bşk. (Bnb.) Şemsettin TANER (Korg.) 1325-Sv.2
Sv.Bl.K (Bnb.) Ali Haydar ÖZCANDARLI (Yb.)  1318-Sv.68
68. Piyade Alay Kom. (Yb.) Besim KOKA (Yb.)  1311-c.P.222
69. Piyade Alay Kom. (Yb.) (Yb.)Mehmet Tevfik (Alb.)  1311-b.P.184
172. Piyade Alay Kom. (Yb.) Osman (Alb.)   1315-P.256
Top.Tb.K (Bnb.) Ali Rıza ? 1328-c.Top.36
       
41. TÜMEN KOMUTANI (Alb.) Şerif YAÇAĞAZ (Alb.)  

1314-P.94

Kur.Bşk (Bnb.) Mehmet Neşet BORA (Alb.)  1324-Sv.32 
Sv.Bl.K. (Yzb.) A.Suphi ERTÜRK (Alb.)  1331-Sv.9
41. Piyade Tugay Kom.     (Yb.) Mehmet Şevki DOĞAN (Tuğg.) 1314-P.69
12. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Hüseyin İhsan BALİ (Alb.)  1311-c.P.82
12. Piyade Alay Kom.Yrd. (Yb.) İsmail Hakkı ?

1311-c.P.95

16. Piyade Alay Kom. (Yb.) Ali Saim SEÇİK (Alb.)  1314-P.31
19. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Nazım (Yb.)   ?
Hüc.Tb.K. (Bnb.) Ömer Kiramî TUZ (Alb.)  1314-P.294
41. Topçu Alay Kom. (Yb.) Mehmet Sadık (Alb.)  1313-Sah.Top.28
       
57. TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Hasan Mümtaz ÇEÇEN (Alb.) 

1309-P.99

Kur.Bşk. (Bnb.) İsmail Hakkı Kurtcebe NOYAN (Org.) 1325-P.6
Hrk.Ş.Md. (Yzb.) Vehbi BİLİMER (Bnb.)  ?
37. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Ethem Necdet ? ?
39. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Saip ? 1312-P.285
176. Piyade Alay Kom. (Yb.) Hasan Galip ? 1312-P.257
57. Topçu Alay Kom. (Yb.) İsmail Hakkı AYTUNA (Alb.)  1316-Top.13
2. Numune Alay Kom. (Yb.) Hüseyin Hüsnü (Alb.)  1311-b.P.202
       
4. TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Mehmet Nazım YÜCEL         (Alb.)  1323-P.3
Kur.Bşk (Yzb.) Mehmet Şerafettin KARACAN (Bnb.)  ?
58. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Rüştü TANK (Alb.) 

1313-P.186

132. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Yusuf Ziya (Şehit) (Bnb.)  1315-P.202
132. A./ 2. Tb. 7. Blk Kom. Ütğm.Ahmet  (Şehit) (Ütğm.) ?

175. Piyade Alay Kom.V.   

(Yzb.) Yusuf İzzettin ÇALDEMİR (Alb.)  1325-P.192
Hüc.Tb.K. (Bnb.) Mustafa Kâmil BAŞAKÇIOĞLU (Tümg.)  1326-P.217
4. Topçu Alay Kom. (Yb.) Mustafa Muammer TAYLAN (Alb.)  1315-Sah.Top.8
       
8. TÜMEN KOMUTANI (Alb.) Mehmet Sabri ERÇETİN (Tümg.)  1313-Top.17
Kur.Bşk. (Bnb.) Ahmet Fevzi AKARÇAY (Tümg.)  1322-P.17
Emir Sb. (Yzb.) Nizami ATAV (Tümg.)  1330-N.Top.68
       
131. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Ahmet Hakkı ÖZGENER (Tümg.)  1319-P.278
135. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Rıfat ÇULPAN (Yb.)  1318-P.449
189. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Avni ARIDURU (Alb.)  1316-P.94
8. Topçu Alay Kom. (Yb.) İsmail Hakkı METE (Alb.)  1312-Sah.Top.39
       
1. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Ahmet DERVİŞ (Korg.) 1322-P.26
1.Sv.Tug.K. ? ? ?
2. Süvari Alay Kom. (Yzb.) Galip (Bnb.)  1322-Sv.44
2.Sv.Bl.K. (Yzb.) Ekrem ALTAN (Alb.)  1323-Sv.33
14. Süvari Alay Kom (Yzb.) Osman Kâmil (Yzb.)  1326-Sv.89
2.Sv.Tug.K. ? ? ?
       
2. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Hüseyin Nazmi SOLOK  (Korg.)

1314-P.44

Kur.Bşk (Yzb.) Muzaffer TUĞSAVUL (Org.) 1330-c.Top.19
3.Sv.Tug.K. (Bnb.) Hüseyin Rahmi APAK (Alb.)  1322-P.28
4.Sv.Tug.K. ? ? ?
       
4. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI (Yb.) İbrahim Hakkı OKDAY (Yb.)  1316-P.157
21. Süvari Alay Kom. (Bnb.) Mehmet Tahsin Yb 1310-Sv.34
22. Süvari Alay Kom. (Yzb.) Halil (Bnb.) 1319-Sv.7
       
5. KAFKAS TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Cemil Cahit TOYDEMİR      (Org.) 1318-P.311
Kh.Sb. Bnb.) İshak Avni AKDAĞ (Org.) 1323-P.11
Kh.Sb (Yzb.) Osman GÜRAY (Org.)

1330-b.Top.26

Emir Sb. ? Sait       ? ?
10.Kaf. Piyade Alay Kom. Bnb.) Ahmet Hamdi (Alb.)  1317-P.214
3.Sv.Bl.K. (Yzb.) Mustafa Nazım EVREN (Bnb.)  1326-Sv.?
       
TBMM Muh.Tb.K. (Yzb.) İsmail Hakkı TEKÇE (Tümg.)  1328-c.P.344
Top.Tb.K. (Bnb.) Mehmet Nusret BÜYÜKBAŞARAN (Tümg.)  1317-Sah.Top.18
       
11. TÜMEN KOMUTANI (Alb.) Mehmet Arif Ayıcı ? 1317-P.17
Kur.Bşk. (Yzb.) Ali Rıza (Yzb.)  1325-Sv.21
Hrk.Ş.Md. (Bnb.) Ali Fehmi DOĞRUSÖZ (Yb.) 1318-P.128
       
11. PİYADE TUGAY KOM. (Alb.) Sıtkı ÜKE (Tümg.)  1314-İs.505
70. Piyade Alay Kom. (Yb.) Hafız Halit UZEL (Alb.) 1314-P.43 
126. Piyade Alay Kom. (Bnb.) İsmail Rüştü ALAGÜR  (Alb.) 1309-P.124 
126. Piyade Alay Kom.Yrd. (Bnb.) Hüseyin Avni (Bnb.) ?
127. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Osman Nuri TUFAN (Tümg.)  1322-P.138
127. Piyade Alay Kom.Yrd. (Bnb.) Salim Nuri GÜREL ? 1315-P.365
2 Tb./6.Bl.K. (Yzb.) Mustafa  (Şehit) ? 1321-P.601
11. Topçu Alay Kom. (Yb.) Eyüp Sami (Alb.)  1312-Top.28
       
24. TÜMEN KOMUTANI (Yb.) Mehmet Hulusi CONK (Alb.)  1318-P.24
Kur.Bşk. (Yzb.) Ekrem RİZE (Bnb.)  1325-P.21
       
24. Piyade Tugay Kom. (Yb.) Mustafa Münip ÖZSOY (Alb.) 

1311-b.P.32

       
30. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Hüseyin Hüsnü KARTALTEPE (Tuğb.) 1313-P.403
32. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Ömer Şevki ZEREN (Bnb.)  1311-b.P.187
143. Piyade Alay Kom. (Bnb.) Ahmet Rafet TANSU (Yb.)  1317-P.216
Topçu Alay Kom. (Yb.) Mehmet Naim (Alb.)  1312-Sah.Top.42
       
       

 

KÜTAHYA ESKİŞEHİR MUHAREBELERİ (8 Temmuz - 25 Temmuz 1921)

10 Temmuz 1921’de Yunanlılar üç kolda taarruza geçtiler. Muharebe İnönü-Eskişehir, Afyon ve Kütahya hattında geniş bir cephede başladı. Türk ordusuna karşı yapılan bu taarruzun ilk kolu Bursa – Eskişehir arasından başlatılmıştı. İkinci kol ise Tavşanlı ve Kütahya üzerinden oldu. Son Yunan taarruz kolu ise Uşak – Seyitgazi bölgesinden harekete geçti. Türk ordusu bu saldırı sırasında; 1 süvari tugayı, 15 piyade tümeni ile 4 süvari tümeninden oluşuyordu. Yunan güçlerinin asıl hedefi Afyon ve Eskişehir ile Kütahya şehirlerini ele geçirmek ve Ankara yolunu açmaktı. Yunan işgal güçlerinin almaya çalıştığı kritik bir tepeyi, onlardan önce davranarak kontrol etmeyi başaran Mehmet Nazım Bey, açılan makineli ateş sonrasında şehit oldu.

Cephede durum kötüleşince, Mustafa Kemal Paşa, acil bir şekilde cepheye hareket etti. Buradaki durumun pek de iç açıcı olmadığını gözlemleyen Mustafa Kemal Paşa, fazla kayıplar verilmeden ordunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesine karar verdi. Ordu, Sakarya’nın doğusunda toparlanmaya başladı. Yunanlılar da Sakarya Nehri kıyılarına kadar ilerlediler. Yunanlılar Sakarya Nehri’nin batı tarafında durmuşlar, yeni bir saldırı için hazırlıklara başlamışlardı. Böylelikle Türk Ordusu, alınan mağlubiyete rağmen elde tutuldu ve tamamen yok olmaktan kurtarıldı. Bu noktada Mustafa Kemal Paşa’nın vermiş olduğu kritik karar, Türk Kurtuluş Savaşının da seyrini değiştirmiş oldu. Sonuç itibariyle Eskişehir, Afyon ve Kütahya elimizden çıkmıştır. Muharebe sonunda Mustafa Kemal Paşa, Meclis tarafından 5 Ağustos 1921’de Başkomutan olarak seçilmiştir.

 

Görevi                                      Rütbesi /   Adı Soyadı                      Son Rütbesi    Sicil No

GENELKURMAY BAŞKANI    (Org.) Mustafa Fevzi ÇAKMAK          (Mrş.)             1311-c.P.7

4.Ş.Md.                                     (Bnb.) İsmail Hakkı                                 ?                         ?  

Kh.Sb.                                      (Yzb.) Ali Rıza                                          ?                         ?

 

BATI CEPHESİ KOMUTANI     (Tümg.) Mustafa İsmet İNÖNÜ            (Org.)     1319-Sah.Top.1 

Kur.Bşk.                                     (Yb.) Ahmet Naci TINAZ                        (Korg.)          1320-P.3

Kur.Ybşk.                                   (Yb.) Hüseyin Hüsnü KILKIŞ                  (Korg.)          1320-P.10

Hrk.Ş.Md.                                   (Bnb.) Tevfik BIYIKLIOĞLU                    (Alb.)            1324-Top.2

İsth.Ş.Md.                                   (Bnb.) Tahsin ALAGÖZ                           (Yb.)             1321-P.6

Kh.Sb.                                        (Yzb.) Hasan Fehmi ATAKAN                  (Org.)           1328-b.P.9

Kh.Sb.                                       (Yzb.) Mehmet Kemalettin BALIKESİR     (Tümg.)         1325-P.57

 

3. KAFKAS TÜMEN KOMUTANI   (Yb.) Ahmet Nuri ÖZTEKİN               (Alb.)           1315-P.26

Kur.Bşk.                                           (Bnb.) Hasan Zeki                                 ?                       ?

7. Piyade Alay Kom.                         (Bnb.) Ali Rıza BENLİ                          (Alb.).         1323-Sv.6

8. Piyade Alay Kom.                         (Yb.) Atıf ULUSOĞLU                          (Alb.)          1316-P.54

3.Tb.K.                                              (Bnb.) Emin BAYSAL                            (Alb.)         1321-P.340

11. Piyade Alay Kom.                       (Yb.) Mehmet Salih (Şehit)                    (Yb.)          1317-P.304

11. Piyade Alay Kom.                        (Yb.) İsmail Hakkı                                 (Yb.)            1311-c.P.95

Hüc.Tb.K.                                          (Yzb.) Tevfik                                             ?                    ?

Topçu Alay Kom.                          (Yb.) Hüseyin Ragıp GÜLER                  (Alb.)  1316-Sah.Top.Evvel 15

 

6. TÜMEN KOMUTANI                 (Yb.) Hüseyin Nazmi SOLOK                 (Korg.)        1314-P.44

Kur.Bşk.                                         (Bnb.) Mehmet Selahattin                           ?                       ?

50. Piyade Alay Kom.                  (Yb.) Hacı İbrahim Hakkı EMİROĞLU    (Tuğg.)       1311-b.P.33

51. Piyade Alay Kom.                  (Bnb.) Saip                                                 ?                         ?  

3.Tb.10.Bl.K.                                  (Yzb.) Hulusi (Şehit)                                  (Yzb.)       1330-b.P.?

34. Süvari Alay Kom.                   (Bnb.) Mustafa Halim                                 ?                         ?  

 

YENİŞEHİR MINTIKA KOMUTANI   (Alb.) Hacı Mehmet Arif ÖRGÜÇ       (Alb.)     1311-c.Sv.69

9. Süvari Alay Kom.                           (Yzb.) Galip TÜTEN                             (Alb.)     1324-Sv.40

21. Süvari Alay Kom.                         (Bnb.) Mehmet Tahsin                          (Yb.)      1310-Sv.34

 

1. GRUP KOMUTANI         (Alb.) İzzettin ÇALIŞLAR                        (Org.)     1319-Top.2

Kur.Bşk.                               (Bnb.) M.İhsan HÜN                                 (Alb.)     1321-P.50

Kh.Sb.                                 (Yzb.) Asım TINAZTEPE                          (Org.)     1327-Top.8

Kh.Sb.                                 (Yzb.) Feridun DİRİMTEKİN                       (Bnb.)     1328-P.2

Emir Sb.                              (Ütğm.) Behçet TÜRKMEN                        (Korg.)    1332-P.435

Top.K.                                (Yb.) Salih Ulvi SEZER                               (Alb.)      1311-b.Top.17

 

1. TÜMEN KOMUTANI      (Yb.) Abdurrahman Nafiz GÜRMAN          (Org.)     1319-P.5

1. TÜMEN KOMUTANI V.   (Yb.) Ahmet Fuat BULCA                           (Alb.)     1317-P.80

Kur.Bşk.                               (Bnb.) Ali Haydar (Şehit)                                 ?         1324-P.66

Kur.Bşk.                              (Yzb.) Hüseyin Hüsnü ERSÜ                           ?                 ?

 

1. Piyade Tugay Kom.      (Yb.) Osman Zati KOROL                    (Tümg.)    1320-Ağ.Top.1

3. Piyade Alay Kom.        (Bnb.) Salih AVGIN                                (Tümg.)   1316-P.62

3. Piyade Alay Kom.        (Bnb.) Ömer Şevki ZEREN                         ?         1311-b.P.187

4. Piyade Alay Kom.        (Bnb.) Ahmet Nadir                                   (Yb.)     1317-c.P.344

5. Piyade Alay Kom.       (Yb.) Osman Arif ERTÜRK                         (Alb.)    1312-P.173

Hüc.Tb.K.                        (Bnb.) İsmail Hakkı                                          ?                ?  

Topçu Alay Kom.            (Yb.) Şerif                                                         ?                ?  

 

11. TÜMEN KOMUTANI   (Alb.) Ali Hikmet AYERDEM          (Korg.)         1314-P.16

Kur.Bşk.                            (Bnb.) Ahmet Fevzi AKARÇAY       (Tümg.)          1322-P.17

11. Piyade Tugay Kom.    (Yb.) Sıtkı ÜKE                             (Tümg.)          1314-İs.505

 

70. Piyade Alay Kom.       (Yb.) Hafız Halit UZEL                (Alb.)               1314-P.43

70/1.Tb.K.                           (Bnb.) İsmet (Şehit)                        ?                   1323-P.50

2/7.Bl.K.                              (Yzb.) Mustafa (Şehit)                     ?                    1322-P.542

70/3.Tb.K.                            (Bnb.) Mustafa Remzi (Şehit)         ?                    1323-P.306

 

126. Piyade Alay Kom.      (Bnb.) İsmail Hakkı ALPAN         (Tuğb.)           1319-P.129

127. Piyade Alay Kom.     (Bnb.) Osman Nuri TUFAN          (Tümg.)           1322-P.138

Hüc.Tb.K.                           (Bnb.) Hamdi                                    ?                         ?

Topçu Alay Kom.               (Bnb.) Abdülbaki                              ?                         ?

 

23. TÜMEN KOMUTANI     (Yb.) Ömer Halis BIYIKTAY          (Korg.)             1321-P.44

Kur.Bşk.                              (Yzb.) İzzettin                                      ?                        ?

68. Piyade Alay Kom.         (Yb.) Besim KOKA                              (Yb.)             1311-c.P.222

69. Piyade Alay Kom.         (Yb.) Hüseyin Hüsnü                          (Alb.)        1311-b.P.202

172. Piyade Alay Kom.       (Bnb.) Rıfat                                          ?                         ?

3.Tb.K.                              (Bnb.) Mehmet Aşir                               ?               1316-P.193

Hüc.Tb.K.                          (Yzb.) Asım                                           ?                         ?

Topçu Alay Kom.              (Bnb.) Osman Şevki AKARSU             (Alb.)        1316-Top.Sani.7

 

61. TÜMEN KOMUTANI  (Alb.) Mustafa Münip UZSOY                ?            1311-b.P.32

Kur.Bşk.                            (Yzb.) Ömer İskender ERDENER        (Tümg.)     1327-P.44

 

61. Piyade Tugay Kom.   (Yb.) Ahmet Şemsettin SALUR         (Tuğb.)     1311-c.P.201

159. Piyade Alay Kom.    (Bnb.) Şerif                                           ?             1316-P.235

174. Piyade Alay Kom.    (Bnb.) Şevki SAVAŞÇI                        (Tuğb.)      1315-P.428

3.Tb.K.                              (Bnb.) Hasan Kâzım                               (Yb.)        1313-P.461

 

190. Piyade Alay Kom.  (Yb.) Mehmet Sabit NOYAN                   (Org.)      1321-P.30

Hüc.Tb.K.                        (Bnb.) İbrahim                                          ?                  ?

61. Top.Tb.K.                         (Bnb.) Hasan Kâzım ERAK                   (Alb.)        1319-Top.9

 

3. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Halil İbrahim ÇOLAK        (Alb.)        1316-P.157

Kur.Bşk.                                       (Bnb.) Faik (Yb.)                              ?             1319-P.46 

 

27. Süvari Alay Kom.        (Bnb.) Ali Sakıp ÖZAKIN                   (Yb.)           1319-P.289

28. Süvari Alay Kom.       (Bnb.) Hüseyin Hüsnü AYKUT          (Alb.)          1319-Sv.28

29. Süvari Alay Kom.       (Bnb.) İsmail Hakkı IŞIL                      (Alb.)          1313-Sv.40

 

3. GRUP KOMUTANI       (Alb.) Mehmet Arif Ayıcı                      (Alb.)          1317-P.17

Kur.Bşk.                             (Bnb.) Muharrem Mazlum İSKORA      (Org.)          1324-P.53

Kh.Sb.                               (Bnb.) Mahmut Celalettin                        ?                         ?

Kh.Sb.                               (Yzb.) İsmail Hakkı GÜVENDİK          (Tümg.)         1330-Top.?

 

4. TÜMEN KOMUTANI    (Yb.) Mehmet Nazım YÜCEL  (Şehit)    (Alb.)          1323-P.3

Kur.Bşk.                            (Yzb.) Mehmet Şerafettin KARACAN      (Bnb.)                ?

Emir Sb.                            (Tğm.) Nimet  (Şehit)                                 ?         1330-Top.315

 

4. Piyade Tugay Kom.    (Yb.) Esat Faik ŞEN                                  (Yb.)      1320-P.15

40. Piyade Alay Kom.    (Bnb.) Ahmet Cemal                                  ?       1315-P.384

1/3.Bl.K.                          (Ütğm.) Osman (Şehit)                                  ?     1331-P.447

2.Tb.K.                          (Yzb.) Ali Rıza (Şehit)                                      ?     1321-P.61

 

58. Piyade Alay Kom.    (Bnb.) Mehmet Rüştü TANK                    (Alb.)     1313-P.186

3/3.Bl.K.                          (Yzb.) İsmail Hakkı (Şehit)                           (Yzb.)    1325-P.213

 

132. Piyade Alay Kom.    (Bnb.) Mehmet Necmettin İNCESU         (Yb.)     1316-P.164

Hüc.Tb.K.                         (Bnb.) Mustafa Kâmil BAŞAKÇIOĞLU  (Tümg.)  1326-P.217

Topçu Alay Kom.            (Yb.) Hilmi                                                       ?             ?

 

24. TÜMEN KOMUTANI   (Yb.) Mehmet Hulusi CONK                     (Alb.)       1318-P.24

Kur.Bşk.                            (Bnb.) Recep Ferdi SÜALP                        (Tümg.)    1324-P.10

Kh.Sb.                              (Yzb.) Neşet AKMANLAR                           (Korg.)      1328-b.Top.20

 

30. Piyade Alay Kom.    (Yb.) Salih  (Şehit)                                    (Yb.)        1317-P.304

30. Piyade Alay Kom.    (Yb.) Mehmet Cemal  (Şehit)                   (Yb.)        1317-P.90

30. Piyade Alay Kom.V.     (Bnb.) Ali Haydar  (Şehit)                     (Bnb.)        1324-P.66

3.Tb.K.                             (Bnb.) Hasan Basri                                      (Alb.)      1316-P.190

9.Bl.K.                              (Yzb.) Şevki                                                  (Bnb.)    ?1319-P.296

 

32. Piyade Alay Kom.    (Bnb.) İsmail Hakkı                                     (Alb.)      1315-P.297

2.Tb.K.                            (Bnb.) Hüseyin Hüsnü                                     ?           1312-P.378

143. Piyade Alay Kom.   (Bnb.) Ahmet Rafet TANSU                        (Yb.)       1317-P.216

Hüc.Tb.K.                        (Yzb.) Hüseyin Hüsnü                                   ?                  ?  

 

24.Topçu Alay Kom.      (Bnb.) Mehmet Remzi                                     ?                  ?

24.Topçu Alay Kom.Yrd.  (Bnb.) İsmail Fuat                                           (Yb.)               ?

 

41. TÜMEN KOMUTANI  (Alb.) Şerif YAÇAĞAZ                                      ?         1314-P.94

Kur.Bşk.                          (Bnb.) Mehmet Neşet BORA Çopur                  (Alb.)     1324-Sv.32

 

41. Piyade Tugay Kom.   (Yb.) Mehmet Şevki DOĞAN                   (Tuğg.)   1314-P.69

12. Piyade Alay Kom.     (Bnb.) Hüseyin İhsan BALİ                       (Alb.)      1311-P.82

16. Piyade Alay Kom.     (Bnb.) Hüseyin Rahmi APAK                    (Alb.)      1322-P.28

19. Piyade Alay Kom.     (Yb.) Süleyman Hulusi ERKONUK Pala       ?           1314-P.80

Hüc.Tb.K.                         (Bnb.) Ömer Kiramî TUZ                             (Alb.)      1314-P.294

 

Topçu Alay Kom.             (Yb.) Mehmet Sadık                                     (Alb.)              ?

5.Bt.K.                               (Tğm.) Cevdet SUNAY                                   (Org.)    1334-N.Top.6

 

1. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Ahmet DERVİŞ                       (Korg.)    1322-P.26

Kur.Bşk.                                       (Yzb.) Ekrem RİZE                              (Bnb.)      1325-P.21

10. Süvari Alay Kom.                 (Yzb.) Şerif GÜRALP                          (Alb.)       1326-Sv.18

11. Süvari Alay Kom.                 (Yb.) Hacı Remzi                                    ?                   ?  

14. Süvari Alay Kom.                 (Yzb.) Osman Kâmil                               ?           1326-Sv.89

 

4. GRUP KOMUTANI                  (Alb.) Kemalettin Sami GÖKÇEN       (Korg.)     1321-İs.1

Kur.Bşk.                                        (Bnb.) İsmail Hakkı BERKUK               (Tuğg.)     1323-P.6

 

5. KAFKAS TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Cemil Cahit TOYDEMİR            (Org.)     1318-P.311

Kur.Bşk.                                        (Bnb.) Ahmet Fatin ŞİMŞEK                  (Tuğb.)    1321-P.3

Kh.Sb.                                           (Bnb.) İshak Avni AKDAĞ                       (Org.)      1324-P.11

Kh.Sb.                                            (Yzb.) Osman GÜRAY                           (Org.)     1330-b.Top.26

 

5.Kaf. Piyade Tugay Kom.         (Yb.) Hacı Halil Rüştü                          (Alb.)       1309-P.45

9. Piyade Alay Kom.                  (Bnb.) İsmail Mümtaz AKTAY               (Korg.)    1322-P.1

10. Piyade Alay Kom.                (Bnb.) Ahmet Hamdi                             (Alb.)        1317-P.214

13. Piyade Alay Kom.                (Yb.) Ahmet Rıfat                                     ?             1313-P.82 

Hüc.Tb.K.                                    (Bnb.) Osman Zeki EYÜBOĞLU         (Alb.)        1315-P.232

Topçu Alay Kom.                        (Bnb.) Ömer Adil TÜRER                    (Alb.)       1322-Kale Top.2

 

7. TÜMEN KOMUTANI                (Alb.) Veysel ÖZGÜR                               ?          1311-b.P.83

Kur.Bşk.                                        (Bnb.) Mehmet Nuri YAMUT                   (Org.)     1324-P.27

 

7. Piyade Tugay Kom.                (Yb.) Mehmet Kâzım                              (Alb.)      1310-P.14

2. Piyade Alay Kom.                   (Bnb.) Ali Niyazi (Şehit)                         (Bnb.)     1314-P.642

23. Piyade Alay Kom.                 (Yb.) İbrahim Hulusi                                 ?          1314-P.191

1.Tb.K.                                          (Bnb.) Mevlüt Nüzhet                                 ?         1321-P.257

 

41. Piyade Alay Kom.                  (Yb.) Salih Sırrı KALKANDELEN            ?        1311-c.P.162

Hüc.Tb.K.                                      (Yzb.) Nurettin                                        ?               ?

Topçu Alay Kom.                          (Yb.) Mehmet Naim                             (Alb.) 1312-Sah.Top.42

 

8. TÜMEN KOMUTANI                 (Alb.) Mehmet Sabri ERÇETİN         (Tümg.)  1313-Top.17

Kur.Bşk.                                         (Yzb.) Mehmet Emin ÇINAR              (Tümg.)   1324-P.13

 

8. Piyade Tugay Kom.                 (Yb.) Mustafa Saffet                          (Alb.)      1307-P.13

131. Piyade Alay Kom.                (Bnb.) Ahmet Hakkı ÖZGENER       (Tümg.)    1319-P.278

135. Piyade Alay Kom.                 (Bnb.) Mehmet Sabri BEŞE             (Tümg.)     1323-P.17

135PA/1T/3.Bl.K.                         Ütğm.Ali Kemal  (Şehit)                        (Ütğm.)      1332-P.18

189. Piyade Alay Kom.                 (Bnb.) Mehmet Avni ARIDURU        (Alb.)        1316-P.94

Hüc.Tb.K.                                       (Yzb.) Bahattin                                     ?                ?

Topçu Alay Kom.                           (Yb.) İsmail Hakkı METE                 (Alb.)       1312-Sahra Top.39

 

2. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI    (Alb.) Ethem Servet BORAL            (Alb.)         1315-P.16

Kur.Bşk.                                          (Yzb.) Kurtcebe NOYAN                     (Org.)         1325-P.6

 

2. Süvari Alay Kom.                      (Bnb.) Kâzım TUZCUOĞLU               (Alb.)        1323-Sv.57

4. Süvari Alay Kom.                      (Bnb.) Musa Kâzım KUŞZADE              ?           1316-Sv.71

13. Süvari Alay Kom.                    (Yzb.) Galip                                        (Bnb.)       1322-Sv.44

19. Süvari Alay Kom.                    (Yzb.) Ramiz Özalp                           (Alb.)        1328-Sv.4

 

12. GRUP KOMUTANI                  (Alb.) Halit KARSIALAN                    (Tümg.)     1319-P.257

Kur.Bşk.                                         (Bnb.) Yusuf Ziya EKİNCİ                    (Tümg.)      1323-Top.3

 

57. TÜMEN KOMUTANI                (Yb.) Hasan Mümtaz ÇEÇEN             (Alb.)        1309-P.99

57. Tüm.Kur.Bşk.                           (Bnb.) Şemsettin ERKUŞ                     (Alb.)          1323-P.7

Kh.Sb.                                            (Yzb.) Vehbi BİLİMER                          (Bnb.)                ?

 

37. Piyade Alay Kom.                 (Yb.) Ethem Necdet (Şehit)                   (Yb.)          ?

37. Piyade Alay Kom.V.              (Bnb.) Osman                                         ?            1320-P.201

2.Tb.K.                                         (Yzb.) Mehmet Bahri (Şehit)                      ?          1320-P.234

 

39. Piyade Alay Kom.                  (Bnb.) Ahmet TURAN                         (Alb.)      1321-P.444

3.Tb.K.                                          (Bnb.) Rıfat KIRAN (Alb.)                          ?          1321-P.407

 

176. Piyade Alay Kom.               (Bnb.) Mehmet Mazhar BÜYÜKATAMAN   (Alb.)   1312-P.289

Hüc.Tb.K.                                     (Bnb.) Mustafa Naili                                 ?                 ?

Topçu Alay Kom.                         (Yb.) İsmail Hakkı AYTUNA                  (Alb.)     1316-Top.16

 

MÜRETTEP TÜMEN KOMUTANI   (Yb.) Ahmet Zeki SOYDEMİR            (Tümg.)       1321-P.5

Kur.Bşk.                                           (Yzb.) Hasan Yümnü ÜRESİN             (Korg.)       1330-c.P.5

 

52. Piyade Alay Kom.                   (Yzb.) Cemil ÜLGEN                            (Yb.)             1322-P.86

3/11.Bl.K.                                        Yd. (Ütğm.) İsmail Hakkı (Şehit)              ?                  8565

 

1.Milis A.K.                                      (Tğm.) Emin                                          ?                    ?

2.Milis A.K.                                       (Yzb.) Ahmet Raif                                ?                   ?

35. Süvari Alay Kom.                      (Bnb.) Ali Haydar ÖZCANDARLI     (Yb.)           1318-Sv.68

Milis Sv.A.                                        (Tğm.) Hamit                                        ?                  ?

 

4. SÜVARİ TUGAY KOMUTANI      ?                               ?                  ?

5. Süvari Alay Kom.                          (Yzb.) Esat AVCI                                (Alb.)       1325-Sv.20

20. Süvari Alay Kom.                        (Bnb.) İbrahim Hakkı                          (Yb.)        1313-Sv.51

33. Süvari Alay Kom.                        (Bnb.) Hasan İskender AKKOÇ          (Bnb.)      1324-Sv.32

 

5. GRUP KOMUTANI                        (Alb.) Fahrettin ALTAY                     (Org.)       1315-P.1

Kur.Bşk.                                              (Bnb.) Baki VANDEMİR                    (Korg.)       1324-Sv.3

 

15. TÜMEN KOMUTANI                    (Alb.) Şükrü Naili GÖKBERK          (Korg.)       1314-P.13

Kur.Bşk.                                             (Yzb.) Tahir                                         (Bnb.)         1323-P.27

 

38. Piyade Alay Kom.                     (Yb.) Reşit PALABIYIKOĞLU  (Şehit)  ?          1311-b.P.203           

1.Tb.K.                                             (Bnb.) Nazmi                                          (Yb.)      1312-P.138

 

45. Piyade Alay Kom.                    (Yb.) Kâmil İNANOĞLU                   (Alb.)      1313-P.340

1.Tb.K.                                             (Bnb.) Tahsin AKYEL                        (Alb.)      1319-P.259

2.Tb.K.                                             (Bnb.) M. Zeki ALYANAK                  (Alb.)      1318-P.247

 

56. Piyade Alay Kom.                     (Yb.) Mehmet Fehmi TINAZTEPE  (Tuğb.)    1314-P.123

Topçu Alay Kom.                             (Yb.) Adil                                         (Alb.)      1314-Top.29

 

14. SÜVARİ TÜMENİ                       (Yb.) Mehmet Suphi KULA            (Tümg.)    1316-Sv.57

Kur.Bşk.                                           (Bnb.) Ziya                                            ?                     ?

 

3. Süvari Alay Kom.                       (Yb.) Ahmet Ferit DARYAL               (Alb.)        1313-Sv.46

54. Süvari Alay Kom.                     (Bnb.) Emin Hüsnü GÖRKER          (Yb.)          1316-Sv.35

55. Süvari Alay Kom.                    (Bnb.) Fevzi AKINCILAR                 (Tümg.)      1321-Sv.20

 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ (23 Ağustos - 1 Eylül 1921)

Sakarya Meydan Muharebesi Türk Ordusu için bir yokluk ve yoksulluk savaşı olmuştur. Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra, insan gücünün 1/2’ini, silah gücünün de 1/10’unu kaybetmiş olan Batı Cephesi Komutanlığı, birliklerine 18 Temmuz 1921 tarihinde Sakarya Nehri’nin gerisine çekilme emrini vermiştir.

13 Ağustos’ta ileri harekâta geçen Yunan Ordusu sıklet merkezi Sakarya mevziinin güney kanadına yönelmiş olarak ve kuşatıcı bir tertiple taarruza geçmiştir. Yaklaşık olarak 100 km.lik bir cephede başlayan bu kanlı boğuşma, tarihin önemli meydan muharebelerindendir. Düşmanın üstün kuvvet ve silahlarla yaptığı taarruzlarda Sakarya mevziinde yer yer çekilmeler olmuştur. Muharebeler o kadar kanlı oluyordu ki bazı alaylar mevcutlarının büyük kısmını ve subaylarını kaybediyordu. İşte bu sıralarda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Batı Cephesi birliklerine şu meşhur emrini yayınladı: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz...” Gerçekten de geri çekilmek zorunda kalan bir birlik, ilk tutunabildiği yerde duruyor, yeniden boğuşuyor ve mevzii savunmak çabası içinde son nefesini veriyordu. Açılan her gediği kapatmak için 70 km.yi bulan cebri yürüyüşlerle, birlik kaydırmaları yapılıyor, her gelen birlik ertesi sabah çelikten bir kale halinde düşman karşısına çıkıyor, vuruşuyor, şehit oluyor, fakat vatan savunuluyordu.

Düşman, Türk kuvvetlerini 23-30 Ağustos günleri arasında bütün zorlamalarına rağmen kuşatıp imha edemeyince kuvvetlerinin büyük kısmıyla Türk cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak istemiştir. 6 Eylül’e kadar da bunun için uğraşmış fakat etten bir Türk duvarına çarpmıştır. Bundan sonra bulunduğu hatlarda savunarak kalmaya karar vermiş ancak, 10 Eylül’de başlatılan genel karşı taarruzla buna da mani olunmuştur. Yunan kuvvetleri için yapılacak tek şey kalmıştır, kaçmak… 13 Eylül’e kadar Sakarya nehrinin doğusunda tek Yunan askeri kalmamıştır.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın öngördüğü “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” prensibi ile şekillenen askerî harekât, stratejik alanda üstün ve daha büyük bir ordunun, muharebe bölgesinin bütün genişlik ve derinliği içinde nasıl yenilgiye uğratılıp felakete sürüklenebileceğini gözler önüne sermiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde çok fazla subay kaybı olduğu için bu Muharebeye “Subay Muharebesi” adı da verilmiştir. Atatürk de bu muharebe için “Sakarya Melhame-i Kübrası” yani kan gölü, kan deryası demiştir.

22 gün geceli gündüzlü süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk’ün zaferi ile sonuçlanmıştır. Sakarya Zaferi, TBMM Hükûmetine siyasi alanda da başarılar elde etmesini sağlamış, Türk milletinin vatanını kurtuluşu ve tam bağımsızlığa kavuşmasına yönelik inancını kuvvetlendirmiştir.

Görevi                       Rütbesi /   Adı Soyadı                   Son Rütbesi     Sicil No

BAŞKOMUTAN        (Org.) Mustafa Kemal ATATÜRK      ( Mrş.)          1317-P.8

Kalem Bşk.               (Tümg.) Kâzım İNANÇ                         (Korg.)         1315-P.29

Kalem Üyesi             (Alb.) Mehmet Arif Ayıcı                       (Alb.)           1317-P.17

Kalem Üyesi             (Yzb.) Faruk MİRGÜN                         (Bnb.)          1328-c.P.3

Kalem Üyesi             (Yzb.) Hilmi                                             ?                      ?

Baş.Yaveri               (Ütğm.) Ahmet Muzaffer KILIÇ                 ?                  ?-Top.?

Baş.Yaveri               (Bnb.) Salih BOZOK                               (Yb.)          1319-P.158

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI   (Tümg.) İbrahim Refet BELE    ?             1314-P.39

MSB Müsteşarı                     (Alb.) Ali Hikmet AYERDEM  (Korg.)      1314-P.16

MSB Or.D.Bşk.                      (Alb.) Osman Şevket ESKİN    (Tümg.)     1314-P.27

MSB Svk. ve Nak.Gn.Md.      (Yb.) Muzaffer ERGÜDER       (Org.)        1319-P.37

 

GENELKURMAY BAŞKANI   (Org.) Mustafa Fevzi ÇAKMAK  (Mrş.)   1311-c.P.7

Gnkur.II.Bşk.                             (Yb.) Mehmet Salih OMURTAK  (Org.)    1323-P.1

1. Hrk. Ş.Md.                             (Yb.) Mehmet Salih OMURTAK   (Org.)    1323-P.1

Hrk.Ş.Sb.                                   (Yzb.) Şahap GÜRLER              (Org.)    1330-c.Top.1

Hrk.Ş.Sb.                                   (Bnb.) Şemsettin TANER         (Korg.)     1325-Sv.2

Hrk.Ş.Sb.                                   (Yzb.) Kenan                               ?                 ?

Hrk.Ş.Sb.                                   (Yzb.) Mümtaz ULUSOY        (Tümg.)   1328-b.P.36

2. İsth. Ş.Md.                              (Bnb.) Şükrü Ali ÖGEL            (Alb.)      1325-P.28

İsth.Ş.Sb.                                   ( Yzb.) Mehmet Nuri BERKÖZ  (Org.)    1328-b.P.19

İsth.Ş.Sb.                                   (Yzb.) Neşet AKMANLAR         (Korg.)   1328-b.Top.20

3. Umuru Fenniye Ş.Md.                                  ?                             ?                   ?       

4. Eğitim Ş.Md.                            (Bnb.) İsmail Hakkı                      ?                  ?

5. Menzil ve İkmal Ş.Md.                                ?                                ?                 ?       

6. Harita ve Basımevi Ş.Md.                           ?                                 ?                 ?       

7. Muamelatı Zatiye-Per. Ş.Md.                      ?                                  ?                 ?       

8. Şifre, Evrak Ş.Md.                                         ?                               ?                 ?       

Top.Müf.                                       (Alb.) Mehmet Emin                  (Tümg.)   1312-Top.10

 

BATI CEPHESİ KOMUTANI       (Tümg.) Mustafa İsmet İNÖNÜ  (Org.)    1319-Sah.Top.1

Kur.Bşk.                                        (Alb.) Asım GÜNDÜZ                  (Org.)    1316-P.2

Kur.Bşk.                                        (Yb.) Ahmet Naci TINAZ              (Korg.)   1320-P.3

Kur.Ybşk.                                      (Yb.) Hüseyin Hüsnü KILKIŞ        (Korg.)   1320-P.10

Hrk.Ş.Md.                                      (Bnb.) Tevfik BIYIKLIOĞLU          (Alb.)     1324-Top.2

İsth.Ş.Md.                                      (Bnb.) Tahsin ALAGÖZ                 (Yb.)      1312-P.26

Kh.Sb.                                            (Bnb.) Asım ALTUĞ                       (Korg.)   1325-P.30

Kh.Sb.                                             (Yzb.) Şükrü SÖKMENSÜER       (Bnb.)    1328-c.Top.3

Kh.Sb.                                             (Bnb.) Ali                                           ?              ?

 

Mnz.ve İk.Ş.Md.      (Yzb.) Mehmet Kemalettin BALIKESİR                (Tümg.)    1325-P.57

Ulş.Müf.                                        (Yb.) M.Muhittin                                (Alb.)        1312-Sv.5

İs.Müf.                                           (Alb.) Ahmet Şükrü                           (Tuğg.)     1310-İs.2

Top.Müf.                                        (Alb.) Halit Galip TEKAK                  (Tümg.)    1311-b.Top.9

 

25.Ağ.Topçu Alay Kom.            (Yzb.) Hüseyin Vehbi KOCAGÜNEY  (Tümg.)    1320-Ağ.Top.4

Ağ.Ob.Tb.K.                                (Bnb.) Ahmet Kadri (Şehit)                    (Bnb.)        1320-Ağ.Top.3

Kh.Per.                                         Halide Edip ADIVAR                              Bşçvş.         ?

Kh.Per.                                         Yusuf AKÇURA                                       ?                 ?

 

ANKARA KOMUTANI                      ?                                                         ?                 ?

ANKARA KOMUTANI               (Alb.) Şükrü Naili GÖKBERK               (Korg.)      1314-P.13

 

2. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI    (Alb.) Ethem Servet BORAL               ?            1315-P.16        

Kur.Bşk.                                          (Bnb.) İsmail Hakkı Kurtcebe NOYAN  (Org.)      1325-P.6

Kh.Sb.                                             (Yzb.) Muzaffer TUĞSAVUL                (Org.)      1330-c.Top.19

 

2. Süvari Alay Kom.                   (Bnb.) Ahmet Kemal ÖZSU                   ?             1318-Sv.14

4. Süvari Alay Kom.                   (Bnb.) Musa Kâzım KUŞZADE (Şehit)   (Bnb.)    1316-Sv.71

4. Süvari Alay Kom.                    (Bnb.) Ali Reşat AYMAN                        (Yb.)      1317-Sv.10

1.Sv.Bl.K.                                      (Ütğm.) Hüseyin Nazmi MALKOÇ         (Alb.)     1331-Sv.5

13. Süvari Alay Kom.                   (Yzb.) Galip                                              (Bnb.)    1322-Sv.44

3. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI   (Yb.) Halil İbrahim ÇOLAK                      (Alb.)      1316-P.157

Kur.Bşk.                                           (Bnb.) Faik                                                (Yb.)      1319-P.46

 

27. Süvari Alay Kom.                     (Yb.) Mehmet Cemal                               (Alb.)     1317-Sv.19

28. Süvari Alay Kom.                      (Bnb.) Hüseyin Hüsnü AYKUT               (Alb.)    1319-Sv.28

28/3.Sv.Bl.K.                                    (Yzb.) Rasim (Şehit)                                   (Yzb.)   1320-Sv.9

 

3. KAFKAS TÜMEN KOMUTANI   (Yb.) Halit AKMANSÜ                       (Alb.)         1322-Top.2

Kur.Bşk.                                           (Bnb.) Hasan Zeki                                  ?                 ?

Baştabip                                           (Yb.) Ahmet Haşim                             (Yb.)        1322-Tbp.21

 

Piyade Tugay Kom.                      (Yb.) Rıfat                                          (Alb.)       1311-b.P.123

7. Piyade Alay Kom.                     (Yb.) Ali Rıza BENLİ                          (Alb.)      1323-Sv.6

3.Tb.K.                                                      ?                                                    ?                 ?

Bl.K.                                              (Ütğm.) Muammer (Şehit)                     (Ütğm.)    1331-P.163

10.Bl.K.                                          (Tğm.) Osman (Şehit)                           (Tğm.)           ?

Bl.K.                                               (Ütğm.) İsmail Kadri (Şehit)                   (Ütğm.)    1331-P.407

 

8. Piyade Alay Kom.                    (Yb.) Atıf ULUSOĞLU                          (Alb.)         1316-P.54

2.Tb.K.                                          (Bnb.) Hüseyin ÇAMLICA                       (Yb.)          1320-P.405

Bl.K.                                              (Ütğm.) Ahmet Fahri AK                          (Alb.)         1334-P.263

2/5.Bl.K.                                        (Yzb.) Galip (Şehit)                                     ?            1322-P.127

3.Tb.K.                                          (Bnb.) Ahmet Ziya (Şehit)                          (Yb.)       1312-P.55

3.Tb.K.                                           (Bnb.) Emin BAYSAL                                (Alb.)       1321-P.340

 

11. Piyade Alay Kom.                (Yb.) İsmail Hakkı                                         ?           1311-c.P.95

1.Tb.K.                                                 ?                                                             ?                 ?

Bl.K.                                             Ütğm.) Veliddin (Şehit)                               (Ütğm.)      1332-P.223

Bl.K.                                             (Yzb.) Faik OMURHAN                               (Alb.)         1323-P.250

Bl.K.                                                            ?                                                        ?                 ?

2.Tb.K.                                          (Bnb.) Mehmet Şakir                                     (Alb.)       1313-P.328

3.Tb.K.                                          (Bnb.) İsmail Hakkı BÖREKÇİOĞLU            (Alb.)      1317-P.138

 

Topçu Alay Kom.                 (Yb.) Hüseyin Ragıp GÜLER                                 ?      1316-Sah.Top.Evvel.15

Hc.Tb.K.                                (Yzb.) Tevfik                                                           ?                      ?

 

6. TÜMEN KOMUTANI         (Yb.) Hüseyin Nazmi SOLOK                          (Korg.)     1314-P.44

Kur.Bşk.                                 (Yzb.) Sadık ALDOĞAN                                    (Tümg.)    1324-Sah.Top.10

Lv.Bşk.                                   (Bnb.) Mehmet Murat                                         (Yb.)         1315-P.51

 Piyade Tugay Kom.                         ?                                                                  ?                 ?

 

50. Piyade Alay Kom.           (Yb.) Hacı İbrahim Hakkı EMİROĞLU          (Tuğg.)      1311-b.P.33

50. Piyade Alay Kom.V.        (Bnb.) Remzi YALÇINTOKLU                       (Alb.)         1316-P.27

1.Tb.K.V.                                 (Yzb.) Mustafa (Şehit)                                       ?             1319-P.521

2.Tb.K.                                              ?                                                              ?                 ?       

3.Tb.K.                                              ?                                                               ?                 ?

 

51. Piyade Alay Kom.          (Bnb.) Mehmet Raif AVCI                                  ?                 ?

51. Piyade Alay Kom.          (Yb.) Ahmet Faik ÖZTUNÇ                                ?         1311-b.P.49

1.Tb.K.                                   (Bnb.) İsmail                                                        ?        1320-P.412

2.Tb.K.                                         ?                                                                    ?                 ?                                      

3.Tb.K.                                         ?                                                                    ?                 ?                                      

 

34. Süvari Alay Kom.          (Yzb.) Mustafa Zeki                                      (Bnb.)     1317-Sv.42Lv.

Akıncı Kol K.                        Mustafa Tetik                                                 ?                  ?                                      

17.Akıncı Kol K.                   İbrahim                                                            ?                 ?      

18.Akıncı Kol K.                   Hamdi                                                               ?                 ?      

19.Akıncı Kol K.V.               (Bnb.) Şahabettin KIYAN                               (Alb.)         1327-Sv.26

20.Akıncı Kol K.                   Arif Reşit                                                          ?                 ?

Topçu Alay Kom.                      ?                                                                    ?                 ?      

Hc.Tb.K.                              (Bnb.) Mustafa Murat                                     (Alb.)         1317-P.425

 

57. TÜMEN KOMUTANI      (Yb.) Hasan Mümtaz ÇEÇEN                   (Alb.)       1309-P.99

57. TÜMEN KOMUTANI V.  (Yb.) Mustafa Nuri DOYURANCI               ?             1311-P.180

Kur.Bşk.                                (Bnb.) Şemsettin ERKUŞ                           (Alb.)       1323-P.7

Piyade Tugay Kom.                    ?                                                              ?                 ?

İsth.Ş.Md.                            (Yzb.) Mehmet Tevfik DOĞANGÜN                 ?        1327-P.255

 Piyade Tugay Kom.           (Yb.) Salih Zeki KIZANLIK (Şehit)                 ?        1314-İs.1

 

37. Piyade Alay Kom.         (Bnb.) Osman                                         ?           1320-P.201

37. Piyade Alay Kom.         (Bnb.) İsmail Refii EVİNÇ                   (Tuğg.)     1315-P.45

1.Tb.K.                                                 ?                                                 ?                 ?

Bl.K.                                      (Ütğm.) Ali Rıza (Şehit)                             ?              1888

2.Tb.K.                                              ?                                                    ?                 ?

3.Tb.K.                                   (Yzb.) Ahmet Tevfik (Şehit)                       ?             1318-P.243

3/10.Bl.K.                               (Yd. Ütğm.) Ali Rıza (Şehit)                       ?              3094

 

39. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Ahmet TURAN                       (Alb.)        1321-P.444

176. Piyade Alay Kom.          (Yb.) Mehmet Sait Arap Sait             ?             1314-P.85

1.Tb.K.                                     (Yzb.) Cemal                                       ?            1321-P.375

Bl.K.                                         (Yzb.) Mehmet Tevfik (Şehit)               ?            1324-P.431

2.Tb.K.                                      (Bnb.) Rıfat KIRAN                           (Alb.)       1321-P.407

3.Tb.K.                                                  ?                                              ?                 ?

Bl.K.                                         (Yzb.) Hasan Nadir ERDEMİR             ?            1327-P.114

Topçu Alay Kom.                                     ?                                          ?                  ?                      

Hc.Tb.K.                                  (Bnb.) Mustafa Naili                             ?                 ?

Bl.K.                                          (Ütğm.) Hüseyin Avni AYNAGÖZ     (Tümg.)     1332-P.101

Bl.K.                                          (Ütğm.) Mehmet Neşet                         ?           1333-P.267

 

MÜRETTEP TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Ahmet Zeki SOYDEMİR   (Tümg.)     1321-P.5

Kur.Bşk.                                          (Yzb.) Hasan Yümnü ÜRESİN     (Korg.)      1330-c.P.5

 

Piyade Tugay Kom.                     (Bnb.) Kemal ERGÜDEN            (Tümg.)    1320-P.25

52. Piyade Alay Kom.                  (Yzb.) Cemil ÜLGEN                    (Yb.)         1322-P.86

1.Tb.K.                                                         ?                                         ?                 ?

Bl.K.                                               (Ütğm.) Osman Nuri                       (Yzb.)      1334-P.354

 

35. Süvari Alay Kom.                   (Bnb.) Ali Haydar ÖZCANDARLI   (Alb.)        1318-Sv.68

35. Süvari Alay Kom.V.                (Yzb.) Hasan Yümnü ÜRESİN        (Korg.)     1330-c.P.5

Adana Müf.K.                                (Yzb.) Ali Sinan TEKELİOĞLU       (Bnb.)       1327-?

1.Milis A.K.                                    (Yzb.) Emin                                          ?                 ?

2.Milis A.K.                                    (Yzb.) Raif                                            ?                 ?

Konya  Süvari Alay Kom.            (Yzb.) Aziz ÇORUH                            (Yb.)       1323-Sv.55

Topçu Alay Kom.                         (Yzb.) Hidayet                                        ?                 ?

Hc.Tb.K.                                                ?                                                      ?                 ?

47. Piyade Alay Kom.                   (Bnb.) Osman Ağa                              (Yb.)         Milis P.342

48. Piyade Alay Kom.                   (Bnb.) Hasan Tahsin BEŞTEPE (Şehit)   ?          1318-P.61

48. Piyade Alay Kom.V.                (Bnb.) Ali Rıza YALÇINALP                      (Alb.)    1314-P.209

1.Tb.K.                                                     ?                                                             ?            ?

1/1.Bl.K.                                          (Yzb.) İsmail Naci (Şehit)                                 ?          444

2.Tb.K.                                                      ?                                                             ?             ?       

2/6.Bl.K.                                            (Yd.Tğm.) Mehmet (Şehit)                              ?             ?

3.Tb.K.                                              (Yzb.) Cemil                                                (Bnb.)    1319-P.442

Bl.K.                                                  (Ütğm.) Mehmet Halit (Şehit)                           ?       1327-P.87

49. Piyade Alay Kom.                   (Bnb.) Mustafa Süreyya KARAKAPLAN                1317-P.56

29. Süvari Alay Kom.              (Yb.) İsmail Hakkı IŞIL                      (Alb.)         1313-Sv.40

TBMM Muh.Tb.K.                    (Yzb.) İsmail Hakkı TEKÇE              (Tümg.)    1328-c.P.344

 

1. GRUP KOMUTANI               (Alb.) İzzettin ÇALIŞLAR                 (Org.)        1319-Top.2

Emir Sb.                                    (Ütğm.) Behçet TÜRKMEN                (Korg.)       1332-P.435

Kur.Bşk.                                     (Bnb.) Mehmet Neşet BORA Çopur   (Alb.)         1324-Sv.32

Kh.Sb.                                        (Yzb.) Asım TINAZTEPE                    (Org.)        1327-Top.8

Kh.Sb.                                        (Yzb.) Feridun DİRİMTEKİN                   ?             1328-P.2

 

Ağır.Top.Müş.                           (Yb.) Mehmet Nuri YARKIN          (Tümg.)      1315-Ağ.Top.5

Mk.Tf.Müf.                                 (Bnb.) Ali Sakıp ÖZAKIN                ?               1319-P.289

Top.K.                                        (Alb.) Salih Ulvi SEZER                  ?               1311-b.Top.17

Top.K.Yrd.                                 (Yb.) Ziya Vehbi                             (Alb.)         1316 SahTop.Evvel.18

Top.K.Emir Sb.                          (Tğm.) İhsan (Şehit)                        (Tğm.)         1335-Top.16

 

23. TÜMEN KOMUTANI          (Yb.) Ömer Halis BIYIKTAY          (Korg.)        1321-P.44

Kur.Bşk.                                   (Yzb.) İzzettin                                       ?                 ?

Piyade Tugay Kom.                 (Yb.) Şakir GÜLEŞ                               ?             1319-P.19

31. Piyade Alay Kom.            (Bnb.) Mehmet Rıfat ÇULPAN            ?             1318-P.449

31. Piyade Alay Kom.V.         (Bnb.) Mehmet Ruşen                         ?             1314-P.103

1.Tb.K.                                                  ?                                               ?                 ?

Bl.K.                                          (Yzb.) Nurettin                                   (Bnb.)        1325-P.249

2.Tb.K.                                                ?                                                  ?                 ?       

2/7.Bl.K.                                   (Ütğm.) Sabri (Şehit)                              ?            1325-P.202

3.Tb.K.                                     (Yzb.) Ömer Hüsnü (Şehit)                    ?            1331-P.1671

 

68. Piyade Alay Kom.           (Yb.) Besim KOKA                                  ?          1311-c.P.222

1.Tb.K.                                   (Bnb.) Arif                                               (Yb.)        1318-P.188

2.Tb.K.                                         ?                                                         ?                 ?       

3.Tb.K.                                   (Bnb.) Ali Recai                                        ?            1316-P.250

69. Piyade Alay Kom.            (Yb.) Mehmet Tevfik                                (Alb.)       1311-b.P.184

1.Tb.K.                                   (Yzb.) Nihat OK                                       (Yb.)       1325-P.299

2.Tb.K.                                           ?                                                        ?                

3.Tb.K.                                    (Bnb.) Nuri                                                ?           1315-P.272

 

Topçu Alay Kom.                 (Bnb.) İsmail Hakkı AYTUNA                    ?         1316-Top.13 Evvel

Top.Tb.K.                              (Bnb.) Ali Rıza (Şehit)                                  ?         1328-Top.36

Top.Tb.K.                                         ?                                                         ?                 ?

 

Hc.Tb.K.                               (Bnb.) Mehmet TAYYAR                              ?         1322-P.354

1.Bl.K.                                    (Yzb.) Halil (Şehit)                                      (Yzb.)         1324-P.48

3.Bl.K.                                    (Yzb.) Ahmet Naci (Şehit)                          (Yzb.)        1326-P.250

 

24. TÜMEN KOMUTANI       (Yb.) Ahmet Fuat BULCA                          (Alb.)      1317-P.80

Kur.Bşk.                                 (Bnb.) Recep Ferdi SÜALP                        (Tümg.)   1324-P.10

 Piyade Tugay Kom.                            ?                                                     ?                 ?

İsth.Ş.Md.                               (Yzb.) Hüseyin Hüsnü (Şehit)                        ?          1331-P.266

30. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Hüseyin Hüsnü KARTALTEPE         ?          1313-P.403

3.Tb.K.                                    (Bnb.) Hasan Basri                                           ?        1316-P.190

Bl.K.                                        (Ütğm.) Nuri YURDAKUL                               (Alb.)    1333-P.69

 

32. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) İsmail Hakkı                                          ?        1318-P.83

32. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Ömer Şevki ZEREN                              ?        1311-b.P.187

1.Tb.K.                                                    ?                                                        ?                 ?

1/3.Bl.K.                                 (Yzb.) Osman Nuri                                             ?        1331-P.127

2.Tb.K.                                   (Yzb.) Mehmet Beşir TOKALIN                       (Alb.)    1324-P.239

Bl.K.                                        (Yzb.) Salih Zeki                                             (Bnb.)   1324-P.29

3.Tb.K.                                                 ?                                                             ?                 ?

Bl.K.                                         (Yzb.) M.Zeki SANAL                                      (Alb.)   1328-e.P.14

 

143. Piyade Alay Kom.         (Bnb.) Ahmet Rafet TANSU                             (Yb.)    1317-P.236

1.Tb.K.                                    (Yzb.) Tahsin ESERİM                                    (Tümg.)  1325-P.52

Bl.K.                                       (Ütğm.) Hüseyin Hüsnü                                     (Yzb.)    1331-P.191

3.Tb.K.                                                   ?                                                             ?                 ?

3/9.Bl.K.                                  (Yd. Ütğm.) Ahmet Rıza (Şehit)                             ?             948

 

Topçu Alay Kom.                    (Bnb.) Mehmet Remzi                                         ?                 ?

Top.Tb.K.                                   (Yzb.) Hasan Tahsin                                       (Yb.)   1323-Top.28

Top.Tb.K.                                   (Yzb.) Mustafa DENKER                                (Alb.)  1326-Sah.Top.2

 

Hc.Tb.K.                                     (Yzb.) Hüseyin Hüsnü                                    ?                 ?

Bl.K.                                            (Tğm.) Mehmet Vahit SÜALP                        (Alb.)         1332-P.256

Bl.K.V.                                         (Ütğm.) Ali Rıza  (Şehit)                                (Yzb.)        1328-b.P.218

 

2. GRUP KOMUTANI               (Alb.) Mehmet Selahaddin ADİL              (Tümg.)    1315-b.Top.2

Kur.Bşk.                                   (Bnb.) Burhanettin DENKER                               ?         1320-P.28

Top.K.                                      (Yb.) İsmail Adni AKKAR                                 (Alb.)      1312-Top.12

Kh.Sb.                                     (Yzb.) Ahmet Nurettin BARANSEL                     ?          1328-b.P.84

 

4. TÜMEN KOMUTANI          (Alb.) Mehmet Sabri ERÇETİN                 (Tümg.)    1313-Top.17

Emir Sb.                                 (Ütğm.) Ahmet Cemil                                      ?                 ?

Kur.Bşk.                                  (Yzb.) Mustafa Fazıl AYKUT                          ?           1326-P.10

Hrk.Ş.Sb.                                (Yzb.) Hüseyin Hüsnü TAŞKIN                      ?          1328-b.P.13

Piyade Tugay Kom.               (Yb.) Esat Faik ŞEN (Şehit)                          ?         1320-P.15

Piyade Tugay Kom.               (Yb.) İsmail Hakkı KARATAYLI                     ?         1322-P.11

Sol Cenah Mıntıka K.            (Bnb.) Faik SÖZER                                      (Alb.)    1324-İs.1

40. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Necip Kadri DEMİRKAZIK                   ?        1316-P.43

2.Tb.K.                                   (Yzb.) Ali Rıza  (Şehit)                                       ?                 ?

3.Tb.K.                                   (Bnb.) İsmail Hakkı KUT                                     ?      1314-P.504

 

42. Piyade Alay Kom.          (Bnb.) Hüseyin Avni ALPARSLAN (Şehit)      ?        1316-P.36

42. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Ali Sakıp ÖZAKIN                                 ?        1319-P.289

1.Tb.K.                                   (Yzb.) Mehmet Haydar (Şehit)                            ?        1323-P.243

2/Bl.K.                                       (Ütğm.) Osman Kâmil                                      (Yzb.)   1333-P.130

3.Tb.K.                                    (Yzb.) Abdullah Hilmi (Şehit)                              ?       1327-P.45

 

58. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Mehmet Rüştü TANK                            ?       1313-P.186

1.Tb.K.                                                    ?                                                         ?               ?

2.Tb.K.                                                   ?                                                          ?                ?

Bl.K.                                       (Yzb.) Beşir (Şehit)                                              ?        1326-P.183

3.Tb.K.                                                   ?                                                           ?                 ?

 

Topçu Alay Kom.                (Bnb.) Abdurrahman                                           ?                ?

Hc.Tb.K.                              (Yzb.) Mustafa Kamil BAŞAKÇIOĞLU                ?         1326-P.217

2.Bl.K.                                   (Ütğm.) Rıza (Şehit)                                               ?                 ?

2.Bl.K.                                   (Ütğm.) Ali Rıza (Şehit)                                          ?       1321-P.251

 

5. TÜMEN KOMUTANI       (Yb.) Mehmet Kenan DALBAŞAR                 (Korg.)     1318-Sv.7

Kur.Bşk.                              (Bnb.) İshak Avni AKDAĞ                                (Org.)        1324-P.11

Piyade Tugay Kom.          (Bnb.) Kadir                                                       ?                 ?

14. Piyade Alay Kom.       (Yb.) Mahmut Nedim                                         ?             1313-P.338

1.Tb.K.                                         ?                                                                 ?                 ?

2.Tb.K.                               (Bnb.) Hasan Cevdet TEMİZKANLI                      ?            1320-P.529

Bl.K.                                    (Yzb.) Hulusi (Şehit)                                             ?            1321-P.443

Bl.K.                                   (Ütğm.) Abdürezzak (Şehit)                                    ?           1331-P.54

Bl.K.                                   (Ütğm.) İzzet AVCI                                               (Yb.)       1331-P.344

3.Tb.K.                                             ?                                                                 ?                 ?

Bl.K.                                   (Yzb.) Hadi İMRE                                                  (Alb.)      1331-P.322

Bl.K.                                   (Ütğm.) İbrahim Ethem AKTUĞLU                         (Alb.)     1331-P.356

 

15. Piyade Alay Kom.       (Yb.) İlyas Zeki AYDEMİR                                (Tümg.)    1316-P.428

1.Tb.K.                                           ?                                                                   ?                 ?

2.Tb.K.                                           ?                                                                   ?                 ?

Bl.K.                                    (Ütğm.) Mehmet Nuri (Şehit)                                  ?           1333-P.528

3.Tb.K.                                                   ?                                                            ?                 ?

 

24. Piyade Alay Kom.         (Bnb.) Hüseyin Hilmi (Şehit)                                ?          1318-P.168

1.Tb.K.                                  (Bnb.) İzzet                                                             ?         1322-P.225

2.Tb.K.                                            ?                                                                    ?                 ?

3.Tb.K.                                            ?                                                                     ?                 ?

 

Topçu Alay Kom.                 (Yb.) Hüseyin Hüsnü SIDAL                                ?      1315-Sah.Top.25

Hc.Tb.K.                                (Yzb.) Mehmet Emin                                        (Bnb.)           ?

 

9. TÜMEN KOMUTANI         (Alb.) Sıtkı ÜKE                                        (Tümg.)    1314-İs.505

Kur.Bşk.                                (Bnb.) Faik                                                         ?                 ?

Hrk.Ş.Sb.                              (Yzb.) Kamil ERİGÜR                                        ?        1329-c.İs.3

 Piyade Tugay Kom.                        ?                                                            ?                 ?

 

25. Piyade Alay Kom.          (Bnb.) Hasan Faik ALSAÇ                              ?         1318-P.71

1.Tb.K.                                               ?                                                           ?                 ?

Bl.K.                                       (Tğm.) İbrahim Hulusi (Şehit)                           ?       1334-P.248

Bl.K.                                      (Ütğm.) Muhittin YARAMAN                            (Bnb.)  1331-P.659

2.Tb.K.                                                    ?                                                        ?                 ?

3.Tb.K.                                                   ?                                                         ?                 ?

10.Bl.K.                                   (Ütğm.) Süleyman (Şehit)                                 ?       1325-P.469

 

26. Piyade Alay Kom.            (Bnb.) Recep YAZICIOĞLU                        (Alb.)    1314-P.71

1.Tb.K.                                     (Bnb.) Hasan Basri                                       (Yb.)          1318-P.416

Bl.K.                                          (Yzb.) M. Hicri (Şehit)                                    ?              1331-P.90

2.Tb.K.                                                  ?                                                         ?                 ?

Bl.K.                                          (Ütğm.) İsmail Hakkı TOLUNAY                   (Alb.)         1331-P.418

3.Tb.K.                                                  ?                                                          ?                 ?

Bl.K.                                          (Ütğm.) Mehmet Celalettin ÇETİNKAYA        (Alb.)       1329-P.?

 

27. Piyade Alay Kom.             (Yb.) Yusuf Ziya ŞAYLAN                             ?            1311-c.P.297

Topçu Alay Kom.                  (Bnb.) Ahmet Şükrü BÜTTEN                     (Alb.)    1315-Ağ.Top.7

Hc.Tb.K.                                 (Yzb.) A.Rıfat                                                  ?          1319-P.397

2.Bl.K.                                      (Tğm.) Nazım (Şehit)                                      ?          1332-P.139

 

3. GRUP KOMUTANI              (Tümg.) Yusuf İzzet MET                            ?           1312-Sv.6

Emir Sb.                                  (Yzb.) Şükrü KANATLI                                   ?          1328-b.Sv.101

Kur.Bşk.                                  (Bnb.) Muharrem Mazlum İSKORA                 ?          1324-P.53

Top.K.                                     (Yb.) Eyüp Sami                                          (Alb.)     1312-Top.28

Top.K.Yrd.                               (Yb.) Mustafa Muammer TAYLAN                 (Alb.)     1315-Sah.Top.8

Kh.K.                                       (Yzb.) Ali Rıza ULUDAĞI                               ?          1324-P.248

 

7. TÜMEN KOMUTANI          (Yb.) Ahmet DERVİŞ                                   (Korg.)   1322-P.26

7. TÜMEN KOMUTANI         (Yb.) Hüseyin Hüsnü Emir ERKİLET         (Tümg.)    1320-P.5

Kur.Bşk.                                  (Bnb.) Mehmet Nuri YAMUT                         (Org.)     1324-P.27

Hrk.Ş.Md.                               (Yzb.) İbrahim Feyzi MENGÜÇ                     (Org.)     1330-c.İs.39

Baştabip                                 (Bnb.) Kemal Hamdi                                         ?         1322-Tbp.89

 

7. Piyade Tugay Kom.            (Yb.) Mehmet Kâzım                                       ?         1310-P.14

2. Piyade Alay Kom.             (Bnb.) Ali Faik SÖZER                               (Alb.)        1324-İs.1

1.Tb.K.                                                  ?                                                         ?                 ?

1 Tb./Bl.K.                                        (Yzb.) Mehmet Bahri (Şehit)                            ?         1331-P.608

2.Tb.K.                                                 ?                                                          ?                 ?

3.Tb.K.                                                 ?                                                           ?                 ?

Bl.K.                                         (Yzb.) Bekir (Şehit)                                           ?        1323-P.262

Bl.K.                                        (Tğm.) Emin CAVATLAR                                   ?        1333-P.400

Bl.K.                                       (Ütğm.) Ata (Şehit)                                             ?        1331-P.422

 

23. Piyade Alay Kom.           (Yb.) İbrahim Hulusi (Şehit)                             ?        1314-P.191

23. Piyade Alay Kom.           (Yb.) Ali Cevat                                                 (Alb.)   1319-P.248

1.Tb.K.                                   (Bnb.) Mevlüt Nüzhet                                           ?       1321-P.257

 

41. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Ahmet Muhtar (Şehit)                             ?       1313-P.441

41. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Münir KARAMAN                                    ?        1313-P.66

2.Tb.K.                                                    ?                                                            ?                 ?

Bl.K.                                         (Ütğm.) Mehmet Ali (Şehit)                                  ?       1332-P.371

3.Tb.K.                                     (Yzb.) Hüseyin (Şehit)                                          ?                 ?

3.Tb.K.                                     (Bnb.) Murat TUNCA                                             ?        1322-P.211

Bl.K.                                         (Yzb.) Abdullah ALAŞAN                                          (Yb.)    1326-P.251

Bl.K.                                         (Tğm.) Ali Rıza ERKAN                                        (Yb.)   1336-P.64

 

Topçu Alay Kom.                 (Bnb.) Fikri ERBUĞ                                         (Tümg.)    1321-P.54

Hc.Tb.K.                                (Yzb.) Nurettin                                                       ?                 ?

 

8. TÜMEN KOMUTANI         (Alb.) Kâzım SEVÜKTEKİN                               (Tümg.)    1311-b.P.5

Kur.Bşk.                                 (Yzb.) Mehmet Emin ÇINAR                               (Tümg.)     1324-P.13

 Piyade Tugay Kom.                               ?                                                              ?                 ?

 Piyade Tugay Kom.               (Alb.) Ahmet Nuri DİRİKER                                 (Tuğg.)       1312-P.23

 

131. Piyade Alay Kom.          (Bnb.) Ahmet Hamdi ÖZGENER                      (Tümg.)    1319-P.278

1.Tb.K.                                                         ?                                                           ?                 ?

2.Tb.K.                                      (Yzb.) Sadık ÖZGÜR                                               ?        1319-P.292

3.Tb.K.                                                        ?                                                              ?                 ?

 

135. Piyade Alay Kom.          (Bnb.) Mehmet Sabri BEŞE                                  ?      1323-P.17

1.Tb.K.                                     (Yzb.) Hamdi                                                           ?     1323-İs.12

Bl.K.                                        (Yzb.) Mehmet Nihat SEBİK                                 (Alb.)  1325-P.172

2.Tb.K.                                                      ?                                                           ?                 ?

3.Tb.K.                                                      ?                                                            ?                 ?

Bl.K.                                         (Tğm.) Halil İbrahim (Şehit)                                    ?       1333-P.112

Bl.K.                                          (Yzb.) Şükrü (Şehit)                                              ?       1320-P.345

 

189. Piyade Alay Kom.           (Bnb.) Mehmet Avni ARIDURU                              ?     1316-P.94

1.Tb.K.                                                       ?                                                              ?             ?

2.Tb.K.                                                       ?                                                               ?             ?

3.Tb.K.                                      (Bnb.) Ali Cevat                                                          ?     1319-P.248

 

Topçu Alay Kom.                    (Bnb.) Hikmet                                                           ?                 ?

Hc.Tb.K.                                  (Yzb.) Bahattin                                                          ?                 ?

 

15. TÜMEN KOMUTANI        (Alb.) Şükrü Naili GÖKBERK                              (Korg.)  1314-P.13

Kur.Bşk.                                 (Bnb.) Tahir (Şehit) (Şehit)                                        ?         1323-P.27

Başvet.                                  (Yb.) İbrahim Emin UZ                                              ?        1313-b.Vet.16

 

Piyade Tugay Kom.             (Yb.) İsmail Hakkı                                                    ?         1311-b.P.80

38. Piyade Alay Kom.          (Yb.) Demir Ali SOMDEMİR                                    ?         1315-P.416

38. Piyade Alay Kom.          (Yb.) İlyas Zeki AYDEMİR                                    (Tümg.)  1316-P.428

1.Tb.K.                                                   ?                                                             ?                 ?

2.Tb.K.                                                   ?                                                             ?                 ?

Bl.K.                                  (Yzb.) Hasan Basri (Şehit)                                          ?         1328-c.P.404

3.Tb.K.                              (Bnb.) Nazmi                                                            (Yb.)      1312-P.138

Bl.K.                                  (Yzb.) Yakup (Şehit)                                                   ?          1331-P.66

Bl.K.                                  (Yzb.) M.Fehmi (Şehit)                                               ?         1330-b.P.19

Bl.K.                                   (Yzb.) Zübeyir OKAY                                              (Yb.)       1325-P.164

 

45. Piyade Alay Kom.     (Yb.) Kâmil İNANOĞLU                                            ?        1313-P.340

1.Tb.K.                              (Yzb.) Refik DÜZGÖREN                                           ?       1325-P.169

1/3.Bl.K.                            (Yzb.) Ali Asım (Şehit)                                                 ?      1328-b.P.206

2.Tb.K.                              (Bnb.) M.Zeki ALYANAK                                           (Alb.)   1318-P.247

Bl.K.                                  (Ütğm.) Hüseyin YEMENİCİ                                      (Alb.)   1331-P.606

Bl.K.                                  (Yzb.) Hüseyin (Şehit)                                                   ?     1326-P.81

Bl.K.                                  (Yzb.) Hulusi ATAK                                                   (Tümg.) 1327-P.77

3.Tb.K.                               (Yzb.) Tahsin AKYEL                                                (Alb.)    1319-P.259

 

56. Piyade Alay Kom.    (Yb.) Mehmet Fehmi TINAZTEPE                          ?         1314-P.123

1.Tb.K.                                                 ?                                                           ?                 ?                                      

Bl.K.                                   (Ütğm.) Emin ÖZBEK                                             ?         1328-P.855

Bl.K.                                   (Yzb.) Muharrem ZEREN                                    (Alb.)     1327-P.230

2.Tb.K.                               (Yzb.) Hüseyin Ali (Şehit)                                      ?          1321-P.386

Bl.K.                                   (Ütğm.) M.Faruk ÖZDEMİR                                (Alb.)      1333-P.161

3.Tb.K.                                          ?                                                                   ?                 ?                                      

Bl.K.                                (Yzb.) Mehmet Mevlüt (Şehit)                                    ?      1321-P.425

9.Bl.K.                             (Yzb.) İsmail Hakkı (Şehit)                                         ?      1324-P.139

Bl.K.                               (Ütğm.) Hayrettin TINAZ                                            (Yb.)    1333-P.137

 

Topçu Alay Kom.         (Yb.) Adil                                                             ?           1314-Top.29

Top.Tb.K.                     (Bnb.) Akif DİKYAR                                         (Alb.)        1320-Top.17

Hc.Tb.K.                                ?                                                                 ?                 ?                                      

Bl.K.                            (Ütğm.) Nadir İRVALI                                            (Bnb.)      1333-P.378

 

4. GRUP KOMUTANI  (Alb.) Kemalettin Sami GÖKÇEN                   (Korg.)      1321-İs.1

Kur.Bşk.                       (Bnb.) İsmail Hakkı BERKUK                           (Tuğg.)       1323-P.6

Top.K.                          (Yb.) Zihni TOYDEMİR                                     (Tuğg.)       1317-Top.10

 

5. KAFKAS TÜMEN KOMUTANI  (Yb.) Cemil Cahit TOYDEMİR      (Org.)        1318-P.311

Kur.Bşk.                               (Bnb.) Ahmet Fatin ŞİMŞEK                      ?               1321-P.3

İsth.Ş.Sb.                             (Yzb.) Galip AKSOY                                  ?                1328-c.P.54

Kh.Sb.                                  (Yzb.) Osman GÜRAY                             (Org.)         1330-b.Top.26

 

 Piyade Tugay Kom.          (Yb.) Hacı Halil Rüştü                               ?              1309-P.45

9. Piyade Alay Kom.          (Bnb.) İsmail Mümtaz AKTAY                (Korg.)       1322-P.1

1.Tb.K.                                (Bnb.) Hüseyin Hüsnü DEMİRTEPE             ?           1321-P.38

2.Tb.K.                                 (Bnb.) İzzet                                                    ?          1313-P.97

3.Tb.K.                                       ?                                                               ?                 ?                                      

Bl.K.                                     (Tğm.) Hüseyin Avni KORAL                        (Yb.)     1332-P.412

Bl.K.                                     (Yzb.) Selahattin BUMİN                              (Alb.)         ?

 

10. Piyade Alay Kom.        (Bnb.) Mehmet Hayrettin                           (Alb.)         1311-c.P.30

10. Piyade Alay Kom.         (Bnb.) Ahmet Hamdi                                   ?              1318-P.214

1.Tb.K.                                             ?                                                         ?                 ?                                      

Bl.K.                                      (Yzb.) Mehmet Reşit                                      ?             1328-P.?

2.Tb.K.                                  (Bnb.) Mustafa Kemal (Şehit)                         ?            1318-P.111

2/7.Bl.K.                                (Yzb.) Cevdet (Şehit)                                      ?           1331-P.313

Bl.K.                                      (Ütğm.) Şevki ULUGÜN                               (Bnb.)      1331-P.573

3.Tb.K.                                                 ?                                                        ?                 ?                                      

Bl.K.                                       (Yzb.) Şemsettin TODEMİR                         (Yb.)      1327-P.58

Bl.K.                                        (Tğm.) Mehmet Nadir                                 (Ütğm.)   133?-P.495

Bl.K.                                        (Yzb.) Ahmet Tevfik                                        ?          1329-P.64

 

13. Piyade Alay Kom.        (Yb.) Ahmet Rıfat (Şehit)                              ?            1313-P.82

13. Piyade Alay Kom.        (Yb.) Ali Muzaffer ERGÜN                            ?            1312-P.38

1.Tb.K.                                 (Bnb.) Nazım (Şehit)                                       ?            1315-P.?

Bl.K.                                     (Ütğm.) Abdüllaziz (Şehit)                                ?            1331-P.273

Bl.K.                                     (Ütğm.) Şevki (Şehit)                                        ?            1332-P.117

Bl.K.                                     (Yzb.) Mehmet Saim (Şehit)                             ?            1322-P.344

Bl.K.                                    (Yzb.) A.Kâmil (Şehit)                                         ?            1324-P.189

Bl.K.                                    (Ütğm.) İbrahim (Şehit)                                        ?           1332-P.138

2.Tb.K.                                             ?                                                              ?                 ?

2/2Bl.K.                                (Ütğm.) Ahmet Hilmi (Şehit)                                 ?          1325-P.128

Bl.K.                                     (Ütğm.) Yusuf Kenan TÜRKMENLER                (Yb.)     1328-b.P.410

3.Tb.K.                                 (Bnb.) Mustafa Tevfik (Şehit)                               ?          1311-c.P.182

3/12.Bl.K.                             (Yzb.) Ahmet Refik (Şehit)                                   ?         1328-c.P.128

 

Topçu Alay Kom.              (Bnb.) Adil TÜRER                                              ?          1322-KaleTop.2

Top.Tb.K.                           (Bnb.) Mehmet Nusret BÜYÜKBAŞARAN     (Tümg.)    1317-Sah.Top.18

Hc.Tb.K.                             (Bnb.) Osman Zeki EYÜBOĞLU                       (Alb.)      1315-P.232

Hc.Tb.K.                             (Bnb.) Mehmet Hayrettin                                   (Alb.)      1311-c.P.30

 

61. TÜMEN KOMUTANI     (Alb.) Mehmet Rüştü SAKARYA               (Tümg.)    1311-b.P.70

Kur.Bşk.                               (Bnb.) Ömer İskender ERDENER               (Tümg.)     1327-P.44

 Piyade Tugay Kom.            (Yb.) Ahmet Şemsettin SALUR                   ?           1311-c.P.201

159. Piyade Alay Kom.        (Bnb.) Şerif                                                    ?            1316-P.235

159. Piyade Alay Kom.       (Yb.) Mahmut Nedim                                      ?            1313-P.338

1.Tb.K.                                  (Bnb.) Ali Kara KUYU                                    (Alb.)       1323-P.374

Bl.K.                                       (Ütğm.) Hasan Hayri (Şehit)                            ?           1329-P.33

2.Tb.K.                                                 ?                                                          ?               ?       

Bl.K.                                        (Yzb.) Mustafa Zeki GÖKPINAR                      ?         1329-P.65

3.Tb.K.                                     (Bnb.) Abdüllatif                                               ?         1319-P.589

3.Tb.K.                                     (Bnb.) Şevket                                                    ?         1319-P.585

Bl.K.                                          (Ütğm.) Bekir Sıtkı TOMRUK                           ?          1332-P.456

3/9.Bl.K.                                     (Yzb.) Necip (Şehit)                                         ?          1324-P.281

Bl.K.                                           (Ütğm.) Hüseyin Hüsnü  (Şehit)                       ?          1329-P.137

 

174. Piyade Alay Kom.             (Bnb.) Şevki SAVAŞÇI                           (Tuğb.)      1315-P.428

1.Tb.K.                                                         ?                                                    ?                 ?                      

1.Bl.K.                                                          ?                                                     ?                 ?                      

2.Tb.K.                                                          ?                                                    ?                 ?                                      

Bl.K.                                            (Tğm.) Hasan Basri AKGÜN                         (Yzb.)     1332-P.419

Bl.K.                                             (Yzb.) Ali Rıza ATAK                                    (Yb.)       1330-b.P.99

3.Tb.K.                                          (Bnb.) Hasan Kâzım                                      ?           1313-P.461

Bl.K.                                              (Ütğm.) Ahmet ENGİN                                (Bnb.)      1329-P.16

Bl.K.                                               (Ütğm.) Hüsnü ÇAM                                   (Bnb.)     1329-P.61

 

190. Piyade Alay Kom.                (Yb.) Mehmet Sabit NOYAN                  (Org.)    1321-P.30

1.Tb.K.                                                       ?                                                  ?                 ?                                      

Bl.K.                                               (Yzb.) M.Nuri TOGAÇ                             ?          1327-P.182

1/3.Bl.K.                                         (Yzb.) Ahmet Hakkı (Şehit)                      ?          1328-b.P.107

2.Tb.K.                                                       ?                                                   ?                 ?                                      

3.Tb.K.                                                       ?                                                  ?                 ?                                      

Bl.K.                                              (Ütğm.) Ruhi TEKAN                                ?            1331-P.523

Bl.K.                                              (Yzb.) Nusret (Şehit)                              ?              1323-Dz.Gv.765

 

Topçu Alay Kom.                       (Bnb.) Cemil OZANSU                        (Alb.)         1321-Sahra Top.27

Topçu Alay Kom.                       (Bnb.) Mustafa Kazım BAKIROĞLU  (Alb.)         1316-Top.7

Top.Tb.K.                                     (Yzb.) İbrahim Hakkı                               ?             1327-Sah.Top.23

Hc.Tb.K.                                     (Bnb.) İbrahim                                        ?                   ?

Bl.K.                                            (Ütğm.) Ahmet Sabri YÜKSEL               (Bnb.)        1333-P.313

 

5. GRUP KOMUTANI                  (Alb.) Fahrettin ALTAY                        (Org.)        1315-P.1

Yaver                                           (Ütğm.) Fevzi UÇANER                         (Org.)        1334-Hv.125

Kur.Bşk.                                       (Bnb.) Baki VANDEMİR                         (Korg.)       1324-Sv.3

 

14. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI     (Yb.) Mehmet Suphi KULA            (Tümg.)    1316-Sv.57

Kur.Bşk.                                         (Bnb.) Ömer Suphi ATALAY                 (Alb.)        1325-P.58

3. Süvari Alay Kom.                      (Yb.) Ahmet Ferit DARYAL                (Alb.)        1313-Sv.46

1.Sv.Bl.K.                                         (Yzb.) Hasan Tahin YÜZÜAK                ?             1325-Sv.7

 

54. Süvari Alay Kom.                     (Bnb.) Emin Hüsnü GÖRKER            (Yb.)        1316-Sv.35

2.Sv.Bl.K.                                          (Yzb.) Celalettin GİRAY                       (Bnb.)       1329-Sv.14

3.Sv.Bl.K.                                           (Yzb.) M.Mümtaz KAPLAN                  (Yb.)        1328-c.Sv.6

 

55. Süvari Alay Kom.                       (Bnb.) Fevzi AKINCILAR                  (Tümg.)    1321-Sv.20

 

4. SÜVARİ TUGAY KOMUTANI                 ?                                                      ?                 ?

Kur.Bşk.                                               (Bnb.) Rafet SUALP                               ?                 ?

 

5. Süvari Alay Kom.                          (Yzb.) Esat AVCI                                  (Alb.)        1325-Sv.20

2.Sv.Bl.K.                                            (Ütğm.) Mehmet Nafiz                             ?             1318-Sv.104

 

20. Süvari Alay Kom.                        (Yzb.) Mehmet Murat AZAK               (Alb.)         1317-Sv.28

 

12. GRUP KOMUTANI                         (Alb.) Halit KARSIALAN                   (Tümg.)    1319-P.257

Emir Sb.                                                (Ütğm.) Veysi Enver                               ?            1332-P.59

Kur.Bşk.                                                 (Bnb.) Yusuf Ziya EKİNCİ                    (Tümg.)     1323-Top.3

Hrk.Ş.Md.                                               (Yzb.) İsmail Hakkı ULUĞ                   (Tümg.)     1328-b.Top.2

 

Top.K.                                                     (Yb.) Mustafa Naci                               ?        1313-Top.23

Sv.Bl.K.                                                   (Ütğm.) Ahmet Vecdi                           ?         1331-Sv.43

 

11. TÜMEN KOMUTANI                           (Yb.) Saffet                                         ?                 ?       

11. TÜMEN KOMUTANI V.                       (Alb.) Abdürezzak AKBARLAS       ?              1311-b.P.218

Kur.Bşk.                                                    (Yzb.) Ali Rıza (Şehit)                         ?              1325-Sv.21

Kur.Bşk.                                                     (Bnb.) Ahmet Fevzi AKARÇAY      (Tümg.)       1322-P.17

 

Piyade Tugay Kom.                            (Yb.) Hafız Halit UZEL                   (Alb.)         1314-P.43

70. Piyade Alay Kom.                         (Yb.) Hafız Halit UZEL                   (Alb.)         1314-P.43

70. Piyade Alay Kom.                        (Bnb.) Ahmet Rafet TANSU           (Yb.)          1317-P.236

1.Tb.K.                                                                 ?                                        ?                 ?                                      

2.Tb.K.                                                 (Bnb.) Yusuf Nazım                           ?             1316-P.398

3.Tb.K.                                                                 ?                                        ?                 ?                                      

10.Bl.K.                                               (Yd.Tğm.) Sadık (Şehit)                     ?                 ?

11.Bl.K.                                                (Ütğm.) Abdülbari (Şehit)                  ?              1333-P.225

 

126. Piyade Alay Kom.                     (Bnb.) İsmail Hakkı ALPAN            ?              1319-P.129

1.Tb.K.                                                (Bnb.) Mustafa Nuri                          ?              1319-P.118

Bl.K.                                                    (Yzb.) M. Rıfat UÇAR                        ?             1329-P.83

Bl.K.                                                    (Yzb.) Remzi ALPDEMİR               (Alb.)         1323-P.295

2.Tb.K.                                                       ?                                               ?                 ?                                      

Bl.K.                                                    (Tğm.) Osman Vehip AKALP        (Alb.)         1333-P.18

3.Tb.K.                                                       ?                                               ?                 ?

Bl.K.                                               (Yzb.) H. Faik ORHUN                       (Yb.)          1322-P.214

Bl.K.                                              (Tğm.) Şükrü DUYSAK                        (Alb.)         1333-P.297

Bl.K.                                               (Yzb.) Süleyman Sırrı ERSAYIN         (Tümg.)     1331-P.183

3/12.Bl.K.                                       (Ütğm.) Ahmet Melik                             ?                 1333-P.17

 

127. Piyade Alay Kom.            (Bnb.) Osman Nuri TUFAN (Şehit)    (Tümg.)     1322-P.138

1.Tb.K.                                                        ?                                              ?                   ?

Bl.K.                                            (Ütğm.) M. Celal ÖNER                         (Alb.)         1329-P.75

2.Tb.K.                                                       ?                                                ?                 ?                                      

Bl.K.                                            (Ütğm.) Ömer Hulusi BAYKAÇ           (Alb.)         1328-P.32

3.Tb.K.                                                         ?                                         ?                 ?

Bl.K.                                              (Yzb.) Hasan Tahsin GÖKAY            ?                 1331-P.390

 

Topçu Alay Kom.                         (Yzb.) Halit BAYRAK                      ?                 1330-Top.1

Hc.Tb.K.                                        (Bnb.) Hamdi                                  ?                     ?

Bl.K.                                               (Yzb.) Ahmet Hamdi                     (Bnb.)            1331-İs.71

 

MÜRETTEP KOLORDU KOMUTANI   (Alb.) Kâzım Fikri ÖZALP     (Org.)        1318-P.29

Kur.Bşk.                                        (Bnb.) Hayrullah FİŞEK                 (Tümg.)       1320-P.7

 

1. TÜMEN KOMUTANI               (Yb.) Abdurrahman Nafiz GÜRMAN   (Org.)     1319-P.5

Kur.Bşk.                                           (Yzb.) Hüseyin Hüsnü ERSÜ             ?                 ?                             

 

3. Piyade Alay Kom.                                              ?                                 ?                 ?                                      

1.Tb.K.                                         (Bnb.) Mehmet Hilmi                              ?            1319-P.60

1.Tb.K.                                         (Bnb.) Halit  (Şehit)                                ?             1320-P.287

Bl.K.                                              (Ütğm.) Faik (Şehit)                               ?             1331-P.45

2.Tb.K.                                         (Yzb.) Ömer Hamdi KOYUTÜRK        (Tümg.)     1327-P.234

3.Tb.K.                                                     ?                                                   ?                 ?                                      

Bl.K.                                           (Ütğm.) Mehmet Zeki VURAL                  (Alb.)         1333-P.31

 

4. Piyade Alay Kom.                (Bnb.) Ahmet Nadir                                  ?          1317-c.P.344

1.Tb.K.                                                                 ?                                       ?                 ?                                      

Bl.K.                                           (Yzb.) Rahmi (Şehit)                                 ?           1328-c.P.398

2.Tb.K.                                                                 ?                                      ?                 ?                                      

3.Tb.K.                                                                 ?                                      ?                 ?                                      

Bl.K.                                           (Yzb.) Ahmet Memduh TEKEŞ                (Alb.)       1328-b.P.153

 

5. Piyade Alay Kom.               (Yb.) Osman Arif ERTÜRK                      (Alb.)      1312-P.173

5. Piyade Alay Kom.                (Yb.) Hüseyin Hüsnü KARTALTEPE      (Alb.)     1313-P.413

1.Tb.K.                                                                 ?                                        ?                 ?                                      

Bl.K.                                            (Yzb.) Mehmet                                        (Bnb.)       1322-P.543

2.Tb.K.                                                               ?                                           ?                 ?

3.Tb.K.                                                               ?                                           ?                 ?

Topçu Alay Kom.                          (Yb.) Şerif                                                ?                 ?

Hc.Tb.K.                                         (Bnb.) İsmail Hakkı                               (Yb.)             ?      

 

17. TÜMEN KOMUTANI                 (Alb.) Hüseyin Nurettin ÖZSU             (Tümg.)    1313-P.256

Kur.Bşk.                                           (Bnb.) M.Nuri ARPACIOĞLU                  (Alb.)          ?

 

 Piyade Tugay Kom.                        (Yb.) İsmail Rüştü ALAGÜR                 (Alb.)     1309-P.124

61. Piyade Alay Kom.                       (Yb.) Ahmet Fazıl                                  (Alb.)     1314-P.372

61. Piyade Alay Kom.                       (Yb.) Hasan Rıza  (Şehit)                         ?          1313-P.247

1.Tb.K.                                                (Bnb.) Ömer Vasfi                                       ?         1314-P.92

2.Tb.K.                                                 (Bnb.) Mehmet Arif                                     ?        1315-P.209

3.Tb.K.                                                                 ?                                                 ?                 ?                                      

 

62. Piyade Alay Kom.                       (Yzb.) Ahmet Şükrü                                 ?        1312-P.287

1.Tb.K.                                                                 ?                                               ?                 ?                                      

Bl.K.                                                  (Tğm.) Cemil (Şehit)                                   ?           1333-P.147

2.Tb.K.                                                                 ?                                              ?                 ?                                      

3.Tb.K.                                              (Bnb.) İsmail Hakkı ARAT                           ?           1317-P.395

 

63. Piyade Alay Kom.                     (Yb.) Mustafa Asım                                  (Alb.)     1314-P.360

63. Piyade Alay Kom.                      (Bnb.) Ali Rıza YALÇINALP                    (Alb.)     1314-P.209

1.Tb.K.                                                                 ?                                               ?                 ?                                      

2.Tb.K.                                                                 ?                                               ?                 ?                                      

3.Tb.K.                                                                 ?                                               ?                 ?

 

Topçu Alay Kom.                     (Yb.) M.Fuat PEKÖZER                             (Tuğg.)    1315-Top.5

Hc.Tb.K.                                                 ?                                                          ?                 ?                      

 

41. TÜMEN KOMUTANI             (Alb.) Şerif YAÇAĞAZ                                 ?            1314-P.94

Kur.Bşk.                                      (Bnb.) Mustafa Remzi                                   ?                 ?

 

 Piyade Tugay Kom.                (Yb.) Mehmet Şevki DOĞAN                     (Tuğg.)      1314-P.69

 

12. Piyade Alay Kom.              (Bnb.) Hüseyin İhsan BALİ                         ?            1311-c.P.82

12. Piyade Alay Kom.             (Bnb.) Mehmet Hayri                                 (Alb.)         1311-c.P.141

1.Tb.K.                                                  ?                                                         ?                 ?       

2.Tb.K.                                                  ?                                                          ?                 ?       

3.Tb.K.                                                  ?                                                          ?                 ?                                      

 

16. Piyade Alay Kom.            (Bnb.) Hüseyin Rahmi APAK                     (Alb.)    1322-P.28

1.Tb.K.                                                        ?                                                   ?                 ?

2.Tb.K.                                    (Bnb.) Ömer                                                 (Bnb.)   1320-P.174                                                                                   

Bl.K.                                       (Tğm.) Ahmet Cevdet KOLCUOĞLU             (Yb.)     1333-P.272

3.Tb.K.                                   (Bnb.) Sami DAYI                                           (Alb.)     1321-P.251

Bl.K.                                       (Ütğm.) Şefik ÖNER                                        (Alb.)    1330-c.P.69

Bl.K.                                      (Ütğm.) Neşet (Şehit)                                           ?        1331-P.394

 

19. Piyade Alay Kom.       (Yb.) Süleyman Hulusi ERKONUK                     ?           1314-P.80

1.Tb.K.                                (Bnb.) Hasan Fehmi ERTÜRK                           (Alb.)        1319-P.?

Bl.K.                                    (Ütğm.) Mehmet Şevki TÜTEN                          (Yb.)         1329-P.160

2.Tb.K.                                                     ?                                                        ?                 ?       

3.Tb.K.                                 (Bnb.) Hüseyin Vasıf BÖKE                                (Alb.)         1320-P.440

 

Topçu Alay Kom.               (Bnb.) Cevdet Ali                                                 ?                     ?

Hc.Tb.K.                              (Bnb.) Ömer Kirami TUZ                                   (Alb.)         1314-P.294

Bl.K.                                      (Ütğm.) Faik  (Şehit)                                              ?             1326-P.470

 

1. SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI   (Yb.) Osman Zati KOROL                       (Tümg.)    1320-Ağ.Top.1

Kur.Bşk.                                       (Yzb.) Dursun                                                    ?                 ?       

10. Süvari Alay Kom.                 (Yzb.) Şerif GÜRALP                                 (Alb.)         1326-Sv.18

11. Süvari Alay Kom.                 (Bnb.) Mehmet Nezir                                    ?              1315-Sv.61

14. Süvari Alay Kom.                 (Yzb.) Ramiz Özalp ZEYREK                      (Yzb.)             ?

14. Süvari Alay Kom.                  (Yb.) Süleyman Sabri                                (Tuğg.)      1311-b.Sv.50

2.Sv.Bl.K.                                      (Ütğm.) Fikret Atlı ARLI                                (Yzb.)       1332-Sv.38

33. Süvari Alay Kom.                  (Bnb.) Saim SARIYER                                   ?                 ?

1.Sv.Bl.K.                                      (Ütğm.) Bedri ERK                                        (Tuğg.)       1330-c.Sv.2

 

KOCAELİ SÜVARİ TUGAY KOMUTANI   (Alb.) Hacı Mehmet Arif ÖRGÜÇ     ?         1311-c.Sv.69

Kur.Bşk.                                          (Yzb.) Hasan Fehmi ATAKAN                    (Org.)     1328-b.P.9

21. Süvari Alay Kom.                    (Bnb.) Mehmet Tahsin                              (Yb.)       1310-Sv.34

Kocaeli Gön.Brl.K.                         (Yb.) Reşat BAŞKAYA                                ?            1319-P.414

Kocaeli Mil.Müf.K.                         (Bnb.) Mustafa Asım                                   ?            1315-P.295

 

BATI CEPHESİ MENZİL MÜFETTİŞİ      (Alb.) Mehmet Kâzım DİRİK         (Korg.)    1315-P.87

Kur.Bşk.                                                     (Bnb.) Ali Rıza ARTUNKAL            (Korg.)    1320-P.34

Ankara Menzil Müfettişi                           (Yb.) Sadullah GÜNEY                  (Alb.)     1318-Kale.Top.1

Yahşihan Menzil Müfettişi                        (Alb.) Mehmet Hayri TARHAN     (Tümg.)    1317-P.4

Kur.Bşk.                                                      (Bnb.) Ahmet Müfit ÖZDEŞ               (Alb.)     1317-P.9

Çorum Menzil Bölge Müfettişi                           ?                                              ?                 ?                                      

Kırşehir Menzil Bölge Müfettişi                        ?                                                ?                 ?                                      

Yozgat Menzil Bölge Müfettişi                           ?                                                ?                 ?                                      

Millî Alay K.                                                  (Yb.) Hacı Remzi                            ?           1311-c.Sv.1

Hacıköy Müf.K.                                            (Bnb.) Ömer Kirami TUZ              (Alb.)       1314-P.294

Eğridir-Antalya Hat Komutanı                     (Yb.) Mehmet Zekeriya AKGÜN    (Alb.)     1309-Top.3

Polatlı Mevki Komutanı                                (Alb.) Mustafa Münip UZSOY         ?            1311-b.P.32

İzmit Mevki Komutanı                                   (Bnb.) Ali Hamit DOĞRUER        (Tuğg.)      1323-Sv.1

Pilot                                                                 (Yzb.) Fazıl                                    (Bnb.)        1326-Hv.41

Tayyare Bl.Rasıtı                                             (Yzb.) Süleyman Sırrı  (Şehit)           ?        Hv.1327-Sah.Top.4

Pilot                                                                Vecihi HÜRKUŞ                                  ?                 ?      

 

 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakça

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., Ankara 2003.

Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt.1,2,3, Gnkur. Basımevi, Ankara 2009.

Cepheden Meclise, Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999.

Mustafa Kemal Atatürk,. Nutuk(1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yay.,Ankara 1997.

Nusret Baycan, Türk İstiklâl Harbin'de Şehit Düşen Subaylar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: IV/ Temmuz 1988 / Sayı: 12.

Nusret Baycan, Türk İstiklâl Harbin'de Terfi veya Takdirname ile Taltif Edilen Subaylar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: IX / Kasım 1992 / Sayı: 25.

Nusret Baycan, Büyük Taarruz'da Komuta Kademelerinde Görev Alanlarla Üst Düzey Karargâh Subayları, TTK Basımevi, Ankara 1993.

İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, TTK Yayınlar, Ankara 1993.

İzzettin Çalışlar,  İstiklâl Harbi Hatıraları 5. Ks.,Sakarya'dan İzmir' e Kadar 1. Kolordu, Gnkur. Basımevi, Ankara 2007.

Serpil Sürmeli, “Yüzbaşı Mustafa Nazım (Evren) Bey’in Hatıralarında II. İnönü Savaşı ve 5. Kafkas Tümeni ile Dört Gün.” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 47, Bahar 2011.

TBMM Zabıt Cerideleri 10.03.1921, 20.09.1922, 14.08.1923, 26.09.1923, 02.01.1924, 22.05.1926 Tarihli TBMM Tutanakları.

TBMM Milletvekilleri Albümü (1920-2010) cilt.1,4, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.

Türk İstiklâl Harbi'ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Gnkur. Basımevi, Ankara 1989.

Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri cilt.1,2, Gnkur. Basımevi, Ankara 2010.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 3, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri (09 Kasım 1920-15 Nisan 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1974

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2, kısım 4, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (15 Mayıs 1921-25 Temmuz 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1974.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 5, kitap.1, Sakarya Meydan Muharebesinin Başlangıç Dönemindeki Olaylar ve Harekât (25 Temmuz - 22 Ağustos 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 5, kitap.2, Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 18 Eylül 1921) ve Sonraki Harekât (14 Eylül - 10 Ekim 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1973.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 1 Büyük Taarruz' a Hazırlık ve Büyük Taarruz (10 Ekim 1921 - 31 Temmuz 1922), Gnkur. Basımevi, Ankara 1994.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 2 Büyük Taarruz (01-31 Ağustos 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 3 Büyük Taarruz' da Takip Harekâtı (31 Ağustos-18 Eylül 1922), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 4 İstiklâl Harbinin Son Safhası, Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi cilt.5, Deniz Cephesi Hava Harekatı, Gnkur. Basımevi, Ankara 1964.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.7, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-02 Kasım 1923), Gnkur. Basımevi, Ankara 1975.

Uğur Üçüncü- Sadık Sarısaman Arşiv Belgelerine Göre Büyük Taarruz Tarih Okulu Dergisi (TOD) Mart 2016, Yıl 9, Sayı XXV, ss. 269-310.

www.geliboluyuanlamak.com

www.canakkaleaynalıpazar.com

www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr

https://www.dumlupinardandumlupinara.org.tr/biyografiler-2/

www.bakisarısakal.com/9eylul.pdf

kaynakca.hacettepe.edu.tr

https://www.tsk.tr

DİĞER MAKALELER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun