Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Komuta Kadrosu

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Komuta Kadrosu

I. Dünya Savaşı sonrasında galipler tarafından oluşturulan sömürü düzenine dayalı emperyalizme karşı ilk başkaldırı olan Milli Mücadele’nin önemli savaşlarından Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin komuta kadrosunu, rütbelerini, son rütbelerini ve sicil numaralarını Beyaz Tarih okurları için hazırladık.

BEYAZ TARİH / MAKALE

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 16 Haziran 1922’de Büyük Taarruz'un yapılması kararını vermişti. 28/29 Temmuz gecesi ordu komutanlarıyla genel saldırı planı üzerinde görüşülmüş, 6 Ağustos'ta ordulara gizli saldırıya hazırlık emri verilmişti. 26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi komutanına, her bakımdan bir baskın biçiminde yapılacak saldırı emrini verdi. Sabah saat 05.30'da başlayan ve gittikçe yoğunlaşan topçu hazırlık ateşi ile büyük taarruz başladı. Amaç, Yunan ordusunun, Büyük Taarruzun çıkış noktasını anlamasını geciktirmekti. Taarruzun sıklet merkezi olan Afyon’un güneyinde Meşecik sırtından Ahırdağı’na kadar olan mıntıkada taarruz başarıyla devam etti. Akşama kadar şiddetle ve aman vermeyen saldırılarla Yunanlıların bir yıldır hazırladıkları ilk ve en güçlü mevziler tüm olarak ele geçirildi.

27 Ağustos sabahı “boğaz boğaza devam eden şiddetli muharebeler” sonucunda Afyon’un güneybatısında bulunan 1310 rakımlı tepe Türk ordusu tarafından ele geçirilmişti. İki gündür aralıksız süren muharebe sonucunda 27 Ağustos tarihinde Afyon mevzileri düşürülmüş ve şehir kurtarılmıştı. Mustafa Kemal Paşa, TBMM’ye çektiği telgrafta Afyon’un zaferini müjdeliyordu.

Yunan kuvvetleri 28-29 Ağustos tarihlerinde Türk Ordusu tarafından yakından takip edildi. 30 Ağustos'a kadar süren kesin sonuçlu çarpışmalarla Yunan kuvvetleri doğudan ve güneyden 2. ve 1. Ordularımızla kuzeyden ve batıdan Süvari Kolordumuzla kuşatılarak Dumlupınar kuzeyine Aslıhanlar bölgesinde yok edildi. 30 Ağustos günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği bu muharebeyle Yunan Ordusu büyük zayiat ve çokça esir vererek dağılmıştı. Muharebe Türk Ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 31 Ağustos günü kaçan düşmanın takip edilmesi ve imha edilmesi için orduya yeni emrini vermişti: Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Türk ordusu, bu emirle birlikte vatanın tamamını Yunan işgalinden kurtarmak amacıyla süratle hareket etti. 2 Eylül sabah saat 06.30’da Eskişehir Yunan işgalinden kurtarıldı. Kaçan düşman askerlerini takip eden askerler bir bir işgal edilen yerleri kurtarmıştı. Türk ordusu 8 Eylül akşamı iki yönden İzmir’in kapılarına dayandı. 9 Eylül’de İzmir’e 14. Süvari Tümeni, Menemen istikametinde ilerleyerek 9 Eylül 1922 sabahı şafakla beraber kısa bir çarpışmadan sonra Menemen Kasabası’nı, Yunanlıların yakmasına fırsat vermeden kurtarmıştı. 9 Eylül sabah saat 10.00’da 1. ve 2. Süvari Tümenleri ve ardından 14. Süvari Tümeni hafif bir çarpışmadan sonra saat 10.30’da İzmir’i Yunan işgalinden kurtarılmış ve Yunan denize dökülmüştü.

İzmir’e ilk girenlerden 1. Süvari Tümen Kumandanı Alb. Mürsel (BAKÜ) Bey, şehrin kurtuluşunu Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafla şöyle müjdelemişti: “Muzaffer Milli ordumuzun yılmaz süvarileri bizler düşmanın İzmir önündeki son mukavemetini kırarak 9 Eylül 1922 saat 10.30’da şehre vasıl olduk. Halkın gözyaşlarıyla derin hürmetlerini iblağ ile bahtiyarım.”

Görevi

Rütbesi  / Adı Soyadı

Son Rütbesi

Sicil No

BAŞKOMUTAN

(Mrş.) Mustafa Kemal ATATÜRK

(Mrş.)

1317-P.8

Başkomutanlık Karargâhı

(Alb.) Mehmet Arif Ayıcı

?

1317-P.17

Başkomutan Yaveri

(Bnb.) Salih BOZOK

(Yb.)

1319-P.158

Başkomutan Yaveri

(Ütğm.) Ahmet Muzaffer KILIÇ

?

?-Top.?

Refakat Subayı

(Bnb.) Mahmut SOYDAN

?

1321-P.60

GENELKURMAY BAŞKANI

(Org.) Mustafa Fevzi ÇAKMAK

(Mrş.)

1311-c.P.7

Gnkur.Hrk.Ş.Md.

(Bnb.) Şemsettin Tahir TANER

(Korg.)

1325-Sv.2

Gnkur.Hrk.Ş.Sb.

(Yzb.) Şahap GÜRLER

(Org.)

1330-c.Top.1

Gnkur.Hrk.Ş.Sb.

(Yzb.) Hasan Yümnü ÜRESİN

(Korg.)

1330-c.P.5

Gnkur.Hrk.Ş.Sb.

(Yzb.) İbrahim Fevzi MENGÜÇ

(Org.)

1330-c.İs.39

Gnkur.Hrk.Ş.Sb.

(Yzb.) Cevdet Kerim İNCEDAYI

(Bnb.)

1330-b.P.24

Gnkur.Hrk.Ş.Sb.

(Yzb.) Mükerrem ERKMEN

(Alb.)

1330-c.Top.114

Gnkur.İsth.Ş.Md.

(Bnb.) Şükrü Ali ÖGEL

(Alb.)

1325-P.28

Gnkur.İsth.Ş.Sb.

(Yzb.) İzzet AKSALUR

(Org.)

1330-c.P.1

Gnkur Mnz.ve İk.Ş.Md.

(Bnb.) Ahmet Fatin ŞİMŞEK

(Alb.)

1321-P.3

Gnkur.5. Ş.de

(Bnb.) Asım ALTUĞ

(Korg.)

1325-P.30

Gnkur.5. Ş.de

(Yzb.) İ. Kemal YAŞİNKILIÇ

(Org.)

1328-P.185

Gnkur.5. Ş.de

(Ütğm.) Selim

?

P.?

Gnkur.5. Ş.de

(Ütğm.) Adil

?

İs.?

Gnkur.Top.Müf.

(Alb.) Mehmet Emin

(Tümg.)

1312-Top.10

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI

(Tümg.) Kâzım Fikri ÖZALP

(Org.)

1318-P.29

MSB Müsteşarı

(Tümg.) Mehmet Selahaddin ADİL

(Tümg.)

1315-b.Top.2

MSB Müsteşar Yrd.

(Alb.) Şefik TÜRSAN

(Tümg.)

1314-P.21

MSB Per.D.Bşk.

(Alb.) Osman Şevket ESKİN

(Tümg.)

1314-P.27

MSB Sağ.D.Bşk.

(Alb.) İbrahim Ethem

?

 1309-Tbp.17

MSB Sağ.D.Bşk.

(Alb.) Ali Tevfik SAĞLAM

(Tuğg.)

1319-Tbp.3

MSB Harita D.Bşk.

(Tümg.) Mehmet Şevki

(Korg.)

Hrt.1302-P.4

BATI CEPHESİ KOMUTANI

(Tümg.) Mustafa İsmet İNÖNÜ

(Org.)

1319-Sah.Top.1

Batı Cephesi Kur.Bşk

(Alb.) Asım GÜNDÜZ

(Org.)

1316-P.2

Batı Cephesi Kur.Ybşk.

(Yb.) Osman Zati KOROL

(Tümg.)

1320-Ağ.Top.1

Başyaver

(Bnb.) Mehmet Sabri ARTUÇ

(Alb.)

1327-Sv.30

Emir Sb.

(Yzb.) Saim ÖNHON

(Tümg.)

1328-c.Sv.4

1. Şube (Harekât)

(Bnb.) Tevfik BIYIKLIOĞLU

(Alb.)

1324-Top.2

Hrk.Ş.Sb.

(Bnb.) Recep Ferdi SÜALP

(Tümg.)

1324-P.10

2. Şube (İstihbarat)

(Bnb.) Tahsin ALAGÖZ

(Yb.)

1321-P.6

3. Şube (İkmal)

(Bnb.) Mehmet Nuri BERKÖZ

(Korg.)

1328-b.P.19

4. Şube (Zat İşleri - Personel)

(Bnb.) Ahmet Seyfettin AKKOÇ

(Tümg.)

1320-P.122

5. Şube (Sağlık)

(Yb.) Ahmet Kemal

?

1318-Tbp.46

Shh.Bşk.

(Alb.) Ahmet Hulusi ALATAŞ

?

1323-Tbp.3

6. Şube (Veteriner)

(Alb.) Ahmet Vefik

(Tuğg.)

1311-c.Vet.3

7. Şube (Levazım)

(Alb.) Bahattin

?

1311-c.P.98

8. Şube (Muhabere)

(Bnb.) Ali Nazmi

?

1323-Mu.22

9. Şube (Topçu Müfettişliği)

(Alb.) Halit Galip TEKAK

(Tümg.)

 1311-b.Top.9

10. Şube (İstihkâm Müfettişliği)

(Alb.) Ahmet Şükrü

(Tuğg.)

1310-İs.2

11. Şube (Makineli Tüf. Müfttş)

(Yb.) Ahmet Tevfik ÖGE

(Tümg.)

1320-P.67

12. Şube (Mahkemeler)

(Alb.) Hüseyin Cudi

?

?-Hak.?

13. Şube (Evrak)

(Bnb.) Hasan Kemal KARAKAYALI

?

1319-P.428

14. Şube (Karargâh)

(Bnb.) Hüseyin Hüsnü

?

1317-P.365

15. Şube (Maliye)

?

?

?

16. Şube (Mühimmat)

?

?

?

17. Şube (Posta işleri)

?

?

?

Batı Cephesi 25. Ağ.Top.A.K.

(Bnb.) Hüseyin Vehbi KOCAGÜNEY

(Tümg.)

1320-Top.4

Top.Tb.K.

(Bnb.) Mehmet Sadullah KIRAY

(Alb.)

1323-Sah.Top.3

Top.Tb.K.

(Bnb.) Mustafa DENKER

(Alb.)

1326-Sah.Top.2

Batı Cephesi Oto Uzmanı

(Yzb.) Rüştü ERDELHUN

(Org.)

1330-b.Top.10

Meclis Muhafız Tb.K.

(Yzb.) İsmail Hakkı TEKÇE

(Tümg.)

1328-c.P.344

2.Bl.K.

(Yzb.) Hamit PEKÇE

(Yb.)

Lv.1328-c.P.328

4.Bl.K.

(Yzb.) Halil Hulusi SAKARYA

(Alb.)

1326-P.259

Mu.Sv.Bl.K.

(Yzb.) İbrahim Refet

(Alb.)

1326-Sv.44

Mu.Tb.Emrinde

(Yzb.) Mehmet Ali (Şehit)

(Yzb.)

1331-P.461

Cephe Uçak Bölük Komutanı

(Yzb.) Fazıl

(Bnb.)

1326-Hv.41

Pilot

(Dz. (Yzb.)) Yahya

?

?

Pilot

Sivil Vecihi HÜRKUŞ

?

?

Pilot

Sivil Hayrettin

?

?

Pilot

Sivil Halim

?

?

Havacı

Sivil Basri

?

?

Havacı

Sivil Fehmi

?

?

Havacı

Sivil İhya

?

?

Söke İrtibat Subayı

(Yzb.) Hüseyin Hüsnü

?

?

Uçak İrtibat Sb.

(Yzb.) Bahattin

?

?

Uçak İrtibat Sb.

(Ütğm.) Avni

?

?

Rasıt

(Yzb.) Zeki

?

?

Rasıt

(Yzb.) Sami

?

?

Rasıt

(Yzb.) Nafiz

?

?

Rasıt

(Ütğm.) Tevfik

?

?

Rasıt

(Ütğm.) Sıtkı

?

1331-N.Top.38

Pilot

(Ütğm.) Osman Nuri

?

?

Pilot

(Ütğm.) Hasan Basri

?

?

Pilot

(Ütğm.) Hamdi

?

?

Tabip

(Yzb.) Nedim

?

?

Muh.Tk.K.

(Tğm.) Hulusi

?

?

Foto Sb.

Atğm. İhsan

?

?

Hesap Me.V.

Sivil Nuri

?

?

Stajer Pilot

Sivil Mükerrem

?

?

Stajer Pilot

Sivil Remzi

?

?

Başmakinist

Sivil Eşref

?

?

Makinist

Sivil İsmail

?

?

4. Sınıf Makinist

Sivil Hasan Ruhi

?

?

Marangoz Ustası

Sivil Bilal

?

?

4. Sınıf Usta

Sivil Celal

?

?

2. Sınıf Tüf.Ust.

Sivil Aziz

?

?

5. SÜVARİ KOLORDU KOM.

(Tümg.) Fahrettin ALTAY

(Org.)

1315-P.1

5. Sv.Kor.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Şükrü KOÇAK

(Yb.)

1321-Sv.3

5. Sv.Kor.Hrk.Ş.Md.

(Yzb.) Şükrü SÖKMENSÜER

(Bnb.)

1328-c.Top.3

5. Sv.Kor.İsth.Ş .Md.

(Yzb.) İhsan SONAKIN

(Tümg.)

1331-P.27

5. Sv.Kor.Per.Ş.Md.

(Yzb.) Şükrü

?

?

5. Sv.Kor.İk.Ş.Md.

(Yzb.) Feridun DİRİMTEKİN

(Bnb.)

1328-P.2

5. Sv.Kor.Top.K.

(Yb.) Salih Zeki

(Alb.)

1311-c.Top.14

5. Sv.Kor.Adli Müş.

(Yzb.) Münir KOCAÇITAK

(Korg.)

1331-Hak.1

5. Sv.Kor.K.Emir Sb.

(Ütğm.) Fevzi UÇANER

(Org.)

1334-Hv.125

5. Sv.Kor.K.Emir Sb.

(Ütğm.) Muzaffer GÖKSENİN

(Org.)

1322-Sv.?

KH.Muhafız Bl.K.

(Yzb.) Haydar BARANSEL

?

?

İs.Sb.

(Yzb.) Ömer YÜCEL

(Bnb.)

1330-b.İs.67

1. SÜVARİ TÜMEN KOM.

(Alb.) Mürsel BAKÜ

(Tümg.)

1316-Sv.7

1. Sv.Tüm.Kurmayı

(Bnb.) Mehmet Kemalettin BALIKESİR

(Tümg.)

1325-P.57

Yaver

(Yzb.) Seyfettin

?

?

Kh.Sb.

(Yzb.) Nihat

?

?

Kh.Sb.

(Tğm.) Sunusi

?

?

Emir Sb.

(Tğm.) Hamdi

?

?

1. Süvari Tug.K.

(Alb.) Cemil

(Tuğb.)

1310-Sv.5

10. Süvari Alay K.

(Yb.) İsmail Hakkı IŞIL

(Alb.)

1313-Sv.40

11. Süvari Alay K.

(Bnb.) Ali Rıza ÜLGENALP

(Alb.)

1324-Sv.23

Tabip

(Bnb.) Osman İhsan (Şehit)

(Bnb.)

1328-Tbp.42

Sv.Bl.K.

(Yzb.) Raif (Şehit)

(Yzb.)

15361

14. Süvari Alay K.

(Yb.) Salih Zeki ATATUNÇ

?

1309-Sv.26

3.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Zeki DOĞAN

(Org.)

1331-Hv.3

21. Süvari Alay K.

(Bnb.) Emin Hüsnü GÖRKER

(Yb.)

1316-Sv.35

3.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Ali

?

1321-Sv.102

2.  SÜVARİ TÜMEN KOM.

(Yb.) Ahmet Zeki SOYDEMİR

(Tümg.)

1321-P.5

2. Sv.Tüm.Kurmayı

(Yzb.) Tevfik TOPÇU

(Tümg.)

1325-Sv.6

2. Sv.Tüm.Kurmayı

(Yzb.) Cevdet BİLGİŞİN

(Tümg.)

1325-b.Sv.15

2. Süvari Tug.K.

(Yb.) Ahmet Hamdi

(Alb.)

1311-c.Sv.43

2. Süvari Alay K.

(Bnb.) Ahmet Kemal ÖZSU

(Yb.)

1318-Sv.14

1.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Faik ÖNAL

(Alb.)

1329-Sv.12

2.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Cemalettin (Şehit)

(Yzb.)

Sv.16056

4. Süvari Alay K.

(Bnb.) Ali Reşat AYMAN

(Yb.)

1317-Sv.10

4. Süvari Alay K.Yrd.

(Yzb.) M. Atıf ESENBEL

(Bnb.)

1326-Sv.21

4. Süvari Alay K.Yrd.

(Yzb.) Şerafettin İZMİR

(Alb.)

1325-Sv.67

1.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Vecdi

?

1331-Sv.43

2.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Hüseyin Nazmi MALKOÇ

(Alb.)

1331-Sv.5

4.Sv.Bl.K.

(Ütğm.) M. Arif ÇATALYÜREK

(Bnb.)

1332-Sv.17

13. Süvari Alay K.

(Yzb.) Galip (Şehit)

(Yzb.)

1322-Sv.44

13. Süvari Alay K.

(Bnb.) M. Atıf ESENBEL

(Bnb.)

1326-Sv.21

13. Süvari Alay K.

(Bnb.) Şerafettin İZMİR

(Alb.)

 1325-Sv.67

3.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Şevket ŞENDİL

(Alb.)

1331-Sv.6

Sv.Bl.K.

(Yzb.) Hüseyin Hüsnü  (Şehit)

((Yzb.)

1324-Sv.15

20. Süvari Alay K.

(Bnb.) Kâzım TUZCUOĞLU

(Alb.)

1323-Sv.57

20. Süvari Alay K.Yrd.

(Yzb.) Nasuh

?

?

1.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Fahrettin ERMAN

(Yb.)

1329-Sv.47

Sv.Bl.K.

(Yzb.) İhsan

?

?

3.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Nuri GÜRER

(Alb.)

 1331-Sv.33

14. SÜVARİ TÜMEN KOM.

(Yb.) Mehmet Suphi KULA

(Tümg.)

1316-Sv.57

14. Sv.Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Muzaffer TUĞSAVUL

(Org.)

1330-c.Top.19

14. Sv.Tüm.Hrk.Ş.Md.

(Yzb.) Cevdet

?

?

14. Sv.Tüm.K.Yaveri

(Tğm.) Enver AKA

(Tümg.)

1337-Sv.49

14. Süvari Tug.K.

(Yb.) Hüsnü Rıza ÜNSAL

(Tümg.)

1319-P.22

3. Süvari Alay K.

(Yb.) Ahmet Ferit DARYAL

(Alb.)

1313-Sv.46

1.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Osman Şekip (Şehit)

(Yzb.)

1335-Sv.31

5. Süvari Alay K.

(Yzb.) Esat AVCI

(Alb.)

1325-Sv.20

2.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Nafiz

?

1318-Sv.104

34. Süvari Alay K.

(Bnb.) İbrahim Derviş ÖZKURT

(Yb.)

1318-Sv.24

2.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Celalettin GİRAY

(Bnb.)

1329-Sv.14

54. Süvari Alay K.

(Yzb.) Ali Hamit DOĞRUER

(Tuğg.)

1323-Sv.1

1.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Hasan Tahsin YÜZÜAK

(Alb.)

1325-Sv.7

3.Sv.Bl.K.

(Yzb.) M. Mümtaz KAPLAN

(Yb.)

1328-c.Sv.6

KOCAELİ GRUP KOMUTANI

(Alb.) Halit KARSIALAN

(Tümg.)

1319-P.257

Kocaeli Grup Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Hidayet

(Yb.)

?

Kocaeli Grup Kh.Sb.

(Yzb.) Nazmi GÖNENLİ

(Korg.)

1323-P.36

19. Bağımsız Hüc.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Kadri (Şehit)

(Yzb.)

1328-c.P.140

2.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Süreyya (Şehit)

(Ütğm.) 

1330-b.P.65

İzmit 2.Bağ.Tb.2.Bl.K.

(Ütğm.) Cemal (Şehit)

(Ütğm.)

1331-P.72

20. Bağımsız Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Süleyman (Şehit)

(Bnb.)

1318-P.139

?

(Yb.) Şükrü

?

?

Mürettep Müfreze

(Yb.) Hüsnü

?

?

Akıncı Kolları K.

(Bnb.) Mustafa Asım

(Yb.)

 1315-P.295

18. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Mehmet Hulusi CONK

(Alb.)

1318-P.24

18. Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) İsmail Hakkı ULUĞ

(Tümg.)

1328-b.Top.2

15. Piyade Alay Kom.

(Yb.) H.Hüsnü

?

1304-P.160

1.P.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Ütğm.) İbrahim SEPKEN

(Alb.)

1334-P.266

2.P.Tb.K.

?

?

?

7.Bl.K.

(Ütğm.) Lütfü TAMU

(Alb.)

1331-P.91

3.P.Tb.K.V.

(Yzb.) Akif (Şehit)

(Yzb.)

1331-P.6

11.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Muhlis ALTUĞ

(Alb.)

1331-P.56

11.Bl.K.V.

(Ütğm.) Mehmet Halit (Şehit)

(Ütğm.)

1333-P.407

24. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Reşat BAŞKAYA

(Yb.)

1319-P.414

24. Piyade Alay Kom.

(Yzb.) Abdülhamit (Şehit)

(Yzb.)

1320-P.74

Emir Sb.

?

?

?

1.P.Tb.K.

?

?

?

Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Mümtaz ÜÇOLUK

(Ütğm.)

1334-P.244

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Şevki (Şehit)

(Bnb.)

1312-P.377

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Muharrem Rahim (Şehit)

(Bnb.)

1315-P.238

Hüc.Tb.K.

(Yzb.) Nusret (Şehit)

(Yzb.)

1320-P.74

4.Bl.K.

(Tğm.) İsmail Hakkı KUTLUKAN

(Alb.)

1334-P.279

Top.Tb.K.

?

?

?

MÜRETTEP SÜVARİ TÜM KOM. (Alb.) Hacı Mehmet Arif ÖRGÜÇ

?

1311-c.Sv.69

 

Mürettep Sv.Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Hasan Fehmi ATAKAN

(Org.)

1328-b.P.9

Tabip

Dr. (Yzb.) Hamdi  (Şehit)

(Yzb.)

?

37. Süvari Alay K.

(Yb.) Mehmet Tahsin

?

1310-Sv.34

2.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Abidin

?

?

38. Süvari Alay K.

(Yb.) İhsan Eşref

?

1316-Sv.32

1.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Hamdi

(Yb.)

 1321-Sv.62

Sv.Bl.K.

(Yzb.) Selim KAYABÖLEN

(Alb.)

1328-Sv.29

33. Süvari Alay K.

(Bnb.) Mehmet Edip Sarı Efe

?

1318-J.?

Emir Sb.

?  (Şehit)

?

?

2.Sv.Bl.K.

(Yzb.) Fevzi

(Yb.)

1322-Sv.26

Bl.K.

(Ütğm.) Halil Rıfat KARACA

(Yzb.)

1331-P.158

1. ORDU KOMUTANI

(Tümg.) Mehmet Nurettin İbrahim

(Korg.)

1309-P.31

1. Ordu Kur.Bşk.

(Alb.) Mehmet Emin KORAL

(Korg.)

1318-Ağ.Top.1

1. Ordu Menzil Bölge Müfettişi

(Yb.) Şakir GÜLEŞ

(Tuğg.)

1319-P.19

1. Ordu Kur.Yarbaşkanı

(Yb.) Mehmet Sabit NOYAN

(Org.)

1321-P.30

1. Ordu Hrk Ş.Md.

(Bnb.) Cemil Tahir TANER

(Tümg.)

1325-P.42

1. Ordu İsth.Ş.Md.

(Bnb.) Faruk MİRGÜN

?

1328-c.P.3

1. Ordu İsth.Ş.Md.

(Bnb.) Hüseyin Rahmi APAK

(Alb.)

1322-P.28

İsth.Ş.Sb.

(Ütğm.) Vedit UZGÖREN

?

?

2. Ordu İsth.Ş.3.Ks.A.

? Ahmet Necip Ali KÜÇÜKA

?

?

1. Ordu Per.Ş.Md.

(Bnb.) Ali Fehmi DOĞRUSÖZ

(Yb.)

1318-P.128

1. Ordu İkmal Ş.Md.

(Bnb.) Recep Ferdi SÜALP

(Tümg.)

1324-P.10

1. Ordu Muhabere Ş.Md.

(Yzb.) Faiz DEMİROĞLU

(Yb.)

1328-b.Mu.25

1. Ordu Sağlık Bşk.

(Alb.) Mehmet Asaf

?

1305-Tbp.4

1. Ordu Başveterineri

(Alb.) Ali Rıza

?

1303-Vet.2

1. Ordu Levazım Md.

(Bnb.) Ahmet Hulusi

?

Lv.1316-Top.111

1. Ordu Kh.Kurmayı

(Yzb.) Ahmet Nurettin BARANSEL

(Org.)

1328-b.P.84

1. Ordu Topçu Müfettişi

(Yb.) Mehmet Kemal DOĞAN

(Korg.)

1316-Sahra Top.22

1. Ordu Topçu Müfettişi

(Alb.) Mustafa Naci

(Alb.)

1313-Top.23

1. Ordu İstihkâm Müfettişi

(Yb.) Keramettin KOCAMAN

(Korg.)

1320-Top.2

İs.Ş.Sb.

(Bnb.) İbrahim Ethem

?

?-İs.?

1. Ordu Menzil Mın.Müfettişi

(Yb.) Hüseyin Abdi PANDIR

(Tümg.)

1317-P.16

1. Ordu Menzil Mın.Müf.

(Bnb.) Mehmet Tevfik

?

P.?

1. Ordu Menzil Mın.Müf.Mülhk

(Yzb.) Arif İrfan

?

P.?

1. Ordu Menzil İkmal Ş.Md.

(Bnb.) Salih ERKUŞ

(Tümg.)

?

1. Ordu Esliha ve Mühim. Ş.Md.(Bnb.) Akif

?

Sah.Top.

 

1. Ordu Kh.Kurmayı

(Yzb.) Mehmet Kenan ESENKUT

(Tümg.) 1328-c.Top.5

 

1. Ordu Menzil Müf.1. Hat K.

(Yb.) Ziya Vehbi

(Alb.)

1316-Sah.Top.Evvel.16

Mk.Tf.K.

(Yzb.) İhsan HEKİMOĞLU

 -

1327-P.243

1. Ordu K.Em.Sb.

(Yzb.) Şahabettin KIYAN

(Alb.)

1327-Sv.26

1. Ordu K.Yaveri

(Yzb.) Ömer Hamdi KOYUTÜRK

(Tümg.)

1327-P.234

1. KOLORDU KOMUTANI

(Alb.) İzzettin ÇALIŞLAR

(Org.)

1319-Top.2

1. Kor.Kur.Bşk.

(Bnb.) Muharrem Mazlum İSKORA

(Org.)

1324-P.53

1. Kor.Hrk.Ş.Md.

(Yzb.) Asım TINAZTEPE

(Org.)

1327-Top.8

1. Kor.Kh.Kur.

(Yzb.) Kamil ERİGÜR

(Tuğg.)

1329-c.İs.3

1. Kor.Top.K.

(Alb.) Mustafa Naci

(Alb.)

1313-Top.23

1. Kor. İs.Tb.K.

(Bnb.) İsmail Hakkı

?

?

Katar K.

? İhsan

?

?

Mürettep Süvari Alay K.

? Müfahham

?

?

Emir Sb.

(Yzb.) Fettah

?

?

15. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Ahmet Naci TINAZ

(Korg.)

1320-P.3

15. Tüm.Tug.K.

?

?

?

15. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Rasim SENGİR

(Tümg.)

1322-Top.19

15. Tüm.Kh.Sb.

(Yzb.) Arif TANYERİ

(Korg.)

1325-Top.3

15. Tüm.Emir Sb.

(Ütğm.) Lütfü GÜVENÇ

(Tümg.)

?

38. Piyade Alay Kom.

(Yb.) İlyas Zeki AYDEMİR

(Tümg.)

?

1.P.Tb.K.

?

?

?

3.Bl.K.

(Yzb.) M. Fahri ENER

(Tuğg.)

1328-c.P.265

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Halit  (Şehit)

(Bnb.)

1319-P.112

5.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Münür  (Şehit)

(Ütğm.)

1329-P.375

6.Bl.K.

(Ütğm.) Kamil  (Şehit)

(Ütğm.)

1334-P.31

3.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Zübeyr OKAY

(Yb.)

1325-P.164

Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Remzi  (Şehit)

(Yzb.)

1325-P.48

45. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Ali Rıza

(Yb.)

1313-P.242

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Refik DÜZGÖREN

(Tümg.)

1325-P.169

3.Bl.K.

(Yzb.) Ali Asım (Şehit)

(Yzb.)

1328-b.P.206

4.Bl.K.

(Ütğm.) Şerafettin

?

?

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Ahmet ÖZGÖREN

?

(Alb.)1319-P.166

6.Bl.K.

(Yzb.) Reşit

(Yb.)

1320-P.363

7.Bl.K.

(Ütğm.) İsmail ALPDEMİR

(Alb.)

1331-P.76

Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet YEMENİCİ

(Alb.)

1331-P.606

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Tahsin AKYEL

(Alb.)

1319-P.259

10.Bl.K.

(Yzb.) İsmail Hakkı

?

?

12.Bl.K.

(Ütğm.) Zülkif

?

?

56. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Fehmi TINAZTEPE

(Tuğg.)

1314-P.123

56. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Rahim

(Yb.)

1315-P.53

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Ali Rıza ERGİN

(Alb.)

1328-b.P.140

2.P.Tb.K.

?

?

?

6.Bl.K.

(Ütğm.) M. Faruk ÖZDEMİR

(Alb.)

1333-P.161

3.P.Tb.K.

(Bnb.) M. Zeki ALYANAK

(Alb.)

1318-P.247

10.Bl.K.

(Ütğm.) Hayrettin TINAZ

(Yb.)

1333-P.137

Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Süleyman GÜRER

(Alb.)

1323-P.359

2.Bl.K.

(Yzb.) Ali Kâmil  (Şehit)

(Yzb.)

1331-P.292

3.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Bedri

?

?

15. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Akif DİKYAR

(Yb.)

1320-Top.17

15. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Ahmet Şükrü BÜTTEN

(Alb.)

1315-Ağ.Top.7

23. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Ömer Halis BIYIKTAY

(Korg.)

1321-P.44

23. Tüm.Tug.K.

?

?

?

23. Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Mehmet Fahri BELEN

(Korg.)

1328-c.P.41

Hrk.Ş.Md.

(Yzb.) Mahmut Muhtar KAYAALP

(Tümg.)

 1331-Sv.10

İs.Bl.K.

(Yzb.) Cemal DÜVENCİ

(Alb.)

1324-İs.20

31. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Mehmet Rıfat ÇULPAN

(Yb.)

1318-P.449

Emir Sb.

(Ütğm.) Mehmet Nuri  (Şehit)

(Ütğm.)

1332-P.405

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

(Yzb.) Ömer Hüsnü (Şehit)

(Yzb.)

J.394

1.Bl.K.

(Yzb.) Neşet

?

?

9.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Remzi

?

?

68. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Mehmet Tevfik ATALAY

(Alb.)

1313-P.445

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

69. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Hüseyin Hüsnü

(Alb.)

1311-b.P.202

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Tenzil

?

?

1.P.Tb.K.

(Yzb.) Nihat OK

(Yb.)

1325-P.299

Emir Sb.

(Tğm.) Mustafa Şevket (Şehit)

(Tğm.)

1336-P.43

Emir Sb.

(Tğm.) Nuri Sındırgı'lı

?

?

2.P.Tb.K.

(Yzb.) Bahri

?

?

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Nuri

?

1315-P.272

9 Bl.K.

(Yzb.) Kemalettin (Şehit)

(Yzb.)

1325-P.133

Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Mehmet TAYYAR

?

1322-P.354

Mk.Tf.Bl.K.

(Yzb.) Kemal NİŞ

(Tümg.)

1331-P.501

23. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) İsmail Hakkı AYTUNA

(Alb.)

1316-Top.13

57. TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Reşat ÇİĞİLTEPE (Şehit)

(Alb.)

1311-c.P.80

57. TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Mehmet Sabit NOYAN

(Org.)

1321-P.30

57. Tug.K.

(Alb.) Hacı İ. Hakkı EMİROĞLU

(Tuğg.)

1311-b.P.33

57. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Şemsettin ERKUŞ

(Alb.)

1323-P.7

57. Tüm.Hrk.Ş.Md .

(Yzb.) Reşat AYBERS

(Alb.)

?

58. Tüm.İsth.Ş.Md .

(Yzb.) Mehmet Tevfik DOĞANGÜN

?

1327-P.255

Baştabip

(Bnb.) Abdullah Şakir

?

1320-Tbp.55

Baştabip V.

(Bnb.) Hüseyin Kâzım

?

Tbp.?

İs.Bl.K.

(Yzb.) M. Hayrettin AKYÜZ

(Alb.)

1331-İs.25

57. Tüm.Emir Sb.

(Ütğm.) Bozkurt KAPLANGI

(Tuğg.)

1334-P.41

37. Piyade Alay Kom.

(Yb.) İsmail Refii EVİNÇ

(Tuğg.)

1315-P.45

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet İhsan (Şehit)

(Yzb.)

1331-P.57

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Behram (Şehit)

(Yzb.)

1322-P.421

39. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Ahmet TURAN

(Alb.)

1321-P.444

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Atıf (Şehit)

(Yzb.)

1328-c.P.397

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Yzb.) Hamdi İMRE

(Alb.)

1331-P.322

5.Bl.K.

(Yzb.) Ali Rıza

 ?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

Emir Sb.

(Tğm.) Ahmet Fikri (Şehit)

(Tğm.)

P.24801

Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Nuri (Şehit)

(Yzb.)

1328-c.P.412

11.Bl.K.

(Yzb.) Hüseyin Hüsnü (Şehit)

(Yzb.)

1318-P.435

176. PİYADE ALAY KOM.

(Yb.) M. Mazhar BÜYÜKATAMAN

(Alb.)

1312-P.289

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Cemal

?

1321-P.375

1.Bl.K.

(Ütğm.) Ali

?

?

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Rıfat KIRAN

(Alb.)

1321-P.407

7.Bl.K.

(Yzb.) Yusuf Ziya ERKUŞ

(Yb.)

1329-P.56

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Mehmet Hayrettin

(Alb.)

1311-c.P.30

3.Bl.K.

(Yzb.) Hasan Nadir ERDEMİR

 ?

1327-P.114

Hüc.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Neşet (Şehit)

(Ütğm.)

1333-P.267

3.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Ziyaettin ALTUĞ

(Alb.)

1328-b.P.129

57. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Ahmet Seyfettin AYKUTER

(Tümg.)

1318-Sah.Top.8

1.Top.Tb.K.

(Bnb.) Kemal (Şehit)

(Bnb.)

1328-c.Top.27

6. Tümen Komutanı

(Alb.) Hüseyin Nazmi SOLOK

(Korg.)

1314-P.44

6. Tüm.Tug.K.

(Yb.) Hüseyin Hüsnü KILKIŞ

(Korg.)

1320-P.10

6. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Sadık ALDOĞAN

(Tümg.)

1324-Top.10

6. Tüm.İsth.Sb.

(Ütğm.) Ekrem AKALIN

(Korg.)

1331-N.Top.48

6. Tüm.İs.Bl.K.V.

(Yzb.) Şekip

?

İs.?

Er.Harb.Ş.Md.

(Ütğm.) İbrahim Ethem

?

İs.?

13. Jandarma Tb.K.

(Bnb.) Mustafa Murat

(Alb.)

1317-P.425

50. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Remzi YALÇINTOKLU

(Alb.)

1316-P.27

50. Piyade alay kom.

(Yb.) Mehmet Hayrettin

(Alb.)

1311-c.P.30

1.P.Tb.K.V.

(Yzb.) Mustafa Şerafettin YÜCEL

(Alb.)

1331-P.392

2.P.Tb.K.

(Yzb.) Ahmet Muhtar ERBİL

(Alb.)

Lv.1326-P.13

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Yzb.) Osman Şevki BAŞER

(Yb.)

1326-P.113

12.Bl.K.V.

(Tğm.) Hasan Muzaffer (Şehit)

(Tğm.)

1322-P.24

51. PİYADE ALAY KOM.

(Yb.) Ahmet Faik ÖZTUNÇ

?

1311-b.P.49

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Sadık

(Yb.)

?-P.416

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

10.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Mükerrem

?

P.?

11.Bl.K.

(Yzb.) Ali ALP

(Yb.)

1328-c.P.393

52. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Tevfik ALGAN

(Alb.)

1316-P.358

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Şakir GÜLHAN

(Alb.)

 1332-P.417

Hüc.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.V.

(Ütğm.) Rıdvan

?

?

6. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Muharrem Rasim AKTOĞU

(Korg.)

1319-Sah.Top.6

8. TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Kâzım SEVÜKTEKİN

(Tümg.)

1311-b.P.5

8. Tüm.Tug.K.

(Alb.) Ahmet Nuri DİRİKER

(Tuğg.)

 1312-P.23

8. Tüm.Tug.K.

(Yb.) Mehmet Zekeriya AKGÜN

(Alb.)

1309-Ağ.Top.3

8. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Ömer Suphi ATALAY

(Alb.)

1325-P.58

Baştabip

(Bnb.) Ziya

?

1322-Tbp.39

131. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ahmet Hakkı ÖZGENER

(Tümg.)

1319-P.278

1.P.Tb.K.

(Yzb.) Sadık Özgür

(Bnb.)

1319-P.292

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Ali Recai

(Yb.)

1316-P.250

6.Bl.K.

(Yzb.) M. Salih İÇOĞLU

(Alb.)

 1330-b.P.64

3.P.Tb.K.

?

?

?

135. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ahmet Müfit ÖZDEŞ

?

1317-P.9

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

9.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Tayyip KORUR

(Alb.)

1333-P.534

189. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Mehmet Avni ARIDURU

(Alb.)

1316-P.94

1.P.Tb.K.

?

?

?

3.Bl.K.

(Ütğm.) Osman Nuri ŞENER

(Bnb.)

1332-P.381

2.P.Tb.K.

(Bnb.)Mehmet Hilmi

(Yb.)

1317-P. 226

5.Bl.K.

(Ütğm.) Gıyasettin

(Yzb.)

1334-P.46

3.P.Tb.K.

?

?

?

Tabip

(Yzb.) Ahmet Şefik ERMAN

?

1334-Tbp.29

8. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) Mehmet Zekeriya AKGÜN

(Alb.)

1309-Ağ.Top.3

14. TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Ethem Necdet KARABUDAK

(Alb.)

1318-P.3

14. Tüm.Tug.K

(Yb.) Mehmet Şevket

(Alb.)

1313-P.39

14. Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Sırrı ŞENER

(Tuğg.)

1327-P.16

14. Tüm.Kur.

(Bnb.) İbrahim ERGÜNEY

(Alb.)

?

Baştabip

(Yb.) Osman Nuri

?

1319-Tbp.72

25. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Murat TINAZ

(Alb.)

1312-P.266

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Mehmet Aşir

?

1316-P.193

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Yzb.) Abdurrahman KARAKULLUKÇU

(Bnb.)

1330-c.P.51

26. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Yusuf Ziya İREN

(Alb.)

1311-c.P.94

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

7 Bl.K.V.

(Ütğm.) İbrahim Ethem  (Şehit)

(Ütğm.) 

P.16666

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Hüseyin Hüsnü

?

1312-P.378

9.Bl.K.

(Yzb.) Cemil

?

1323-P.308

3.Bl.K.

(Yzb.) Mithat ALACALIOĞLU

(Bnb.)

1325-P.136

30. Piyade Alay Kom.

(Yb.) İbrahim Ethem KIPÇAK

(Alb.)

1311-c.P.344

1.P.Tb.K.

(Yzb.) Ahmet Hamdi  (Şehit)

(Yzb.)

1316-P.454

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Hasan Basri

(Alb.)

1316-P.190

9.Bl.K.

(Yzb.) Şevki

 ?

1319-P.296

Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Mehmet Tenzil

(Yb.)

 1312-P.102

1.Bl.K.

(Ütğm.) Muzaffer ALICI

(Yb.)

1333-P.102

14. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) Hüseyin Hüsnü SIDAL

(Alb.)

1315-Sah.Top.25

3. SV.TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Halil İbrahim ÇOLAK

(Alb.)

1316-P.157

3. Sv.Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Hasan Rıza GÜNAY

(Alb.)

1328-P.127

27. Süvari Alay K.

(Yb.) Mehmet Cemal

(Alb.)

1317-Sv.19

27. Süvari Alay K.Yrd.

(Bnb.) Hüseyin Avni ÇİRPİLİ

(Alb.)

?-Sv.?

28. Süvari Alay K.

(Bnb.) Hüseyin Hüsnü AYKUT

(Alb.)

1319-Sv.28

4. KOLORDU KOMUTANI

(Alb.) Kemalettin Sami GÖKÇEN

(Korg.)

1321-İs.1

4. Kor.Kur.Bşk.

(Bnb.) Yusuf Ziya YAZGAN

(Tümg.)

1323-P. 16

4. Kor.Mu.Sb.

(Ütğm.) Zekai OKAN

(Org.)

1330-c.Muh.46

4. Kor.Top.K.

(Yb.) Zihni TOYDEMİR

(Tümg.)

1317-Top.10

4. Kor.Kh.Sb.

(Yzb.) İsmail Hakkı GÜVENDİK

(Tümg.)

1330-Top.?

Mk.Tf.K.

(Yzb.) Zahit BAŞARAN

(Alb.)

1324-P.184

5. KAFKAS TÜMEN KOM.

(Yb.) Halit AKMANSÜ

(Alb.)

1322-Top.2

5. Kafkas Tüm.Tug.K.

(Yb.) Ali Rıza BENLİ

(Alb.)

1323-Sv.6

5. Kafkas Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mithat ERMAN

?

1325-P.11

5. Kafkas Tüm.Kh.Sb.

(Yzb.) Osman GÜRAY

(Org.)

1330-b.Top.26

5. Kafkas Tüm.Kh.Sb.

(Yzb.) Hamit APAYDIN

(Tümg.)

1334-Lv. 230

5. Kafkas Tüm.Lv.Bşk.

(Bnb.) Refet

?

P.?

5. Kafkas Tüm.İs.Bl.K.

(Yzb.) Cafer

?

İs.?

Muh.Sv.Tk.K.

Atğm. Lütfü  (Şehit)

(Atğm.)

1338-Sv.5

Baştabip

(Bnb.) Mustafa Zeki

?

Tbp.?

9. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Hüseyin Hüsnü DEMİRTEPE

(Tuğb.)

1321-P.38

1.P.Tb.K.

?                                                                     

?

?

1.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Salim

?

?

4.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Hamdi YALÇINKAYA

(Alb.)

1333-P.426

2.P.Tb.K.

(Bnb.) İzzet

(Alb.)

1313-P.97

6.Bl.K.

(Yd. Tğm.) Nuh

?

?

7.Bl.K.

(Yzb.) Ali Haydar

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?                

9.Bl.K.

(Yzb.) Selahattin BUMİN

(Alb.)

1332-P.127

10. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) İsmail Hakkı

(Yb.)

1318-P.83

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Yzb.) Niyazi ATAK

(Yb.)

1333-P.87

7.Bl.K.

(Yzb.) Cevdet  (Şehit)

(Yzb.)

1331-P.313

3.P.Tb.K.

?

?

?

10.Bl.K.

(Yzb.) Mustafa Zeki GÖKPINAR

?

1329-P.65

Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Tevfik ÖZÜAK

(Alb.)

1334-P.177

13. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Halit

?

?

13. Piyade Alay Kom.V.

(Bnb.) Ahmet Cevat KURAN

(Alb.)

1316-P.46

1.P.Tb.K.

(Bnb.) İsmail

?

1320-P.412

2.P.Tb.K.V.

(Yzb.) Şevki ULUGÜN

(Bnb.)

1331-P.573

5.Bl.K.

(Ütğm.) Hasan Tahsin

?

P.?

6.Bl.K.

(Ütğm.) Ziyaeddin

?

P.?

7.Bl.K.

(Ütğm.) Ömer Münir

?

P.?

Bl.K.

(Ütğm.) Yusuf Kenan TÜRKMENLER

(Yb.)

1328-b.P.410

3. Tb/12.Bl.K.

(Ütğm.) Süreyya

?

P.?

Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Mehmet Hayrettin

(Alb.)

1311-c.P.30

5. Kafkas Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) M. Nusret BÜYÜKBAŞARAN

(Tümg.)

1317-Sah.Top.18

11.   TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Ahmet DERVİŞ

(Korg.)

1322-P.26

11. Tüm.Tug.K.

(Yb.) Hafız Halit UZEL

(Tuğb.)

1314-P.43

11. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Ahmet Fevzi AKARÇAY

(Tümg.)

1322-P.17

Baştabip

(Bnb.) Mehmet Ziyaeddin

?

Tbp.?

70. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Rüştü AKIN

(Korg.)

1322-P.15

1.P.Tb.K.

(Yzb.) Nuri

?

1320-P.263

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Hasan Fehmi

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Kemal Tahir

?

?

3.Bl.K.V.

(Ütğm.) Nuri  (Şehit)

(Ütğm.)

1334-P.87

4.Bl.K.

(Yzb.) Ali Nizamettin

?

?

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Yusuf Nazım

(Yb.)

1316-P.398

5.Bl.K.

(Ütğm.) Hüseyin Hüsnü  (Şehit)

(Ütğm.) 

1332-P.137

7.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Faik

?

?

8.Bl.K.

(Ütğm.) Mecit Büyük ÖZTÜRK

(Alb.)

1334-P.215

3.P.Tb.K.

?

?

?

9.Bl.K.

(Ütğm.) Hüseyin Kâmil

?

?

10.Bl.K.

(Ütğm.) İbrahim Arif

?

?

11.Bl.K.V.

(Ütğm.) Fevzi  (Şehit)

(Ütğm.)

1332-P.297

126. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) İsmail Hakkı ALPAN

(Tuğb.)

1319-P.129

126. Piyade Alay Kom.Yrd.

(Bnb.) Hüseyin Avni

(Bnb.)

?

1.P.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Yzb.) M. Rıfat UÇAR

?

1329-P.83

3.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Emin

?

?

4.Bl.K.

(Ütğm.) Osman Vehip AKALP

(Alb.)

1333-P.18

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Ütğm.) Basri ERİŞ

(Alb.)

1333-P.309

7.Bl.K.

(Yzb.) Ergün ÖZKANLAR

(Yb.)

1334-P.126

8.Bl.K.

(Ütğm.) Şükrü DUYSAK

(Alb.)

1333-P.297

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Bekir Sıtkı TÜZEN

(Alb.)

1324-P.148

9.Bl.K.V.

(Tğm.) Fethi KAPTAN

(Yb.)

1334-P.265

11.Bl.K.

(Ütğm.) Şerif Kadri TUNCAY

(Alb.)

1333-P.67

127. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Osman Nuri TUFAN           

(Tümg.)  

1322-P.138

1. Tb/2.Bl.K.

(Yzb.) Ömer Fehmi

?

?

1. Tb/3.Bl.K.

(Yzb.) M. Celal ÖNER

(Bnb.)

1329-P.75

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Hasan Fehmi ERTÜRK

(Alb.)

1319-P.?

2. Tb/5.Bl.K.

(Ütğm.) Abdülvahit SÜRPİK

(Yzb.)

1332-P.376

2. Tb/6.Bl.K.

(Yzb.) Ömer Hulusi BAYKAÇ

(Alb.)

1328-P.32

2. Tb/8.Bl.K.

(Yzb.) Hasan Tahsin GÖKAY

(Alb.)

1331-P.390

3.P.Tb.K.

(Yzb.) Salim

?

?

3. Tb/9.Bl.K.

(Ütğm.) Hüseyin Hüsnü

(Yzb.)

1331-P.191

3. Tb/11.Bl.K.

(Ütğm.) Feyzi

?

?

Hüc.Tb.K.

(Yzb.) M. Avni UÇAK

(Alb.)

1324-P.259

Hüc.Tb.K.V.

(Yzb.) Hasan Tahsin GÖKAY

(Alb.)

1331-P.390

Baştabip

(Yzb.) Osman TEOMAN

(Bnb.)

1333-Tbp.46

2.Bl.K.

(Yzb.) Nazmi KAŞKA

(Alb.)

1333-P.386

11. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Mahmut Cemal

(Alb.)

1318-Sah.Top.35

Top.Tb.K.

(Yzb.) Mustafa HONDÖL

(Alb.)

1328-e.Sah.Top.16

2.Top.Tb.K.

(Bnb.) Hüsnü YILMAZER

?

1324-Ağ.Top.21

12.  TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Osman Nuri KOPTAGEL

(Tümg.)

1311-b.P.17

12. Tüm.Tug.K.

(Yb.) Burhanettin DENKER

(Tümg.)

1320-P.28

12. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Zeki EROKAY

(Tümg.)

1324-P.51

Sv.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet ATLIER

(Yb.)

1325-Sv.61

Mk.Tüf.Sb.

(Yzb.) H. Faik ORHUN

(Yb.)

1322-P.214

35. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Talat OĞAN

(Tuğg.)

1319-P.120

1.P.Tb.K.

?

?

?

3.Bl.K.V.

(Ütğm.) Hidayet  (Şehit)

(Ütğm.) 

1332-P.295

4.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Şükrü

(Bnb.)

1334-P.199

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Ahmet Şükrü  (Şehit)

(Bnb.)

1322-P.231

6.Bl.K.

?

?

?

8.Bl.K.

(Ütğm.) Hüsamettin  (Şehit)

(Ütğm.) 

1334-P.171

3.P.Tb.K.

?

?

?

10.Bl.K.

(Ütğm.) Musa Kâzım DEMİRKAN

(Tuğg.)

1333-P.194

36. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Mehmet ŞAHİN

(Alb.)

1315-P.74

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Hüseyin Hamit

?

1315-P.301

4.Bl.K.

(Yzb.) Arif MERİÇ

(Alb.)

1328-b.P.328

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Ütğm.) Halil ÖZBİNGÜL

(Alb.)

1333-P.129

6.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Agâh  (Şehit)

(Ütğm.) 

1322-P.165

3.P.Tb.K.

(Bnb.) M. Faik PEKDEMİR

(Yb.)

1321-P.472

34. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Hüseyin Hasbi PİRSELİM

(Alb.)

1313-P.413

1.P.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Ütğm.) İbrahim Ethem AKTUĞLU

(Alb.)

1331-P.356

1.Bl.K.V.

(Ütğm.) Cemal  (Şehit)

(Ütğm.) 

?

2 Bl.K.V.

(Ütğm.) Mehmet Rıfat ALPAN

(Alb.)

1331-P.540

4.Bl.K.

(Ütğm.) İsmail Hakkı EROL

(Alb.)

1333-P.339

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Ütğm.) Bahatin  (Şehit)

(Ütğm.) 

1331-P.355

11.Bl.K.

(Ütğm.) Ali Rıza  (Şehit)

(Ütğm.) 

1333-P.432

12.Bl.K.

(Ütğm.) Muzaffer CEBE

(Alb.)

1333-P.224

Hüc.Tb.K.

?

?

?

12. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) Abdülkerim SUNDAY

(Alb.)

 1316-Top.12

DİNAR MÜFREZESİ K.

(Yb.) Ali Rıza

(Alb.)

1309-P.78

MENDERES MÜFREZESİ K.

(Bnb.) Mehmet Saip

(Bnb.)

1312-P.285

2.  ORDU KOMUTANI

(Tümg.) Yakup Şevki SUBAŞI

(Org.)

1312-P.5

2. Ordu Kur.Bşk.

(Alb.) Hüseyin Hüsnü Emir ERKİLET

(Tümg.)

1320-P.5

2. Ordu Yarbaşkanı

(Yb.) Ali Rıza ARTUNKAL

(Korg.)

1320-P.34

2. Ordu Top.Müfettişi

(Alb.) Recep Vehbi

(Alb.)

1312-Top.22

2. Ordu Menzil Blg.Müft.

(Yb.) Kemal ERGÜDEN

(Tümg.) 1320-P.25

 

2. Ordu Hrk.Ş.Md.

(Yb.) Mehmet Şükrü KOÇAK

(Yb.)

?

2. Ordu Hrk.Ş.Md.Yrd.

(Yzb.) Fevzi MENGÜÇ

(Org.)

?

2. Ordu Per.Ş.Md.

(Bnb.) İshak Avni AKDAĞ

(Org.)

1324-P.11

2. Ordu İsth.Ş.Md.

(Bnb.) Mehmet Sabri BEŞE

(Tümg.)

1323-P.17

2. Ordu İkmal Ş.Md.

(Bnb.) Şevket

?

?

2. Ordu Muhabere Ş.Md.

(Yzb.) Mehmet Hayri VURAL

(Yb.)

?

2. Ordu İstihkam Müfettişi

(Yb.) Hüseyin Nazım DÜŞLÜOĞLU

(Alb.)

?

2. Ordu Sağlık Bşk.

(Alb.) Cemil

?

?

2. Ordu Başeczacısı

(Yb.) Eyüp Sabri BİLGİN

(Tuğg.)

?

2. Ordu Levazım Md.

(Alb.) Ahmet Faik

?

?

2. Ordu Kh.Kur.

(Yzb.) Hasan Yümnü ÜRESİN

(Korg.)

1330-c.P.5

2. Ordu Kh.Kur.

(Yzb.) Ahmet Neşet AKMANLAR

(Korg.)

1328-b.Top.20

2. Ordu Emir Sb.

(Ütğm.) Sadık ATAK

(Alb.)

?

2.  KOLORDU KOMUTANI

(Alb.) Ali Hikmet AYERDEM

(Korg.)

1314-P.16

2. Kor.Kur.Bşk.

(Yb.) İbrahim Rahmi BEKEN

(Tümg.)

1321-P.10

2. Kor.Hrk.Ş.Md.

(Bnb.) Faik SÖZER

(Alb.)

1324-İs.1

2. Kor.İsth.Ş.Md.

(Bnb.) İshak Avni AKDAĞ

(Org.)

1324-P.11

2. Kor.Kh.Sb.

(Yzb.) Neşet AKMANLAR

(Korg.)

?

2. Kor.Top.K.

(Yb.) İsmail Adni AKKAR

(Alb.)

1312-Top.12

Emir Sb.

(Yzb.) Abdüllatif ÖZBEY

(Yb.)

1328-c.P.192

3. KAFKAS TÜMEN KOM.

(Alb.) Mehmet Kâzım ORBAY

(Org.)

1320-Sah.Top.1

3. Kafkas Tüm.Tug.K.

(Alb.) Rıfat

?

1311-b.P.128

3. Kafkas Tüm.Tug.K.

(Alb.) İbrahim

?

?

3. Kafkas Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Faik ÖZTUNÇ

(Tümg.)

1320-P.60

Sv.Bl.K.

(Tğm.) Besim

?

 

7. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Hasan Tahsin BAYSOY

(Alb.)

1312-P.35

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

8. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Atıf ULUSOĞLU

(Tuğb.)

1316-P.54

8. Piyade Alay Kom.Yrd.

(Bnb.) Osman Zeki EYÜBOĞLU

(Alb.)

1315-P.232

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Hasan Basri

(Yb.)

1318-P.416

4.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Fahri AK

(Alb.)

1334-P.263

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Hüseyin ÇAMLICA

(Yb.)

1320-P.405

5.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Sumnü  (Şehit)

(Yzb.)

1332-P.168

7.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet GÜRKAN

(Yzb.)

1330-b.P.47

8.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Arif  (Şehit)

(Yzb.)

1325-P.223

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Emin BAYSAL

(Alb.)

 1321-P.340

11.Bl.K.

Atğm. Mustafa Remzi  (Şehit)

(Atğm.)

P.28103

11.Bl.K.

(Yzb.) Osman Nuri

?

?

11. Piyade Alay Kom.

(Yb.) İsmail Rahmi

(Alb.)

1314-P.264

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Halit

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

(Bnb.) İsmail Hakkı BÖREKÇİOĞLU

(Alb.)

1317-P.138

Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Ali Rıza TOKUŞ

(Yb.)

1318-P.478

3.Bl.K.

(Yzb.) İsmail Hakkı TOLUNAY

(Alb.)

1331-P.418

3. Kafkas Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Şerafettin ÖZER

(Yb.)

1313-Top.25

4. TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Mehmet Sabri ERÇETİN

(Tümg.)

1313-Top.17

4. Tüm.Tug.K.

(Yb.) Mehmet Servet YURDATAPAN

(Alb.)

1307-P.17

4. Tüm.Kur.Bşk..

(Bnb.) Mustafa Fazıl AYKUT

(Tümg.)

1326-P.10

4. Tüm.Kh.Sb.

(Yzb.) Şahap GÜRLER

(Org.)

    1330-c.Top.1

40. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Necip Kadri DEMİRKAZIK

(Tümg.)

1316-P.43

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

(Bnb.) İsmail Hakkı KUT

(Bnb.)

1314-P.504

42. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ahmet Nedim

(Alb.)

1311-c.P.307

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Ütğm.) Şaban

?

?

6.Bl.K.

(Ütğm.) Osman Kâmil

(Yzb.)

1333-P.130

7.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Emin

(Bnb.)

1328-b.P.279

3.P.Tb.K.

?

?

?

58. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Rüştü TANK

(Alb.)

1313-P.186

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

Hüc.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.V.

(Ütğm.) Mehmet Nuri

?

?

2.Bl.K.

(Ütğm.) Rıza  (Şehit)

(Yzb.)

?

4. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Mustafa Nazmi İNAN

(Tümg.)

1320-Top.32

7. TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Abdüllatif Naci ELDENİZ

(Korg.)

1309-P.17

7. Tüm.Tug.K.

(Alb.) Mehmet Kâzım

?

 1310-P.14

7. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Nuri YAMUT

(Org.)

1324-P.27

Baştabip

(Yb.) Kemal Hamdi

?

1322-Tbp.89

Mürettep Süvari Alay K.

(Bnb.) İbrahim

?

?

2. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ali Vehbi AŞAN

(Tuğb.)

1311-c.P.298

2. Piyade Alay Kom.Yrd.

(Bnb.) Recep YAZICIOĞLU

(Alb.)

1314-P.71

1.P.Tb.K.

?

?

?

3.Bl.K.

(Ütğm.) Yusuf

(Yzb.)

1333-P.222

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Tğm.) Abdülkerim Nadir

?

1337-P.253

3.P.Tb.K.

?

?

?

23. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ali Muzaffer ERGÜN

(Tuğg.)

1312-P.38

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Ömer Naim ÜNSALDI

(Alb.)

1319-P.402

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Mevlüt Nüzhet

?

1321-P.257

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

41. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Münir KARAMAN

?

1313-P.66

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

10.Bl.K.

(Ütğm.) Ali Rıza ERKAN

(Yb.)

1336-P.64

12.Bl.K.

(Ütğm.) Selim Sırrı CAN

(Alb.)

1334-P.102

12.Bl.K.

(Yzb.) Abdullah ALAŞAN

(Yb.)

1326-P.251

Hüc.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Ütğm.) Muhittin YARAMAN

(Bnb.)

1331-P.659

7. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Hasan Kâzım ERAK

(Alb.)

 1319-Top.9

3. KOLORDU KOMUTANI

(Alb.) Şükrü Naili GÖKBERK

(Korg.)

1314-P.13

3. Kor.Kur.Bşk.

(Yb.) Hayrullah FİŞEK

(Tümg.)

1320-P.7

3. Kor.Hrk.Ş.Md.

(Bnb.) Hasan Rıfat MATARACI

(Korg.)

1322-P.5

3. Kor.Hrk.Ş.Md.Yrd.

(Yzb.) Ekrem TÜRKER

(Tümg.)  1327-P.24

 

3. Kor.Top.K.

(Yb.) Mehmet Nuri YARKIN

(Tümg.)

1315-Ağ.Top.5

İs.Ş.Md.

(Yzb.) Ahmet Hamdi

(Bnb.)

1331-İs.71

1.  TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Abdurrahman Nafiz GÜRMAN

(Org.)

1319-P.5

1. Tüm.Tug.K.

(Alb.) Talat SÜALP

(Tuğg.)

1313-P.178

1. Tüm .Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Emin ÇINAR

(Tümg.)

1324-P.13

1. Tüm.Hrk.Ş.Md.Yd.

(Ütğm.) Cemal GÜRSEL

(Org.)

1330-N.Top.70

İs.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Remzi AĞAN

(Alb.)

1330-b.İs.41

3. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Salih AVGIN

(Tümg.)

1316-P.62

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Hamdi  (Şehit)

(Yzb.)

1316-P.454

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Ütğm.) Nurettin TUNÇMAN

(Alb.)

1333-P.458

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Zeki VURAL

(Alb.)

1333-P.31

4. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ali Cevat

(Alb.)

1319-P.248

4. Piyade Alay Kom.Yrd.

(Yb.) Fikri ERBUĞ

(Tümg.)

1321-P.54

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

5.Bl.K.

(Yzb.) Fehmi BENGİ

(Alb.)

1330-c.P.4

8.Bl.K.

(Yzb.) Ahmet Memduh TEKEŞ

(Alb.)

1328-b.P.153

3.P.Tb.K.

?

?

?

5. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Hüseyin Hüsnü KARTALTEPE

(Tuğb.)

1313-P.403

5. Piyade Alay Kom.Yrd.

(Bnb.) Hüseyin

(Yb.)

1315-P.93

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Hüseyin Ziver

?

1319-P.298

2.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet

(Bnb.)

1322-P.543

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Mustafa Saffet

?

1312-P.134

3.P.Tb.K.

?

?

?

1. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) Mehmet İzzet

 ?

1316-Top.3

41.  TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Alaeddin KOVAL

(Tümg.)

1319-P.8

41. Tüm.Tug.K.

(Yb.) İsmail Mümtaz AKTAY

(Korg.)

1322-P.1

41. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Osman Nuri SAYIM

(Alb.)

1319-P.88

Sv.Bl.K.

(Yzb.) A. Suphi ERTÜRK

(Alb.)

1331-Sv.9

İs.Bl.K.

(Yzb.) Sıtkı ULUĞ

?

1330-b.İs.69

12. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Hüseyin İhsan BALİ

(Alb.)

1311-P.82

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

4.Bl.K.

(Ütğm.) Tahir Hulki KIRAL

(Alb.)

1333-P.109

3.P.Tb.K.

?

?

?

12.Bl.K.

(Ütğm.) Bahattin UYGUR

(Yzb.)

1333-P.245

16. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Ömer Kiramî TUZ

(Alb.)

1314-P.294

1.P.Tb.K.V.

(Yzb.) İsmail Arif ETİK

(Yb.)

1328-b.P.10

3.Bl.K.V.

(Ütğm.) Şefik  (Şehit)

(Ütğm.)

1336-P.114

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Ömer

?

1320-P.174

3.P.Tb.K.

?

?

?

9.Bl.K.

(Yzb.) Şefik ÖNER

(Alb.)

1330-c.P.69

19. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Süleyman Hulusi ERKONUK (Pala)

?

1314-P.80

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Sami DAYI

(Alb.)

1321-P.251

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Hüseyin Vasıf BÖKE

(Alb.)

1320-P.440

11.Bl.K.

(Yzb.) Hüseyin ÜLGEN

(Alb.)

1331-P.559

41. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) Mustafa Muammer TAYLAN

(Alb.)

1315-Sah.Top.8

41. Tüm.Top.A.Bt.Tk.K.

(Ütğm.) Cevdet SUNAY

(Org.)

1334-N.Top.6

61.  TÜMEN KOMUTANI

(Yb.) Mehmet Salih OMURTAK

(Org.)

1323-P.1

61. Tüm.Tug.K.

(Yb.) Ahmet Şemsettin SALUR

(Tuğb.)

1311-c.P.201

61. Tüm.Kur.Bşk.

(Yzb.) Rüştü AKPİRİM

(Tuğb.)

1323-P.9

Hrk.Ş.Sb.

(Ütğm.) A. Kemalettin GÜVEN

(Alb.)

1335-P.13

159. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Osman Arif ERTÜRK

(Alb.)

1312-P.173

1.P.Tb.K.

(Bnb.) Ali Kara KUYU

(Alb.)

1323-P.374

1.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Şevki TÜTEN

(Yb.)

1329-P.160

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Ahmet Cemil

(Yb.)

1321-1322?

12.Bl.K.

(Ütğm.) Emin GÜNEY

(Alb.)

1334-P.151

174. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Şevki SAVAŞÇI

(Tuğb.)

1315-P.428

1.P.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Mahir

(Yzb.)

1333-P.343

2.P.Tb.K.

?

?

?

6.Bl.K.

(Yzb.) Ali Rıza ATAK

(Yb.)

1330-b.P.99

7.Bl.K.

(Yzb.) Hasan Fehmi ÖZYILDIZ

(Alb.)

1333-P.346

8.Bl.K.

(Ütğm.) Hasan Basri AKGÜN

(Yzb.)

1332-P.419

3.P.Tb.K.

?

?

?

9.Bl.K.

(Ütğm.) Mehmet Fuat

 ?

1334-P.203

3.Bl.K.

(Yzb.) Fikri BAŞARAN

(Alb.)

1331-P.617

12.Bl.K.

?

?

?

190. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet İrfan

(Alb.)

1313-P.288

1.P.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Yzb.) M. Nuri TOGAÇ

(Alb.)

1327-P.182

2.P.Tb.K.

(Yzb.) Salih Semi

(Bnb.)

1331-P.96

7 Bl.K.

(Yzb.) Hüsnü ÇAM

(Bnb.)

1329-P.61

7.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet ENGİN

(Bnb.)

1329-P.16

3.P.Tb.K.

?

?

?

11.Bl.K.

(Yzb.) Süleyman  (Şehit)

(Yzb.)

1328-c.P.114

Hüc.Tb.K.

(Bnb.) Hasan Kâzım

(Yb.)

1313-P.461

1.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Sabri YÜKSEL

(Bnb.)

1333-P.313

61. Tüm.Top.A.K.

(Yb.) Mustafa Kâzım BAKIROĞLU

(Alb.)

1316-Top.7

1.Top.Tb.K.

(Bnb.) Ahmet Selahattin

(Yb.)

1317-Sah.Top.36

Top.Tb.K.

(Bnb.) İbrahim Hakkı

(Yb.)

1327-Sah.Top.23

Bağ.61. A.K.

(Yb.) Hüseyin Vecihi  (Şehit)

(Yb.)

1314-P.53

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

(Bnb.) Cemil

?

1319-P.442

3.P.Tb.K.

(Yzb.) Cemil

(Bnb.)

1319-P.442

10.Bl.K.

(Tğm.) Mehmet Nedim ERUTKU

(Bnb.)

1337-P.331

11.Bl.K.V.

(Ütğm.) Mehmet Fahri  (Şehit)

(Ütğm.)

P.10447

6. KOLORDU KOMUTANI

(Tümg.) Kâzım İNANÇ

(Korg.)

1315-P.29

6. Kor.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mehmet Nihat KİRİZMAN

(Yb.)

1321-P.6

6. Kor.Hrk.Ş.Md.

(Bnb.) Mustafa Kemal GÖKÇE

(Tümg.) 1325-P.354

 

6. Kor.Top.K.

(Yb.) Rasim AKTUĞ

(Korg.)

?

6. Kor.Mk.Tüf.K.

(Yb.) Muhiddin

?

?

16. TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Aşir ATLI                   

(Tümg.)            

1319-P.23

16. Tüm.Tug.K.

(Alb.) Ali Rıza BARLAS

?

1304-P.29

16. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) İsmail Hakkı OKDAY

(Yb.)

1318-Sv.15

16. Tüm.Hrk.Ş.Md.

(Yzb.) Şevket PASİN

(Tümg.)

1328-e.Top.20

16. Tüm.Kurmayı

(Yzb.) Hasan Fehmi SÜERDEM

(Bnb.)

?

16. Tüm.Kurmayı

(Yzb.) Ekrem ATESEL

(Tuğg.)

1330-Top.6

Baştabip

(Yb.) Ahmet Haşim

?

1322-Tbp.21

Başveteriner

(Yb.) Mustafa Tevfik

?

1318-Vet.9

İs.Bl.K.

(Yzb.) Celalettin SORGUNÇ

(Tümg.) 1330-b.İs.39

 

43. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Hayri

(Alb.)

1311-c.P.141

1.P.Tb.K.

?

?

?

1.Bl.K.

(Yzb.) Halit

(Bnb.)

1324-P.329

2.Bl.K.

(Yzb.) Şükrü ÖZKURT

 ?

1323-P.218

2.P.Tb.K.

?

?

?

2.Bl.K.

(Yzb.) Cemil YAZICIOĞLU

(Bnb.)

1324-P.256

3.P.Tb.K.

?

?

?

44. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Mehmet Veysi GAZİOĞLU

(Alb.)

1314-P.196

44. Piyade Alay Kom.Yrd.

(Bnb.) Mustafa Nuri

?

1319-P.118

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

3/9.Bl.K.

(Yzb.) Hasan Basri TÜMER

?

1328-b.P.224

64. Piyade Alay Kom.

(Yb.) İsmail Hakkı ULUÇINAR

(Tuğb.)

1311-P.86

1.P.Tb.K.

?

?

?

1/4.Bl.K.

(Yzb.) Muharrem  (Şehit)

(Yzb.)

1331-P.41

2.P.Tb.K.

?

?

?

7.Bl.K.

(Yzb.) Mehmet Remzi

?

1328-b.P.172

3.P.Tb.K.

(Bnb.) Hayri

?

1317-P.345

9 Bl.K.

(Yzb.) Hacı Ahmet Fevzi  (Şehit)

(Yzb.)

1319-P.188

12.Bl.K.

(Ütğm.) Ahmet Ziya ALPDOĞAN

(Alb.)

 1332-P.332

Hüc.Tb.K.

(Yzb.) M. Asım ÖZEL

(Yb.)

1325-P.275

16. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Ali Necdet TAN

(Alb.)

1324-Top.13

17.  TÜMEN KOMUTANI

(Alb.) Hüseyin Nurettin ÖZSU

(Tümg.)

1313-P.256

17. Tüm.Tug.K.

(Alb.) İsmail Rüştü ALAGÜR

?

1309-P.124

17. Tüm.Kur.Bşk.

(Bnb.) Mahmut Celâlettin

?

1318-P.283

17. Tüm.Lv.Bşk.

(Bnb.) Ali Galip

?

P.?

62. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Hasan Faik ALSAÇ

(Alb.)

1318-P.71

1.P.Tb.K.

?

 

?

1.Bl.K.

(Yzb.) İsmail ÖZGEN

(Alb.)

1324-P.177

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

?

?

63. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Abdülgani ERGANİ

 -

1310-P.11

63. Piyade Alay Kom.

(Bnb.) Ali Asım BARUT

(Alb.)

1314-P.370

1.P.Tb.K.

(Yzb.) Ali Asım BARUT

(Alb.)

1314-P.370

2.P.Tb.K.

(Bnb.) İsmail Hakkı ARAT

(Bnb.)

 1317-P.395

6.Bl.K.

(Yzb.) Nurettin

(Bnb.)

1325-P.249

3.P.Tb.K.

?

?

?

47. Piyade Alay Kom.

(Yb.) Giresunlu Topal Osman Ağa

(Milis Yb.) P.342

 

1.P.Tb.K.

?

?

?

2.P.Tb.K.

?

?

?

3.P.Tb.K.

?

 

?

12.Bl.K.

(Yzb.) Fehmi TÜRESEL

(Korg.)

?

Hüc.Tb.K.

?

?

?

17. Tüm.Top.A.K.

(Bnb.) Mehmet Atâ TOPÇUOĞLU

(Tuğb.)

1320-Top.15

İznik Bölge Komutanı

(Yb.) Hüsnü

?

?

Yalova Bölge Komutanı

(Yb.) İsmail Hakkı

?

?

Üst birliği belirlenemeyen subaylarımız:

4.Tümende Tb.K.

(Yzb.) Yusuf İzzet ÇALDEMİR

(Alb.)

1325-P.192

Gnkur/Batı Cep.İsth.Ş.

(Bnb.) Baki VANDEMİR

(Korg.)

1324-Sv.3

Alaşehir Nokta K.

(Bnb.) Osman Kâzım

?

P.?

Savran Nokta K.

(Bnb.) Mehmet Emin

?

P.?

1. Merkep Katar K.

(Yzb.) Abdülkadir

?

P.?

Manisa Nokta K.

(Yzb.) Nevzat

?

P.?

Dinar Nokta K.

(Yzb.) Muhittin

?

P.?

Sarayköy Nokta K.

(Yzb.) Mehmet Ali

?

P.?

Elvanlar Nokta K.

(Bnb.) Salih

Sv.

?

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakça

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., Ankara 2003.

Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt.1,2,3, Gnkur. Basımevi, Ankara 2009.

Cepheden Meclise, Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999.

Mustafa Kemal Atatürk,. Nutuk(1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yay.,Ankara 1997.

Nusret Baycan, Türk İstiklâl Harbin'de Şehit Düşen Subaylar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: IV/ Temmuz 1988 / Sayı: 12.

Nusret Baycan, Türk İstiklâl Harbin'de Terfi veya Takdirname ile Taltif Edilen Subaylar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: IX / Kasım 1992 / Sayı: 25.

Nusret Baycan, Büyük Taarruz'da Komuta Kademelerinde Görev Alanlarla Üst Düzey Karargâh Subayları, TTK Basımevi, Ankara 1993.

İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, TTK Yayınlar, Ankara 1993.

İzzettin Çalışlar,  İstiklâl Harbi Hatıraları 5. Ks.,Sakarya'dan İzmir' e Kadar 1. Kolordu, Gnkur. Basımevi, Ankara 2007.

Serpil Sürmeli, “Yüzbaşı Mustafa Nazım (Evren) Bey’in Hatıralarında II. İnönü Savaşı ve 5. Kafkas Tümeni ile Dört Gün.” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 47, Bahar 2011.

TBMM Zabıt Cerideleri 10.03.1921, 20.09.1922, 14.08.1923, 26.09.1923, 02.01.1924, 22.05.1926 Tarihli TBMM Tutanakları.

TBMM Milletvekilleri Albümü (1920-2010) cilt.1,4, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.

Türk İstiklâl Harbi'ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Gnkur. Basımevi, Ankara 1989.

Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri cilt.1,2, Gnkur. Basımevi, Ankara 2010.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 3, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri (09 Kasım 1920-15 Nisan 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1974

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2, kısım 4, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (15 Mayıs 1921-25 Temmuz 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1974.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 5, kitap.1, Sakarya Meydan Muharebesinin Başlangıç Dönemindeki Olaylar ve Harekât (25 Temmuz - 22 Ağustos 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt 2,kısım 5, kitap.2, Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 18 Eylül 1921) ve Sonraki Harekât (14 Eylül - 10 Ekim 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1973.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 1 Büyük Taarruz' a Hazırlık ve Büyük Taarruz (10 Ekim 1921 - 31 Temmuz 1922), Gnkur. Basımevi, Ankara 1994.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 2 Büyük Taarruz (01-31 Ağustos 1921), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 3 Büyük Taarruz' da Takip Harekâtı (31 Ağustos-18 Eylül 1922), Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.2, Kısım 6, Kitap 4 İstiklâl Harbinin Son Safhası, Gnkur. Basımevi, Ankara 1995.

Türk İstiklâl Harbi cilt.5, Deniz Cephesi Hava Harekatı, Gnkur. Basımevi, Ankara 1964.

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi, cilt.7, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-02 Kasım 1923), Gnkur. Basımevi, Ankara 1975.

Uğur Üçüncü- Sadık Sarısaman Arşiv Belgelerine Göre Büyük Taarruz Tarih Okulu Dergisi (TOD) Mart 2016, Yıl 9, Sayı XXV, ss. 269-310.

www.geliboluyuanlamak.com

www.canakkaleaynalıpazar.com

www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr

https://www.dumlupinardandumlupinara.org.tr/biyografiler-2/

www.bakisarısakal.com/9eylul.pdf

kaynakca.hacettepe.edu.tr

https://www.tsk.tr

DİĞER MAKALELER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun