Hakkımızda

new-logo

Her oluş hali bir ihtiyaç sebebiyle meydana gelir. Gelişen teknoloji neticesinde insanlar bilgiyi internet üzerinden aramaya yönelmiş ve bir web portalı açmanın kolaylığı ile basit denebilecek birçok kaynaksız tarihi bilgi-efsane ortaya çıkmıştır. Beyaz Tarih tam da bu sorun üzerine bir nebze olsun tarih alanında hakikati ifade edebilen ve tartışma ortamlarının sağlandığı bir platform olarak kuruldu. Türkiye’deki tarih yayınları hakkı teslim edilecek şekilde matbu alanda varlığını sürdürmektedir. Birçok akademik derginin yanında popüler dergiler bu görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Basılı yayın okuma alışkanlığının düşük olması ve bu yayınların genellikle raflara terk edilmesi yazılan ama okunmayan yazılar dünyasını oluşturdu. İnsanların internet üzerinden tarihi bilgilere her an ulaşabilme ihtiyaçları belirdiği için matbu yayımlardan ziyade elektronik ortamda hakikati anlatan süreli tarih platformu ihtiyacı bir süredir ciddi olarak ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyac nedeniyledir ki ilk defa internet üzerinden bilimsel verilere dayalı ve okuyucuyu bilimselliğin sıkıcı üslubundan kurtararak yayın yapan beyaztarih.com, 2015 Nisan ayında yayın hayatına başladı. Güçlü yazar kadrosu ile tarihi gerçekleri ideolojiler altına sığınmadan ve  “gerçekte ne oldu” gibi muğlak bir sorunun peşinde koşarak yayın yapmak beyaztarih.com’un yayın ilkesidir ve öyle kalacaktır.

Beyaz Tarih ve Tarih

Gerçekleri ortaya çıkarıyoruz gibi iddialı kelimeler tarih mesleği için içi doldurulamayan ifadelerdir. Nitekim tarihte bir doğru yada bir yanlış yoktur. Olayların sebep sonuçlarını analiz ederken sürekli yapılan yanlışlardan biri olarak neden-sonuç ilişkisinde okumak da bir hakikat sunmaz aslında. Çünkü her olayın bir nedeni ve bir sonucu yoktur. Tarihi yapan ve yazan da nihayetinde beşerdir. Ve bu çok katmanlı 'yaratık' elinden yapılan ve yazılan tarih için çok yönlü analizler yapmak ve perspektifi her zaman farklı tutmak gerekir. Beyaz Tarih doğru ve hakikati sunar iddiasında da değiliz. Burada hakikat ve doğrunun ne olduğu gibi sorular ile karşılaşmak ve bunları anlamlandırmak gerekiyor. Beyaz Tarih'in iddialı olduğu alan; yazıları okunsun diye yapılan kelime oyunları ve ideolojilerin olmamasıdır. Aynı zamanda ilmi metodolojiye sadık kalınacağıdır. Burada her fikirdeki akademisyenin yazılarını okuyabilir münazara şeklinde yapılan tartışmalara şahit olabilirsiniz. Unutmayın! Tarih'te tek doğru yoktur. Tarihçinin geçmiş zamandan kalan bilgi-belge-materyaller üzerinde yaptığı yolculukların tarih okuyucusuna anlatılması vardır.

Saygılarımızla
Beyaz Tarih

 
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun