Tanpınar'ın Beş Şehrinden Günümüze

Tanpınar'ın Beş Şehrinden Günümüze

‘Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek kişilikler projesi’ hayata geçiyor.

BEYAZ TARİH / HABER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirilen ‘Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi’nin tanıtımı, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Şehir ve insan olmak üzere iki koldan yürütülmesi planlanan projeyle Bakanlık, yitip giden ve beton yığınlarına teslim olurken kişiliklerini kaybeden şehirler ile yarını yaşarken dünü ve özünü unutan nesillerin yeniden bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Proje, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserine atıfta bulunularak beş şehir ve beş kişi üzerinden kurgulanıyor. 

Etkinlikler için belirlenen ilk beş şehir de yine Ahmet Hamdi Tanpınar’ın beş şehri: İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Erzurum.

Değerlerine Sahip Çıkan Çağdaş Bir Gençlik, Ruhunu Yeniden Kazanan Şehirler

Kültürel birikim ve mukaddes değerlerimizle gençler arasında bir köprü oluşturmayı gaye edinen proje kapsamında, gençlere kültür kaynaklarımız, kültürün temsil ve tanıtımında önemli roller almış örnek kişiler tanıtılacak.

Birinci aşama için belirlenen ilk beş örnek isim; hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzehhip Ahmed Süheyl Ünver, hukukçu, fikir ve siyaset adamı Ali Fuad Başgil,  mimar-mühendis ve mimarlık tarihi araştırmacısı Ekrem Hakkı Ayverdi, fikir-dava adamı, yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu ile muallim, şair, müellif, mütefekkir ve mutasavvıf Mahir İz.

Proje kapsamında hazırlanan ‘Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli’ isimli kitapta da, projenin birinci aşaması için belirlenen bu örnek şahsiyetlere ilişkin, büyük ölçüde daha önce yayımlanmış yazılar, mektuplar, fotoğraflar ve çeşitli görseller yer alıyor.

Çalışma ile ayrıca; tarihi dokusunu ve ruhunu kaybetmemiş, geçmişteki izleri silinmemiş, yüksek binaların altında ezilmemiş, yaşayanlarını yormayan kimlikli şehirleri ön plana çıkarıp güzelliklerini vurgulayarak, diğer şehirlerin bu konuda teşvik edilmesi hedefleniyor.

Etkinlikler kapsamında kitaplar, tanıtım filmleri ve materyaller hazırlanacak, özellikle Anadolu’da paneller, sempozyumlar, konferanslar ve sergiler düzenlenecek, şehir anketleri ve araştırmalar yapılacak.

 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun