II. Abdülhamit Han'ın verdiği Beylik Sancağı nesilden nesille el değişiyor

II. Abdülhamit Han'ın verdiği Beylik Sancağı nesilden nesille el değişiyor

II. Abdülhamit Han tarafından 1882 yılında Bahçecik köyü halkından olan Karakeçili Yörük Beyi Hacı Kara Ali oğlu Hacı Mehmet Bey'e gönderilen Beylik Sancağı, Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesinde sergileniyor.

BEYAZ TARİH / HABER

Beylik Sancağı hakkında bilgi veren Bahçecik Köyü Muhtarı Recep Gündüz, sancağın Abdülhamit zamanından beri nesilden nesille el değiştirdiğini söyledi. Sancağın sereni ve aleminin Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesinde sergilendiğini, orijinalin bir kopyasının da torunu Cem Gündüz’ün himayesinde olduğunu anlatan muhtar Gündüz, “Bu sancak, köyümüz halkından olan Karakeçili Yörük beyi Hacı Kara Ali oğlu Hacı Mehmet Bey'e gönderilmiştir. Ondan Hacı Nuri Bey'e geçiyor. Hacı Nuri Bey 32 yaşında iken İstiklal Savaşı'nda şehit düşüyor. Sancak bu kez oğlu Mehmet Bey'e teslim ediliyor. Daha sonra bundan da oğlu Hacı Nuri Bey'e intikal ediyor. Şimdi sancak torunlarından Cem Gündüz'ün koruması altında. Anlayacağınız sancak Abdülhamit zamanından beri nesilden nesille el değiştiriyor. Sancağın sereni ve alemi Söğüt Müzesi'nde bulunuyor. Kurtuluş Savaşı sırasında, 1921-1922 yılında Yunan askerleri Bursa tarafından Bahçecik Köyü'ne yaklaşınca, atalarımız Eskişehir'e doğru hareket etmiş. Bu göç esnasında Koca Ninem bu değerli hatırayı koynunda saklamış. Savaştan sonra köye geri getirmiş. Yunan askerleri sancağın teslim edilmesini istemiş ve bu uğurda Hacı Nuri Bey İstiklal Harbinde 32 yaşında şehit olmuştur. Aslı Ankara’da ‘Milli Kütüphane ’de bulunan, Hicri 1321 (1905)'de Maarif Nezareti’nin izniyle İstanbul’da Tahir Bey Matbaası’nda hazırlanıp basılan, yazarı belirsiz 22 sayfalı “Karakeçili Aşireti” adlı bir kitapçıkta geçen bilgiler yazılanları doğrular niteliktedir” dedi.

“ II. Abdülhamit Han zamanında Hüdavendigar vilayetinde yaşayan Karakeçililerden bir süvari birliği oluşturuluyor”

Bahçecik Köyü Muhtarı Gündüz, II. Abdülhamit Han zamanında Hüdavendigar vilayetinde yaşayan Karakeçililerden bir süvari birliği oluşturduğunu anlatarak, “Bahçecikli Karakeçili reisi Hacı Mehmet Bey'den de 30 süvari temin etmesi istenmiş ve bu istek yerine getirilmiştir. Bu süvari alayı o dönemde ve daha sonra da Kurtuluş Savaşı'nda birçok cephede savaşlara katılmıştır. Köy, 1900'lü yılların başlarında 18 hane 86 nüfusa sahiptir. Ertuğrul Gazi Sancağına bağlıdır. Köy halkı Karakeçili oymağının Karabakılı Cemaati'ndendir. Osmanlı padişahları; bu ülkenin iyi yönetilmesi için, halk tarafından sevilen sayılan kişilere birtakım yetkiler tanırdı. Bunlar bulundukları yörede huzuru sağlamak, halkın geçimini gözetmek, üst yönetime yardımcı olmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak gibi görevler yaparlardı. Bu gibi kimselerin tanınması için bunlara bir belge ile birlikte sancak gönderilirdi. Buna 'Bey Sancağı' denilirdi. Gündüz ailesi işte böyle bir sancağa sahiptir. Yetki alanı Yenişehir, İnegöl ve Domaniç dolaylarını kapsıyordu. Bu yetkiye sahip çevrede 7 bey bulunuyordu. 1882 yılında bugüne dedelerimiz Sancak Beyi ile birlikte Ertuğrul Gazi türbesinin etrafında düzenlenen 'pilav günü’ne bu sancakla birlikte katılırlarmış. Masraflar 'bey' tarafından karşılanırmış. Bu törenler zamanla Yörük bayramına dönüşmüştür. Bu yıl da yine atamız Ertuğrul Gazi’nin kabrini ziyaret edip dualarımızı yaptık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin” dedi. 

Kaynak: İHA

 
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun