Ahilik Geleneğini Taksiciler Yaşatacak

Ahilik Geleneğini Taksiciler Yaşatacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) hazırladığı proje kapsamında İstanbul'daki taksiciler artık işe başlamadan önce Ahilik Duasını edecekler ve mesaiye bu şekilde başlayacaklar.

BEYAZ TARİH / HABER SERVİSİ

İTEO'nun aldığı bu proje kararı ile Ahilik geleneğinde bulunan duanın bereketi arttıracağı düşünülüyor. Proje ile aynı zamanda tarihimizdeki en güzel örneklerden biri olan nesilden nesile aktarılan geleneklerin yaşatılması da öngörülüyor. İTEO tarafından yapılan açıklamaya göre Ahilik'in ruhu bu şekilde canlandırılacak. 

Tüm taksi duraklarına asılan Ahilik Duası her sabah okunacak, ancak o anda durakta bulunmayan taksiciler için anlaşmalı radyo kanallarından dua dinlenebilecek.

Ahilik Kültürünü Hatırlayalım

Göçebe Türklerin Anadolu'da, Anadolu'nun yeni bir kültürel oluşuma girilmesi sürecinde Ermeni ve Rumlar ile rekabetin geliştirilmesi amacıyla Ahi Evran tarafından teşkilatlanma ve şubeleşme sürecini tamamlayan Ahilik ilk olarak Kayseri'de hayata geçti. Yapılan araştırmalara göre Arap kültüründeki Fütüvvet Teşkilatından esinlenerek aldığı eğitim ile 1205 yılında Anadolu'ya gelen Ahi Evran böyle bir yapılanmanın gerekliliği içerisinde çalışmalara başladı. 

Ahilik Teşkilatı ile Anadolu'da Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçti ve Anadolu'nun kendisinden önceki sakinleri ile rekabet edebilme kavuştular. Bununla birlikte Anadolu'nun farklı şehirlerine yayılan şubeleri ile ticaret, sanat ve zanaatte dini ve ahlaki değerler korundu ve kuşaktan kuşağa ortak değerlerin aktarılmasına vesile oldu. 

Ahiliğin 7 kuralı

Ahi olmak ve peştemal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye olmak isteyenlerden yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenmektedir:

Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak

Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak

Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak

Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak

Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmak

Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak

Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak

Kafirler, çevresinde iyi tanınmayanlar, kötü söz getirebileceği düşünülenler, zina ettiği ispatlananlar, katiller, (kasaplar), hırsızlar, dellallar, vergi memurları, vurguncular örgüte katılamaz.

Kadınlar, Ahiliğin "kadınlar kolu" olan Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) Teşkilatı'na katılmışlardır.

Ahilik Duası 

Allah’ım!

Bizi yanlıştan uzak eyle, başkalarına el açtırma, senin emrine karşı gelmekten muhafaza eyle, bizleri doğru yoldan ayırma. Dünya ve ahirette güzel sona ulaştır bizleri Ya Rabbi!

Bizleri ayrılıklara düşürme, gösteriş için dindarlık etmekten koru,

Ey kalplerin sahibi Yüce Hakk! Sen bizi doğru yola ilet, o doğru yol ki, senin iyilik ettiğin kimselerin yoludur. Bizi dergâhında bağışla, şüphesiz bağışlayan sensin.

Ya Rabbi!

Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan, kul hakkı yemekten muhafaza eyle!

Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık ve görünür görünmez afetlerden koru! Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, sevgi ve barışta yaşamayı, nasip eyle yüce Rabbim!

Ey Allah’ım!

Sen, bizleri israftan, cimrilikten, acizlikten tembellikten, ahlaksızlık yapanlardan değil, güvenilir kimselerden eyle Ya Rabbi!

Ey Kâinata yön veren yüce Rabbimiz!

Milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, dirlik ve düzen bahşeyle!

Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara eda nasip eyle ya Rabbi!

Bizleri Ehl-i Beyt yolundan ayırma...

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
DİĞER HABERLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun