Abdülbaki Gölpınarlı'nın Eşsiz Ansiklopedisi Yayına Hazırlanıyor

Abdülbaki Gölpınarlı'nın Eşsiz Ansiklopedisi Yayına Hazırlanıyor

1982'de vefat eden, kültür camiamızın mihenk taşlarından olan şarkiyat alimi merhum Abdülbaki Gölpınarlı'nın 1949'da tamamlamış olduğu ve iki bin maddeden oluşan ''Şark Edebiyatı Ansiklopedisi'' kaleme alınışından 66 yıl sonra, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri tarafından yayınlanacaktır.

BEYAZ TARİH / HABER SERVİSİ

 

''Doğubilimi'' anlamına da gelen ''Şarkiyat'' sahasının en önemli alimlerinden olan ve 1982 yılında aramızdan ayrılan merhum Abdülbaki Gölpınarlı, arında konu olarak alanında hala temel kaynak olan yüzden fazla eserin yanında yayımlanmamış  eserler de bıraktı ve bunlardan biri, binlerce sayfalık hacme sahip olan ''Şark Edebiyatı Ansiklopedisi'' idi. 1949 yılında tamamlanan ancak bir türlü basılamayan, müsveddeleri 33 yıl boyunca Abdülbaki Gölpınarlı'da ve bir o kadar zaman da tarihçi yazar Murat Bardakçı'da duran ansiklopedi önümüzdeki aylarda yayınlanacak  ve edebiyat camiamızda meraklıları ve bilimsel çalışma yapanlar için güzide bir eser olacaktır. 

 

Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir ?

 

Asıl adı Mustafa İzzet Baki olan edebiyat tarihçisi ve şarkiyat alimi Gölpınarlı,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okutmanlığı yaptı. Doktorasını tamamladıktan sonra aynı fakültede Metinler Şerhi okuttu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi. 1945’te Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla tutuklandı; 10 ay hapis yattıktan sonra beraat etti ve yeniden görevine döndü. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Adını 1931’de yayımladığı Melâmilik ve Melâmiler adlı eseriyle duyuran Gölpınarlı, Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda bilimsel makale yayımladı. İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi’nin çeşitli maddelerini yazdı. Divan edebiyatını eleştirel olmaktan ziyade ideolojik bir yaklaşımla değerlendirdiği ileri sürülen Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945) adlı kitabıyla büyük tartışmalara yol açan Gölpınarlı ardında büyük bir külliyat ve kıymetli çalışmalar bıraktı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun