Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk-İslam Devletleri Dosyası

5 Makale 0 Resimlerle Tarih 0 Sorularla Tarih 1 Röportajlar 0 Haber
Türklerin İslamiyetle tanışması ve bu yeni dine girmesi ile ilk Türk-İslam devletleri çok konuşulan ve bir o kadar da ihtilaf içeren konular olarak çözülmeyi bekliyor. Türklerin İslamiyeti kabulü meselesi akademik çevrelerde kısmen aşılmış olsa da popüler söylemin yoğun olduğu mecralarda kılıç zoru ve imana gelme seçenekleri arasında gidip geliyor. Aslında iki seçenek de gerçeği ifade etmiyor. Türklerin tam İslamlaşması yüzyılları aşan bir süreç. Farklı coğrafyalara dağılmış Türklerin Arap kılıcıyla İslam'a geçtiği söylemi dünyanın farklı yerlerine dağılmış Türk unsurunu bir kaba sığdırıp zorla din değiştiler algısını yaratıyor. Dosya konumuzda Arap kılıcını görmeden İslam'ı seçen Türk topluluklarından da bahsettik. Bu tek başına bu söylemleri dışarıda bırakmamıza sebeptir. Türklerin İslam serüvenini her türlü ideolojilerden arınarak okumak için dosyaya buyurun;
YAYINLAR
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun