Karanlık Orta Çağ Kavramını Yeniden Düşünmek

5 Makale 0 Resimlerle Tarih 0 Sorularla Tarih 1 Röportajlar 0 Haber
Orta Çağ Avrupa’sı denilince, yaşanan kötü olayları ve kilisenin insanlar üzerindeki etkisini içeren bir tablo belirir gözümüzde. Soyluların hizmetindeki serfler, savunduğu düşüncelerden dolayı yargılananlar, masum olduğu halde ölüme mahkum edilenler, ölümcül hastalıkların pençesinde kıvrananlar akla gelir. Hatta günümüzde karşılaştığımız ve bu çağa ait olamayacağını düşündüğümüz olayları dahi “Bu ancak Orta Çağ’da olabilirdi!” şeklinde ifade ederiz. Fakat düşünülenin aksine, Orta Çağ sadece bunlardan mı ibarettir? Diğer bir deyişle Orta Çağ gerçekten de “karanlık” bir dönem miydi? Bu sorulara farklı bir perspektiften bakmak ve Orta Çağ Avrupası’nı daha iyi anlamak adına hazırladığımız “Karanlık Orta Çağ Kavramını Yeniden Düşünmek” adlı dosyamızı ilginize sunuyoruz. Editör: Murat Çaylı
YAYINLAR
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun