Çanakkale 1915 Dosyası

4 Makale 0 Resimlerle Tarih 0 Sorularla Tarih 0 Röportajlar 0 Haber
Türk ve dünya tarihi için önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı gerek Birinci Dünya Savaşı'nın seyrine yaptığı etki nedeniyle, gerekse de Türk halkının ortaya koyduğu büyük iradeyle toplumsal hafızamıza işleyen önemli bir hadise olarak cereyan etti. Farklı boyutlarıyla irdelenmesi, anlaşılması ve araştırılması gereken bu mühim savaş sosyolojik, psikolojik, askeri vb. birçok etkenle iç içe geçtiği gibi savaşın asli unsurlarından olan sevk ve idaresi de zafere giden yolun taşlarını döşemede yardımcı oldu. Birçok değişkenin etkili olduğu ve savaşın seyri içerisinde birçok planın gerçekleştiği, sonuçları itibariyle tarihe yaptığı etki kadar toprağı kanla sulayan bir savaş olması hasebiyle de hafızalarda yer edindi. Yaşandığı dönemde ve sonrasında dünyadaki gözlerin ve kulakların üzerinde olduğu Çanakkale Savaşı’nı kazanılan zaferin 104. Yılında farklı yönleriyle anlamak, anlatmak ve yeniden anmak adına hazırladığımız “Çanakkale 1915” dosyamızın faydalı olmasını temenni eder, bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz. Dosya Editörü: Ahmet Yurttakal
YAYINLAR
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun