Zerdüşt

Zerdüşt
  • Önem : Zerdüştlük inancının kurucusu
  • Doğum Yeri : İran
  • Doğum Tarihi : MÖ 628?
  • Ölüm : MÖ 549?

Öğretisi Asya kültürü ve dünya dinleri üzerinde büyük bir etki yapan Zerdüşt’ün hayatına dair az bilgi bulunmaktadır. Düşünceleri kıtalarca yayılan bir kişinin doğduğu yüzyılın dahi tartışılması hakkındaki bilgi kısıtlılığının göstergesidir. MÖ 628 yılında muhtemelen bugün İran sınırları içerisinde kalan bir yerde doğduğu tahmin edilmektedir. Yerel bir tapınakta rahip olarak yetiştirilmiştir. Mitolojide görüşlerini kabul ettirmek için mücadele eden ileri görüşlü bir din adamı olarak tanıtılan Zerdüşt en sonunda fikirleriyle üstün geldi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen yirmili yaşlarda evden ayrıldı. Bundan sonraki on yılını “iyi din” olarak adlandırdığı inancın ortaya çıkmasıyla son bulacak olan ruhsal bir yolculuk yaparak geçirdi. Uzunca bir süre başarı elde edemese de Bactrian Kralı’nın hasta olan atını tedavi edince talihi döndü. Kralın Zertdüştlüğü benimsemesi üzerine inanç hızla yayıldı.

Günümüzde İran, Hindistan ve Çin’i kapsayan çok geniş bir alanda yaklaşık 2 bin yıl boyunca hakim olan Zerdüştlük, özellikle Zerdüşt’ün ölümünün ardından hızla yayıldı ve Pers İmparatorluğu’nun hakim inancı haline geldi. Zerdüştlüğü tanrısı olan Ahura Mazda, üstün bir güç ve ruhların nihai yargıcıdır. Zerdüştler iyi ile kötünün birbirinden ayrılacağı ölümden sonraki hayata inanırlar. Tek tanrı inancının altını çizmesi ve ölümüm ardından gerçekleşecek nihai bir yargılama düşüncesi ile Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarının öncülü konumundadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun