Yusuf Akçura

Yusuf Akçura
  • Doğum : 1876
  • Ölüm : 1935
  • Meslek : Gazeteci, Tarihçi

Yusuf Akçura, Türkçü fikirleri savunan gazeteci ve tarihçi.Rusya'da doğup İstanbul'a göç etti.Askeri talebeyken Jön Türk hareketinde yer aldığı için Libya'ya sürgün edildi.Fransa'ya kaçarak, İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı.Yurtdışında çıkan Osmanlı gazetelerine makaleler yazdı.1908'de İstanbul'da diğer Türkçü aydınlarla birlikte Türk Yurdu dergisini yayımladı.Milliyetçi Türk Ocağı cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı.Ayrıca Darülfünun'da Türk tarihi dersleri verdi.I.Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu hareketine katıldı ve TBMM'ye seçildi.1932-1935 yılları arasında Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığını yaptı.Bir Türkçü olarak Osmanlıcılığın ve İslamcılığın İmparatorluğu ayakta tutmaya yetmeyeceği görüşünü savunmaktaydı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Nuri Yüce, Yusuf Akçıura, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1989, cilt.2, sf.228-229

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun