Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna
  • Meslek : Tarihçi, yazar, Türk mûsikisi uzmanı
  • Doğum : 1930 - İstanbul
  • Ölüm : 9 Şubat 2012 - Ankara
  • Başlıca Eserleri : 1402 Ankara Muharebesi, Bayezid ile Timur’un Ölümü ve Fetret Devri, Türk Mûsikisi Lûgatı, Dünya Tarihi, Türkiye Ansiklopedisi, Türkiye Tarihi, Vilâyetlerimizin Tarihi, Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri, Türk Tarihinden Yapraklar, Resimlerle 93 Harbi

Tarih ve müzik alanında zengin çalışmalarıyla ve yazdığı eserleriyle tanınan Yılmaz Öztuna, ilköğreniminin ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Beyoğlu İstiklâl Lisesi’nde eğitim aldı. Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’na başladı fakat burayı bitirmedi. Paris’te yaşadığı yıllarda Avrupa hânedanlarının şeceresi ve Avrupa tarihiyle ilgilendi. Yurda döndükten sonra İstanbul Ansiklopedisi, İslâm-Türk Ansiklopedisi ve Mûsiki Mecmuası’nda çalıştı. Hayat müessesesinde ilmî danışman, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü oldu. Hayat Tarih Mecmuası’nı uzun bir süre yönetti. 1969’da siyasete atılan Öztuna tarih alanındaki ünü ve basında yeni bir renk getiren yorumlarıyla Adalet Partisi’nin ilgisini çekti. 1969’da Konya’dan milletvekili seçildi. Partide “yeminliler” denen grubun üyesi olarak tanınan Öztuna’nın siyasi yaşamı 1980’den sonra Milliyetçi Demokrasi Partisi’nde devam etti. Millî Güvenlik Konseyi tarafından adaylığı veto edilince buradan istifa etti. TRT’nin çeşitli kurullarında üyelik yaptı, Kültür Bakanlığı başmüşavirliğinde bulundu. Türk Mûsikisi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Klasik Türk Mûsikisi Korosu’nun kurucu yönetim kurulu üyeliği, Yay-Kur Osmanlı siyasî ve medeniyet tarihi öğretim üyeliği, Millî Eğitim ve Kültür bakanlıklarının pek çok kurulunda üyelik ve başkanlık yaptı.

Tarihe olan ilgisine ek olarak bestekârlık ve şairlik gibi yeteneklere sahip olan Öztuna, ayrıca Klasik Türk mûsikisi sahasında bilgisi ve yayınları ile tanınıyordu. Yazarlık deneyimi Paris’e gitmeden önce başlayan Öztuna çocukken Ankara Muharebesi hakkında yazdığı eseriyle öne çıktı. Türk mûsikisi üzerine yazdığı yazılar ile Sadeddin Arel’in dikkatini çekti.  Türk Mûsikisi Lûgatı’nı parça parça neşretti. Paris ve çevresinde yaşayan Osmanlı hânedanı mensuplarıyla yakın dostluk kurdu. I. Dünya Savaşı’nda yedek subay olan babası Muhittin Öztuna ve dostlarından, imparatorluğun son yıllarını canlı şahitlerinden dinledi. Bu alan hakkında okumalar yaptı. Mehmed Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan gibi isimlere olan yakınlığı dolayısıyla edebiyat tarihine yöneldi. Türk milliyetçiliği hakkındaki görüşleri Yahya Kemal’in görüşlerine yakındır. Farklı ve akıcı bir üslûbu sahip olan Öztuna’nın eserlerinin okunmasını kolaylaştıran üslûbudur. Türk Ansiklopedisi’nde genel yayın müdürü olarak çalışan Öztuna’nın çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Kendisine Türkiye Millî Kültür Vakfı tarafından şeref armağanı verildi. 1998’den itibaren Türkiye gazetesi başyazarlığı yaptı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ortaylı, İlber, Yılmaz Öztuna, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, Cilt: EK-2, sf: 394-395

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun