Yıldız Camii

Yıldız Camii
  • Yer : İstanbul, Beşiktaş
  • Yapıldığı Yıl : 1881-1885
  • Yaptıran Kişi : II. Abdülhamid
  • Mimar : Nikolaidis Jelpuylo

İstanbul Yıldız Sarayı girişine II. Abdülhamid’in isteği üzerine yapılan Yıldız Camii, Hamidiye Camii olarak da adlandırılmaktadır. Dolmabahçe Sarayı Arşivi'nde yer alan bilgiye göre 1881-1885 yılları arasında inşa edilen Yıldız Camii'nin mimarı, Ebniye-i Seniyye İdaresi'nde çalışan Nikolaidis Jelpuylo isimi bir Rum'dur. Hazırladığı planı sultana sunar. Sultanın onayından sonra 1881 yılında yapının temeli atılır. Cami minberi, Türk ahşap sanatının en önemli örneklerinden birini temsil etmektedir. Yapının temeli, sağlam zemine kadar kazılmış ve 130 cm kalınlığında temel duvarları inşa edilmiştir. Camii girişinde bulunan, taç kapı şeklinde tasarlanmış mihrapta Triyeste taşı yapılmıştır. İnşaat keşif kayıtlarına göre Yıldız Camii'nin 16.890 lira harcanarak yapıldığı bilinmektedir.

Camiinin kubbe kasnağına gotik tarzda açılan on altı pencere, içeri bol ışık girmesini sağlamaktadır. Camiinin kuşağında Mülk suresi, kubbe göbeğinde ise Necm suresinin ilk üç ayeti yer almaktadır. Hünkâr köşkünde altın varaklı süslemeler bulunuyor. Köşkün ikinci katı, II. Abdülhamid'e ayrılmıştır. Kafesli bir pencere ve üç basamaklı sahanlık ile hareme açılmaktadır. 1890 yılında avlunun kuzeybatı köşesinde inşa edilen saat kulesi, camii ile bir bütünlük oluşturmuştur. Kule, sivri dilimden yapılmış kubbe ile örtülüdür. Saat kulesinin dört tarafında yer alan celi ta'lik kitabeler ise Mehmed Nazif Bey'e aittir. Yıldız Camii, II. Abdülhamid'in saltanatının sonuna kadar, oldukça gösterişli cuma selamlıklarına ev sahipliği yapmıştır. 1905 yılında, Ermeni komitacılar tarafından II. Abdülhamid'e yapılan suikast, Yıldız Camii'nin tarihinde farklı bir yer oluşturuyor. Yıldız Camii avlusunun kuzeybatı köşesinde 1890 yılında inşa edilen saat kulesi yapı ile bir bütünlük arz eder.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Selman Can, Yıldız Camii, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2013, cilt.43, sf.540-541

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun