Yeremya

  • Önem : Eski Ahit’teki büyük peygamberler arasında yer alan
  • Doğum : MÖ 627
  • Ölüm : MÖ 586

Eski Ahit’teki büyük peygamberler arasında yer alan Yeremya, “Yahudi İncili”nde adı geçen ve gerçek tarihi olaylarla bağlantı kurulabilecek birkaç kişiden biridir. Yeremya, Hilkiya adındaki bir Yahudi rahibin oğluydu. MÖ 627 yılında Kudüs yakınlarındaki bir köyde dünyaya geldi. Kuzey İsrail’de yaşadı ve Mısır’da öldü. Yeremya’nın yaşadığı dönemde antik Yahudi tarihinin en büyük felaketlerinden biri gerçekleşti. MÖ 587’de Kudüs yok edildi ve İsraillilerin Babil’e sürgüm edilmeleriyle “Babil Esareti” denilen dönem başladı. Bu dönemde çok sayıda Yahudi göç etti. Yeremya’ya göre yurtlarının işgali Yahudi toplumunun günahlarına karşı Tanrı tarafından verilen bir cezaydı. Daha önce Yeremya, halkını neden oldukları sosyal adaletsizlik ve din kurallarına yeterinde uymadıkları için uyarmıştı.

Yeremya’nın halkını uyardığı ateşli vaazı, Eski Ahit’in Yeremya Kitabı’ında yer almaktadır. Kitaptaki ifadeye göre Yahudiler eğer doğru yola gelmezlerse Tanrı onlardan intikamını alacaktı. Yeremya’nın yaptığı sürekli uyarılar onu insanları arasında pek de sevilmeyen bir kişi haline getirdi. Babil istilası sırasında asker kaçağı olduğu iddiasıyla bir zindana hapsedildi. İronik biçimde onu kurtaran Bablliler oldu. İşgalciler ona saygı göstermiş ve onu diğer Yahudilerle birlikte sürgüne göndermek yerine Kudüs’te kalmasına izin vermişlerdir. İstiladan sonra da Yeremya vaazında devam etti ve eğer dinlerine bağlılık gösterirlerse Tanrı’nın onları affedeceğini söyledi. Bir iddiaya göre, Yeremya’nın söylevlerinden yorulan İsrailliler tarafından taşlanarak öldürüldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun