Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler
  • Tarih : 1928- 1933
  • Temsicileri : Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lutfi Bahşı, Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok ve Kenan Hulûsi Koray

Altı şair ve bir öykü yazarı gençten oluşan bu topluluk, kendisini, adını aldığı Yedi Meşale başlıklı kitapla tanıttı. Bu grup on beş günde bir Meşale adını verdikleri dergiyi çıkardı. 1 Temmuz - 15 Ekim 1928 tarihleri arasında toplam sekiz sayı yayımlanan dergi bu yedi şair ve yazarın edebî faaliyetlerini devam ettirmek niyetiyle çıkarıldı. Yedi Meşaleciler’den Kenan Hulûsi hikâyeci, diğerleri şairdi ve dolayısıyla bu hareket de büyük ölçüde şiir hareketi olduğu için dergi şiir ağırlıklı oldu. Ahmed Hâşim derginin ilk sayısında Yedi Meşaleciler’i tanıtırken, “Şair kaleminden çok ressam fırçasıyla çalışan bu gençlerde his ve muhayyileden ziyade gözün rü’yet kabiliyeti yeni bir hususiyet teşkil ediyor” dedi ki dergide yayımlanan şiirlerde de parnasyenlerin resme has gözlem ve hassasiyetleri dikkati çekmektedir. Yusuf Ziya da Meşale’nin halis bir sanat mecmuası olacağını, onun sayfalarında edebiyatın ukalâlarından, mûsikinin dedikodularından, resmin iddialarından ziyade mahsullerinin bulunacağını söyledi ve daha çok yeni imzalara açık tutulacağını vurguladı. Gerçekten Meşale bu programa uygun bir yayın yaptı.

Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğu olan Yedi Meşaleciler,  Türk edebiyatının genel güzergâhı içinde zamanına göre önemli bir boşluğu doldurdu. Başta Ahmet Haşim olmak üzere pek çok sanatçının destek verdiği yayınları, geleneğe kapıları kapatmamakla birlikte çağdaş dünyanın edebiyatlarına odaklanarak geleceğin Türk edebiyatını oluşturma uyarısını da verdi. Ancak Arap alfabesinin kaldırılması, Yedi Meşale grubunun kişisel düşünce ve işleri ile ilgili olarak dergi kısa sürede yayınına son verdi. Yedi Meşaleciler’in bir etkinlik gösteremeyişinde kısa süreli olmasıyla birlikte, onları bir araya getiren tek bağın, gençlik heyecanı ve edebiyat tutkusu olduğu düşünüldü. Milliyet gazetesinden sonra hepsinin ayrı uğraşlara yönelmeleri de bunu gösterir. Onları bir araya getiren, Cevdet Kudret'in sözünü ettiği, toplantılarda biçimlenen ortak ilkeler ve gelecek için yapılan tasarılardı. Bu nedenlerle edebiyatımızda bir akım başlatamayan, bir okul niteliği kazanamayan topluluk, edebiyatımızın o yıllarda aksayan yönlerine dikkat çekip, edebiyat dünyasında gençlerle de ilgilenmek gerektiğini ortaya koyarak yankı uyandırdı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Polat, Nazım H., Yedi Meşaleciler, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 29, 2004

Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi Meşaleciler, Türkoloji Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 1993

Gamze Bulut, Hatem Türk, Meşale’den Varlık Dergisine Yedi Meşale Topluluğu, Akademik Sosyal Bilimler Çalışmaları Dergisi, Sayı 58, 2017

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun