Yavuz Bülent Bakiler

Yavuz Bülent Bakiler
  • Doğum : 23 Nisan 1936/Sivas
  • Meslek : Şair, yazar, gazeteci

Yavuz Bülent Bakiler, Türk şair ve yazardır. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yapmıştır.Bir müddet siyasetin de içinde bulunmuştur. Türkçeyi etkili kullanan bir aydın olmasıyla beraber uzun cümleleri duraksamadan ve dinleyenleri etkileyecek şekilde sunan, ses tonu ve kullandığı Türkçe'yle dinleyenlerin beğenisini kazanan iyi derecede bir hatiptir. Gurbet, sıla ve özlem şairi olarak anılır. Sivas'a ve Azerbaycan'a gönül dünyasında ayrı bir muhabbeti vardır. Tema olarak şiirlerinde buraları kullanmıştır. Mukaddes değerlere olan bağlılığıyla tanınan yazar günümüzde hala konferans ve sempozyumlarla okurları ve sevenleriyle beraber olmaktadır.

Yaşamı

Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas’ta doğdu. Azerbaycan’dan Türkiye’ye göçen bir aileye mensuptur. İlk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamladı. 1960’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu’nda görev aldı. Çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. TRT Kurumu’ndan Kültür Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.Diğer mesleklerin yanı sıra Metal-İş Federasyonu’nda Eğitim ve Araştırma Müdürü, TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı’nda raportör, Kısa Dalga Yayınlar Müdürlüğü’nde program yapımcısı olarak görev aldı.12 Eylül 1980 darbesinden bir süre sonra Bakanlık Müşavirliği’ne alındı. Kültür Bakanlığı’ndan Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı. Oradan kendi arzusuyla emekliğe ayrıldı.Çeşitli gazetelerde ve dergilerde fıkralar ve makaleler yazdı. Bir süre STV kanalında bütün Türk Cumhuriyetlerini anlatan “Bizim Türkümüz” programını hazırladı. Aynı kanalda “Sözün Doğrusu” isimli kültür programını ekranlara getirdi.

Günümüz şairlerindendir. Sanat hayatına mahallî dergi ve gazetelerde yayımladığı manzumeler ile başladı. Fakültede okuduğu yıllarda Kopuz dergisinin yayın topluluğuna katıldı. Daha sonra Orkun dergisinin yayın müdürü oldu. 1964′ten sonra şiirlerini Hisar dergisinde yayımladı. İlk şiirlerini Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı’nın üslûbunda yazdı.Hulki Cevizoğlu’nun sunduğu bir televizyon programında Yavuz Bülent Bakiler, Nazım Hikmet için “Belki bazı şiirlerinde çok güzel bir üslup kullanmış olabilir. Fakat önemli olan bunu hangi amaç için kullandığıdır, anlam olarak neler ifade ettiğidir. Yazdıklarının ne fayda getirdiğidir” anlamlarına gelen ifadeler kullanmıştır.Yavuz Bülent Bakiler’in en önemli özelliklerinden bir tanesi zengin bir dil kullanmasının yanı sıra geniş hazneli akıcı üslubu benimsemiş olmasıdır.Yani Yavuz Bülent Bakiler tek taraflı bir kalem değildir. Kullandığı üslup ve anlattığı değerlerle yazdığı şiir ve nesirlerde birçok sıradan şair ve yazardan ayrıldığını görmekteyiz.Bakiler, günümüzde Türk dilinin en büyük savunucularından birisi konumundadır. Konferanslarında, eserlerinde ve programlarında Türkçenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla büyük çaba sarf etmiştir.Kendisi günümüzde yaşanan Türk dilinin yozlaşmasına karşı büyük bir mücadele ortaya koymuştur.Yavuz Bülent, aynı zamanda dilimize yüzyıllar önce girip hala kullanılan kelimelerin de bizim dilimizin bir parçası olduğunu savunurken daha ziyade yakın dönemde Batı dillerinden dilimize giren kelimelere savaş açmıştır. O, aynı zamanda; Türkçe olmasına rağmen yanlış anlamlarda kullanılan sözcüklerin de doğru kullanımlarını göstermek için gayret etmiştir. Mesela; yoğun, seyretmek, neden, devam etmek, sürmek gibi kelimelerin yanlış yerlerde kullanımlarını eleştirmiştir.

Yavuz Bülent Bakiler, Türkçeyi iyi kullanan bir aydın olmasının yanında aynı zamanda iyi de bir hatiptir. O; çok uzun cümleleri duraksamadan ve dinleyenlerde hayranlık uyandıracak şekilde sunan, ses tonu ve kullandığı sözcüklerle dinleyenlerin beğenisini kazanan bir kişidir.Gurbet ve  hararet şairi olarak tanınmıştır. Sılaya olan özlemini onun şiirlerinde görmek mümkündür.Sivas’a olan sevgisini şiirlerinde ve yazılarında sık sık ifade etmiş ve Sivas’ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtmiştir. Sivas ile ilgili Sivas’a Şiir adlı antoloji eseri bu sevginin bir neticesidir. Onun birçok konuşmasında Sivas ile ilgili noktalar göze çarpmaktadır.En son Tercüman Gazetesi’nde yazılar yazan Yavuz Bülent Bakiler 2008 yılı itibariyle tekrar Türkiye Gazetesi’nde yazılar yazmaya başlamıştır. Bakiler’in “sanatalemi.net” adresinde makaleleri yayımlanmaktadır. Bir konferansı sırasında Atilla İlhan’a yaptığı eleştiri ve kendisini tanımlaması ayakta alkışlanmıştır. Burada Kalabalıkları Şuursuz İnsan Toplulukları şeklinde nitelendirmiş ve topluma bu hususta öğütler vermiştir.Yavuz Bülent’in şiirlerinde hep aynı ve sıradan konuları bulunmaz. Çok geniş yelpazede ve çok farklı konularda şiirler yazmıştır. Genelde Gurbetin ve Hasretin Şairi olarak tanımlanması özellikle memleketi Sivas’a ve Türkiye’ye atfen yazmış olduğu coşkun şiirlerden kaynaklanmıştır.Geleneksel şiirimizin özünü ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında onun en büyük özelliğidir. Her konuşmasında şu tanımlamayı mutlaka yapar : Millet, dili ve edebiyatı olan topluluktur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

AKSAN, Doğan (2006), Türkçenin Söz Varlığı. Engin Yayınevi, Ankara, ss. 7-29-195

BANGUOĞLU, Tahsin (2007), Türkçenin Grameri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss. 319- 348

ÇETİŞLİ, İsmail (2010), Yavuz Bülent Bâkiler‟in Şiirlerinde Dini Duyarlılık. Külliye, 44.sayı, s.s. 33-41

KORKMAZ, Zeynep (2007), Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara

ÇAPAN, İbrahim (2010), Yavuz Bülent Bâkiler’in Şiirlerinde Azerbaycan. Külliye, 44.sayı, ss. 33- 41

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun