Wilhelm Barthold

Wilhelm Barthold
  • Meslek : Rus Türkolog, Şarkiyatçı
  • Tam Adı : Vasilij Viladimiroviç Barthold
  • Doğum : 15 Kasım 1869- St. Petersburg
  • Ölüm : 19 Ağustos 1930- Leningrad
  • Başlıca Eserleri : Turkestan v Épokhu mongol’skogo nasestvija, Kultura Musulmanstva, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Istorija izucenija Vostoka v Evropea i Rossii, Musulmanskija Dynastii, Istoriko Geograficeskij Obzor Irana, Ulug bek i jego vremja, Istorija Turkesta

İslam araştırmaları alanında çok sayıda çalışma yapan ünlü Rus Türkolog Wilhelm Barthold doğduğu şehirdeki üniversitenin Doğu Dilleri Fakültesi’nde öğrenim gördü. Ünlü Arapça uzmanı Baron Viktor Romanoviç Rosen tarafından yetiştirilen Barthold, Türkistan’da giderek burada da çok sayıda araştırma ve incelemeler yaptı. İsimleri sadece tarihî kaynaklarda kalmış olan birçok Türkistan şehir ve kasabalarının yerini tespit etti, buralarda yapılan hafriyata katıldı. 1910 yılına gelindiğinde profesörlük unvanını da elde etmiş olan Barthold, Petrograd İlimler Akademisi ile Rus İlimler Akademisi’ne üye oldu. Bu arada hocası Baron Rosen’in yönetiminde yayımlanan Rus Arkeoloji Kurumu Doğu Bölümü’nün yıllığını onun ölümünden sonra çıkarmaya devam etti. Yayımlanmaları çok kısa sürse de İslâm tarihine yakın ilgisi sebebiyle İslâm dünyası ve Müslüman dünya adlı dergileri çıkardı. Rus Arkeoloji Kurumu Doğu Bölümü’nün başkanlığını, Orta ve Doğu Asya Araştırmaları Rus Komitesi sekreterliğini, Asiatic Museum’a bağlı Müsteşrikler Komitesi’nin başkanlığını ve 1925-1930 yılları arasında bu kurumun yıllığı ile ayrıca İran adlı derginin editörlüğü gibi görevleri de üstlenen Barthold Avrupa’nın birçok ülkesinde araştırmalar yaptı, çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Rus İslâm araştırmaları ve Türkoloji dallarında büyük şöhrete sahip bir ilim adamı olan Barthold, Dârülfünun’un davetlisi olarak İstanbul’da da on iki konferans verdi.  Birçok alanda ortaya koyduğu araştırmaları onun dinamik ve üretken bir çalışma anlayışına sahip olduğunun göstergesidir. Kitap ve yazılarının büyük bir kısmının Türkçe’ye çevrilmesi Türkiye’de Türkiyat ve İslâm tarihi çalışmalarını da etkiledi. Doğu bilgisine olan merakı sayesinde çok sayıda eser ortaya koyan Barthold, Türkiyat alanında büyük bir külliyatı da miras olarak bıraktı. 1917’den sonra Rusya’daki rejim değişikliğinde sahip olduğu konumu koruyabilmesi, çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi güç görünüyordu. Fakat o ihtiyacı olan çalışma şartlarını ve önemli ölçüde desteği elde edebildi. Bu durum Barthold’un Sovyet idaresi tarafından da Türkoloji ve İslam dinine yönelik çalışmalarının kabul gördüğünün göstergesiydi. Barthold hayatının her döneminde iyi bir uzman ve başarlı bir Türkolog olarak kabul edildi.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Eyice, Semavi, Vasilij Viladimiroviç Barthold, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1992, c.5, sf. 85-87
 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun