Warith Deen Muhammed

Warith Deen Muhammed
  • Önem : Amerika’daki “İslâm Milleti” hareketini Sünnî çizgiye taşıyan Afro-Amerikan lideri
  • Asıl Adı : Wallace Delaney Muhammed
  • Doğum : 30 Ekim 1933 - Michigan Detroit, ABD
  • Ölüm : 9 Eylül 2008 - İllions, ABD
  • Başlıca Eserleri : As the Light Shineth from the East, Al-Islam Unity & Leadership, Islam’s Climate for Business Success, Life: The Final Battlefield

Çocukluk ve ilk gençlik yılları siyahilere karşı yapılan ırk ayırımcılığı, ailesinin yaşadığı ekonomik problemler, babasının faaliyetleri sebebiyle sık sık hapse atılması ve şehir değiştirdiği için babasından uzak kalması gibi zorluklarla geçti. İlk eğitimini Muhammad University of Islam adıyla bilinen, çeşitli seviyelerde öğretim yapan okul sisteminde aldı. Fikrî alt yapısının oluşmasına ve eleştirel düşünmesine katkıda bulunan öğretmenleriyle bu okullarda tanıştı. Askerlik görevini reddettiği için hapis cezası aldı. Tutuklu bulunduğu üç yıl boyunca Kur’ân-ı Kerîm ile İncil ve dinî ilimlerle ilgilenerek bu konuları daha ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı buldu. Bu şekilde elde ettiği birikim ona, 1975’te babasının vefatından sonra başına geçtiği İslâm Milleti’nde önemli değişiklikler yapmasını sağladı. 1975’te İslâm Milleti hareketinin liderliğini devralan Warith Deen bu tarihten itibaren harekette radikal değişiklikler yaptı. Değişikliklerin başında Tanrı’nın İslâm Milleti’ni kuran Wallace Fard Muhammed’in şahsında tezahür ettiği, Elijah Muhammed’in de onun peygamberi olduğu inancının terk edilmesi geliyordu. Warith Deen, İslâm Milleti’ni beyazlar dahil herkese açarak hareketin ırkçı tavrını ortadan kaldırmaya çalıştı.

Warith Deen, hareketinin temeline oturttuğu Kur’an’ın sadece siyahi ırkına değil bütün insanlara hitap ettiğini savunuyor, herkesi ortak bir paydada toplama yönünde geliştirdiği bu tavrı Yahudi ve Hristiyan grupları da kapsıyordu. Warith Deen Muhammed, siyahiler için güçlü bir kimlik inşa etme ve onların kölelik psikolojisinden kurtulmalarını sağlama gibi önemli bir misyonu üstlendi. Harekete mensup kadın ve erkek üyelerin doğru bir eğitimle özgürleşmesi, böylece gerçek Müslüman kimliği kazanması gereğini savundu. İslâm’ın özgürleştirdiğini düşündüğü kadınların eşit eğitim hakkını savundu. 1977’de dinî sembollerdeki ırkçılığın ortadan kaldırılması, Hz. Îsâ’nın “beyaz” olarak resmedilmesinin engellenmesi ve bütün Tanrı imajlarının yasaklanması amacıyla bir organizasyon kurdu. Böylece siyahiler üzerinde olumsuz etki yapacak bütün imaları engellemeye çalıştı. İslâm Milleti hareketini özüne döndürme amacını taşıyan ayrı bir grup oluşturdu. Bu grup The Final Call adıyla bir de yayın organı kurdu. Liderliği süresince sosyal ve dinî yönden faal bir kişilik gösteren Warith Deen Muhammed 2003’te American Society of Muslims’deki görevinden ayrıldı ve The Mosque Cares adıyla bir yardım organizasyonu teşkil etti. Vefat edinceye kadar bu organizasyonun çatısı altında çalışmalarını yürüttü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Doğruyol, Feyza, Warith Deen Muhammed, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016- c. Ek-2, sf.666-667

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun