Viyana Kongresi

  • Tarih : Eylül 1814- Haziran 1815
  • Yer : Viyana
  • Kongrenin Başkanı : Clement Von Metternich
  • Kongreye Katılan Devletler: : : İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya, İsveç, İsviçre Germen Konfederasyonu… ( Osmanlı Devleti katılmamıştır.)

Hükümranlığı süresince tüm Avrupa sistemini kendi çıkarları doğrultusunda değiştiren Napolyon Bonaparte, 1804-1814 arası dönemde tüm Avrupa güçlerine karşı mücadele etti ve hepsinin de belli oranda menfaatlerine zarar verdi. 30 Mayıs 1814’te Fransa müttefikleri ile barış imzalamayı ve 1792 ‘deki sınırlarına çekilmeyi kabul etti. Ayrıca yapılmasına karar verilmiş olan Viyana Kongresi kararlarını da kabul ediyordu. Rus Çarı I. Alexander tarafından, Avusturya ve Prusya ile birlikte 26 Eylül 1815’te “Kutsal ittifak” adı ile oluşturuldu. Kutsal ittifak’ın amacı; ortaçağ ideolojisine benzer bir yapı oluşturmak, mezhepleri ne olursa olsun bütün Devletleri içine alacak, bir Hıristiyan federasyonu kurmak ve hükümdarların yerine bir tek hükümdarı, İsa’yı yerleştirmek gayesini güdüyordu. Bu ittifakın yetersiz olduğunun düşünülmesi üzerine konsey oluşturulmasına karar verildi. Avrupalı devletler; İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya, Napolyon’u yendikten sonra, onun tarafından işgal edilmiş bölgeleri paylaşmak için bir konsey toplamayı uygun buldular. Bu konseye, “Dörtlü ittifak” adı verildi. Kongreye; bazı Hükümdarlar bizzat katıldı, diğer devletler de üst düzey yönetici seviyesinde katıldılar.

Rus Çarı I. Alexander, Avusturya İmparatoru I. François, Prusya kralı III. Frederick Wilhelm, Avusturya Başbakanı Clement Von Metternich, İngiltere Dış İşleri Bakanı Lord Castlereagh ve daha birçok diplomat Viyana’da bulundu. Viyana Kongresi milletler kongresi değil, hükümdarlar kongresi oldu. Hükümdarlar kongre ile eski sisteme geri dönmek istediler, Napolyon öncesi duruma geri dönmek istiyorlardı ama bu artık mümkün değildi. Napolyon tüm Avrupa’ya merkezi bir politika yerleştirmeyi başardı. Kongre kararlarına göre; Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizildi. Viyana Kongresi sonrasında Avrupalı güçler arasında kırk yıl boyunca hiçbir savaş yaşanmadı, kongrenin sağladığı yararlardan bir diğeri ise, güç dengesi üzerine kurulmuş bir sistemin, güce en az dayanan düzen olmasıdır. Bunun sebepleri, Avrupalı güçleri birbirine bağlayan değerlerin olması, güç ve adaletin uyum içinde olmasıydı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Verda Yiğit, 1648 Vestafalya Barışından 1815 Viyana Kongresine Kadar Ki Dönemde Uluslararası Sistemin Dönüşümü, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun