Veli Ertan

Veli Ertan
  • Meslek : Eğitimci, Yazar
  • Doğum : 16 Mart 1912 - Akseki
  • Ölüm : Ağustos 1991 - İstanbul
  • Ebeveynler : Mehmet Emin Efendi, Fatma Hanım
  • Başlıca Eserleri : Mehmet Akif’in Hayatı ve Eserleri, Son Peygamber, Ailenin Din Bilgisi, Afrika’da ve Avrupa’da İslamiyet

İlköğrenimini aynı köyde uzun yıllar öğretmenlik yapan dedesi Veli Efendi’den alan Veli, 1923’te babasının vefatı üzerine, Ankara’ya giderek Darü’l-hilafeti’l-aliyye Medresesi hazırlık sınıfına kaydoldu. 1924 yılında medreselerin kapatılması üzerine Ankara Darülmuallimini’nin ikinci sınıfına kabul edildi. Daha sonra Antalya’da orta öğrenimini tamamladı. Veli Ertan 1929’da öğretmenliğe başladı ve 8 ay kadar Antalya Serik Yanköy’de öğretmen muavini olarak çalıştı. Orta okul öğretmenliği imtihanını kazanarak İzmir Bornova’da öğretmenlik yaptı. 1939’da girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kurumlarında öğretmenlik görevinde bulunurken; Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü görevini de yürüttü.

1962’de açılan Konya Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğüne tayin edilen Veli Bey, enstitünün kuruluş ve gelişmesine önemli katkılarda bulundu. 1972’de tayin edildiği İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü pedagojik formasyon dersleri öğretmenliği görevini sürdürürken 1974’te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Yaklaşık 45 yıllık eğitimciliğiyle birlikte yürüttüğü yazarlık hayatını emekli olduktan sonra da devam ettirdi. Çok yönlü faaliyetleri, halkla ilişkileri, eğitimciliği ve sempatik kişiliğiyle hem uzun süreli meslek hayatı boyunca öğrencilerinin, hem de halkın sevgi ve takdirini kazandı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ayhan, Halis, Veli Ertan Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1995, C. 11, sf. 308-309

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun