Vedat Tek

Vedat Tek
  • Doğum : 1873/İstanbul
  • Ölümü : 1942/İstanbul
  • Meslek : Mimar

1873-1942 yılları arasında yaşamış olan mimar, I.Ulusal Mimarlık döneminin önde gelen isimlerindendir. Babası Osmanlı vezirlerinden ve Bağdat Valilerinden Giritli Sırrı Paşa’dır. Annesi ise şair ve besteci olup, tam bir elit çevre içinde büyümesine neden olmuştur. İkinci sınıfa kadar Galatasaray Lisesi’nde okumuş yalnız 1988 yılına gelindiğinde eğitimine Paris’te devam etmiştir. Burada ilk Ecole Monge ardından Julian Akademisi’nde resim eğitimi almıştır. Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nun sınavını kazanması sonucu mimarlık eğitimi alarak, büyük başarılara imza atmıştır. Düzenlenen yarışmalara katılmayı ihmal etmeyen Vedat Tek, pek çok yarışmadan ödüller ile ayrılmıştır. Yurda dönüşü 1897 yılına tekabül etmektedir. İstanbul’a geldikten sonra 1899 yılında Şehremaneti mimarlığında görev yapmaya başlamış, bundan sonraki yıl Sanay-i Nefise Mektebine girerek mimarlık eğitimi vermeye başlamıştır. Pek çok öğrenci yetiştirmiş olan mimar, 1908 yılında padişanın başmimarı olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde çeşitli aralıkla 27 yıl boyunca öğretmenlik yapmaya devam etmiştir.

Hayatı 

Mimar, Mehmet Vedat Tek Türkiye’nin formal eğitim almış, mimarlık tasarımı ve uygulamasını yapmış ilk Türk mimar olması açısından önemlidir. Eserleri ve kendisi çeşitli nedenlerden ötürü pek bilinmez, bunun nedenlerinden biri kendisinin Osmanlı Devleti döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte yaşamış olması ve bu dönemde mimarlığın yalnızca müslüman olmayanların yapabileceği bir meslek olarak algılanmasıdır. Hatta İstanbul’da kendi mimarlık ofisini açmıştır ve halk tarafından büyük hayretler uyandırmıştır. Yalnız tüm bunlara rağmen mimariye olan tutkusu onu çok büyük işler yapmasına olanak tanımıştır. 

Başlıca Eserleri
 
Bu mimari eserlerinden bazıları şunlardır; Veli Efendi Hipodromu, Haydarpaşa İskelesi, Moda Vapur İskelesi, 1924 yılında TBMM Binası başta sayılacak örneklerdendir. Sanatçının mimari üslubu yalındır. Yerel teknoloji ve değerler sistemine bağlı kalarak çalışmayı sevmektedir. Mimarlıkta ulusallıktan yana olsa da çağdaş değişimleri de takip etmiştir. Bu değişimleri kendine göre yorumlamış ve mimarinin sorunlarına kafa yormuştur. Bu sorunları ele aldığı bir de kitap yazan mimarın diğer eserleri arasında, Ankara Gazi Köşkü, İstanbul (Çemberlitaş) Halit Bey Apartmanı, İzmit Saat Kulesi (1901), Kastamonu Hükümet Konağı (1902), Dolmabahçe Sarayının ekleri, Sirkeci Mesadet ve Limanı, Karaköy Sabitbey-Muradiye ve Tahir Hanları (1935), Kuruçeşme Enver Bey Köşkleri, Yeşilköy Halit Ziya Uşaklıgil Villası sayılabilir.
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Özkan, Süha, Mimarr Vedat Tek (1873-1942), Mimarlık, Sayı 11-12, Kasım-Aralık 1973
 
Tansuğ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2008
 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun